Metrum

rozlišovacia stránka

Metrum môže byť:

  • v poézii:
    • ideálna schému básnického rytmu, pozri metrum (poézia)
    • najmä v antickej metrike: rytmická jednotka, ktorú tvorí jedna stopa alebo dve úzko spojené stopy
  • v hudbe: pravidelné rozdelenie hudobnej skladby na rovnako dlhé takty (metrické jednotky tvorené prízvučnou a istým počtom neprízvučných dôb), pozri metrum (hudba)
  • slovenská hudobná skupina, pozri Metrum (hudobná skupina)
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.