Slovák Pondelník bol politický týždenník, ktorý vychádzal na Slovensku počas 2. svetovej vojny.

Titulný list týždenníka Slovák Pondelník.

Týždenník vychádzal v Bratislave vždy v pondelok.

Redaktor a vydavateľ upraviť

  • zodpovedný redaktor a hlavný redaktor: Aladár Kočiš, neskôr Jozef Paučo
  • majiteľ a vydavateľ: Slovák, novinová a naklad. úč. spol.

Periodicita upraviť

  • začal vychádzať od 14. augusta 1939
  • 1939 - roč. I. - 19 čísiel - po 4 s.
  • 1940 - roč. II. - 50 čísiel - po 4 s.
  • 1941 - roč. III. - 48 čísiel - po 4 s.
  • 1942 - roč. IV. - 49 čísiel - po 4 s.
  • 1943 - roč. V. - 48 čísiel - po 4 s.
  • 1944 - roč. VI. - 34 čísiel - po 4 s. - vychádza do 28. augusta 1944

Noviny v elektronickej podobe upraviť

Pozri aj upraviť

Zdroj upraviť

  • FEDOR, Michal. Bibliografia periodík na Slovensku v rokoch 1939 – 1944. Martin : Matica slovenská, t. Tlač. SNP, 1969. S. 550.