Slovák bol slovenský politický denník, ústredný tlačový orgán Hlinkovej slovenskej ľudovej strany (HSĽS).

Titulný list časopisu Slovák.

Politický denník, ústredný orgán HSĽS. v rokoch 1940-41 vychádzal v náklade 20.000 exemplárov v prac. den, 30.000 exemplárov v nedeľu.

Vychádzal od 16. januára 1919 do 1. apríla 1945 najprv v Ružomberku, od februára 1920 v Bratislave. V rokoch 1928 – 1931 mal prílohu pre ženy Slovenka, v rokoch 1931 – 1933 Ohlas, venovanú Krajinskému spolku štátnych a verejných zamestnancov, v rokoch 1942 – 1943 Našim deťom. Zo sadzby denníka sa zostavoval týždenník Slovák. Náklad denníka dosahoval za prvej ČSR 6 – 8 tisíc, za vojnovej Slovenskej republiky 25 – 30 tisíc výtlačkov. Náklad týždenníka bol 15 tisíc výtlačkov.

Číslo z 11. 3. 1939 bolo konfiškované, pretože prezradilo vojenské tajomstvo - presun nemeckých vojsk k poľským hraniciam - a jeho nové vydanie bolo vybielené. Slovák venoval čísla mestám, prípadne krajom, pričom mával osobitnú hlavičku. Napr. číslo zo 16. 4. 1939 bolo venované Trnave, zo 4. 6. 1939 Banskej Bystrici, z 23. 7. 1939 Trenčínu, z 13. 8. 1939 Banskej Štiavnici, z 15. 10. 1939 Prievidzi, z 29. 10. 1939 Ružomberku, 26. 11. 1939 Slobodnému a hlavnému banskému mestu KRemnici, z 12. 5. 1940 Šarišu. Č. 31. 8. 1941 bolo venované XXII. Dunajskému veľtrhu, č. z 1. 6. 1941 bolo venované Slovenskému národnému zhromaždeniu a Martinu (64 strán), č. z 30. 11. 1941 Slovenskej knihe, vianočné číslo 1941 malo Frontovú prílohu a prílohu Slovenský vojak, č. zo 17. 10. 1943 bolo venované Matici slovenskej.

Pri príležitosti jubileí Slováka (20 rokov existencie) boli publikované jeho dejiny, analyzoval sa jeho program, prinášali sa hodnotenia v rôznych periodikách. Na to Gardista v č. 18 z 3. 6. 1939 sa ozval proti senzáciám v Slovákovi v článku Urobte poriadok s "našou" tlačou.

Rubriky

upraviť
 • politické spravodajstvo
 • HSĽS
 • HM
 • Kultúrna kronika
 • Národný hospodár
 • Film
 • Naše sady a záhradky
 • Žena doma a v spoločnosti
 • Slovenský šport
 • Rozhlas
 • Slováci v zahraničí

neskôr:

 • Šachy
 • Turistika, weekend,turistický ruch
 • Vojenský svet, ktorá sa premenila na časopis Slovenské vojsko.

Redaktor a vydavateľ

upraviť
 • zodpovedný redaktor a hlavný redaktor : Aladár Kočiš, neskôr Jozef Paučo

Vo vedení redakcie pôsobili vedúci politici a publicisti HSĽS ako Karol Sidor, Vojtech Tuka, A. Haas, Jozef Sivák, Ignác Grebáč-Orlov a iní.

Periodicita

upraviť
 • 1919 - roč. I
 • 1920 - roč. II. - 282 č. - po 4-6 strán
 • 1921 - roč. III. - 285 č. - po 4-8 strán
 • 1922 - roč. IV. - 297 č. - po 4-12 strán
 • 1923 - roč. V. - 284 č. - po 4-8 strán
 • 1924 - roč. VI. - 272 č. - po 2-8 strán
 • 1925 - roč. VII. - 294 č. - po 4-8 strán
 • ...
 • 1930 - roč. XII. - 294 č. - po 8-16 strán
 • ...
 • 1935 - roč. XVII. - 294 č. - po 6-12 strán
 • 1936 - roč. XVIII. - 296 č. - po 6-12 strán
 • 1937 - roč. XIX. - 296 č. - po 6-24 strán
 • 1938 - roč. XX. - 296 č. - po 6-24 strán
 • 1939 - roč. XXI. - 301 čísiel - po 10-16 strán
 • 1940 - roč. XXII. - 308 č. - po 10-16 s.
 • 1941 - roč. XXIII. - 298 č. - po 10-16 s.
 • 1942 - roč. XXIV. - 298 č. - po 10-16 s.
 • 1943 - roč. XXV. - 299 č. - po 10-16 s.
 • 1944 - roč. XXVI. - 295 č. - po 4-10 s.
 • 1945 - roč. XXVII. - 75 č. - po 4 s. - vychádzal do Veľkej noci 1945

Pozri aj

upraviť

Noviny v elektronickej podobe

upraviť

Externé odkazy

upraviť
 • FEDOR, Michal. Bibliografia periodík na Slovensku v rokoch 1939 – 1944. Martin : Matica slovenská, t. Tlač. SNP, 1969. S. 550.