Gardista (noviny)

slovenské noviny

Gardista bol politický týždenník, neskôr denník Hlinkovej gardy (HG), vychádzajúci v období pred a počas druhej svetovej vojny na Slovensku.

Titulný list časopisu Gardista.

21. číslom prvého ročníka sa Gardista stal aj úradným orgánom Hlinkovej dopravnej gardy (HDG). Vychádzal v Bratislave a Žiline týždenne, neskôr denne okrem pondelka. Prvé číslo vyšlo 18. januára 1939, posledné po viac ako piatich rokoch 5. apríla 1945. Prvý rok malo vydanie priemerne 16 strán, neskôr 8. V Gardistovi vychádzala na pokračovanie kniha Karola Murgaša Tretia ríša – kniha o tvorení Veľkonemeckej ríše, práci a živote jej vodcu Adolfa Hitlera. Na konci augusta 1944 a začiatkom septembra noviny nevychádzali, pretože počas bojov v SNP bola zničená jeho tlačiareň.

Zodpovedný redaktor

upraviť

Zameranie

upraviť

Gardista uverejňoval:

 • okrem politických materiálov a organizačných zvestí HG aj
 • výchovno-náboženské príspevky
 • články z kultúrneho života (divadlo, literatúra, osveta)
 • príspevky z hospodárskeho života
 • nastoľoval sociálne otázky
 • prinášal vlastivedné materiály

V prvom ročníku bol Gardista zameraný viac na organizačné, personálne a ideologické vystužovanie Hlinkovej gardy a jej zložiek, potom bol spravodajsky aj publicisticky a komentármi otvorený spoločenskému a politickému životu v Slovenskom štáte (branná výchova, duchovný život, hospodárstvo, jubileá politikov a národovcov, kultúra, šport a pod.) i k svetovej politike. Kládol dôraz na budovanie upevňovanie slovenskej štátnosti a jej národno-kresťansko-sociálneho obsahu v duchu ideológie národného socializmu a verného spojenectva s Nemeckou ríšou. Gardista publikoval úvahy a komentáre a pretláčal všetky prejavy vedúcich funkcionárov Hlinkovej gardy spočiatku najmä Karla Sidora, potom Alexandra Macha, uverejňoval príspevky rôznych nižších funkcionárov a oslavné vlastenecké i militaristické básničky významnejších i bezvýznamných autorov. Podporoval nemeckú vojenskú expanziu aj slovenskú vojenskú účasť na nej, pretláčal a vítal protižidovské zákonodarstvo a i jeho realizáciu (arizácie, deportácie), so sympatiami komentoval dianie v spojeneckých krajinách, najmä v Chorvátsku a v Taliansku, dezinformatívne útočil na antifašistické mocnosti, v priebehu Slovenského národného povstania a po jeho potlačení povzbudzoval režimistické udavačstvo a represie. Nacionalistické, antisemitské a germanofislké zameranie si Gardista zachoval do konca existenie a jeho dlhoročný šefredaktor M. Urban bol v r. 1948 odsúdený na "verejné pokarhanie".[1]

Prílohy

upraviť
 • Detská nedeľa
 • Malé noviny
 • Nedeľa

Rubriky

upraviť
 • Film
 • Filatelia
 • Šport
 • Malý oznamovateľ

Periodicita

upraviť

Politický týždenník, neskôr denník, vychádzal od 18. 1. 1939.

 • 1939 - roč. I. - 47 čísiel - priemerne po 16 strán
 • 1940 - roč. II. - 90 č. - po 8 s., po 28 s.
 • 1941 - roč. III. - 297 č. - po 8 s.
 • 1942 - roč. IV. - 297 č. - po 8 s.
 • 1943 - roč. V. - 299 č. - po 8 s.
 • 1944 - roč. VI. - 289 č. - po 8 s.
 • 1945 - roč. VII. - 75 č. - po 4 s. - vychádzal do 5. 4 . 1945)

Noviny v elektronickej podobe

upraviť

Referencie

upraviť

Externé odkazy

upraviť
 • FEDOR, Michal. Bibliografia periodík na Slovensku v rokoch 1939 – 1944. Martin : Matica slovenská, t. Tlač. SNP, 1969.