Portál:Byzantská ríša

Byzantská ríša
Byzantine Empire map.gif
Palaiologovský erb, 15. storočie
Byzantská vlajka, 14. stor.

Byzantská ríša (alebo Východorímska ríša) bol historický štátny útvar existujúci v rokoch 3951453. Ríša sa rozprestierala vo Východnom Stredomorí a v priebehu tisícročnej histórie nespočetne veľakrát menila svoje hranice. Byzantská ríša bola priamym pokračovateľom Rímskej ríše (a Byzantínci sa označovali ako Rimania). Spočiatku v sebe prelínala klasickú rímsku tradíciu s kresťanstvom. Asi od 6. storočia v ríši prevážil grécky a kresťanský prvok nad latinčinou a helénizmom. Ríša prešla rozsiahlymi zmenami a pretransformovala sa na viacmenej grécky stredoveký štát. Byzantská ríša nikdy neprijala tradičný feudálny systém a i systém jej ústredných orgánov a politické chápanie sa výrazne líšilo od západných usporiadaní. Najväčšieho rozmachu Byzantská ríša dosiahla najprv za vlády Justiniána I., ktorý sa snažil obnoviť Rímsku ríšu v jej plnom rozsahu. Najvážnejším nepriateľom ríše sa v ďalšom období stala Perzská ríša, ktorá však v dôsledku vyťaženia síl vo vzájomných bojoch s Byzanciou v 7. storočí zanikla a úhlavným nepriateľom sa stali Arabi a v neskoršom období i slovanské kmene (najmä pôvodne turkickí Bulhari). Úpadok Byzancie zastavil zakladateľ macedónskej dynastie Bazil I. Po vymretí tejto dynastie a bitke pri Mantzikerte Byzancia upadla do zmätku a stratila rozsiahle územia na východe. Nový zlatý vek dosiahla až za vlády Komnénovcov, ktorí i vďaka križiackym výpravám získali viaceré časti Anatólie späť. Osudnou sa pre Byzantskú ríšu stala Štvrtá križiacka výprava po ktorej Byzancia na istý čas zanikla a z ktorej sa Byzancia už nikdy nedokázala spamätať. Posledný zlatý vek ešte nakrátko prišiel za vlády Palaiologovcov, to však už Byzantská ríša nosila iba zlomok svojej niekdajšej slávy. Klinec do truhly upadajúcej ríše vrazili Osmani, ktorí v roku 1453 dobyli hlavné mesto Byzantskej ríše Konštantínopol.


Coptic Cross outline.svg
Náboženstvoupraviť
Kristus Všemohúci, Sinaj

akakiánska schizmaakatistarsenitibaziliánicirkevní otcoviacézaropapizmusFlorentský koncilfilioqueFotiova schizmahagiografiahelénske náboženstvohésychazmusislam a Byzanciakánonické právo v Byzantskej ríšibyzantský monasticizmusnedeľa ortodoxieobrad (rítus)ortodoxiapravoslávna cirkevtri kapitolyvýchodná schizmateológiaTrulánsky koncilŽidia v Byzantskej ríši

Kláštor Sumela

I. nicejskýI. konštatinopolskýEfezskýChalcedónskyII. konštatinopolskýIII. konštatinopolskýII. nicejskýIV. konštatinopolský (ekumenický len na Západe)

RímKonštantínopolAntiochiaJeruzalemAlexandria

Paulikiáni

adopcionizmusapollinarizmusarianizmusbogomilstvodonatizmusikonoklazmusmanicheizmusmessalianizmusmiafyzitizmusmodalizmusmonoenergizmusmonofyzitizmusmonotheletizmusnestoriánstvopaulikánstvopelagianizmus

Symbol-Money.svg
Hospodárstvo, spoločnosť a právoupraviť
Hagia Sophia

cechykolonátproniový systémdanepeniaze

Populácia v Byzantskej ríši: (dynatoi - aporos - poros - paroikoi)
kalendárkuchyňaotrocititulyvzdelanieženypovstanie Niká!déma

Biela veža (Solún)
 • Svetské právo

Zákony: (Epistula HadrianiTheodosiánsky kódexGregoriánsky kódexHermogeniánsky kódexCorpus iuris civilisEklogaBazilikypoľnohospodárske zákonyHexabiblos)
Rímske právo: (vecné - záložné - záväzkové - dedičské - osobné - manželské - trestné - procesné)

 • Správa a mestá

cézaropapizmusthemaexarchát (Africký - Ravennský) – katepanát
Mestá v Byzantskej ríši: (emporion: Konštantínopol - Antiochia - Alexandria - Rím - Solún - Efez - Trebizond)
Konštantínopol: miesta v Konštantínopole: (Konštatínopolské hradby - Carihradská univerzita - Konštatínopolský hipodróm - Hagia Sofia - Hagia Eiréné - Chrám svätých Apoštolov - Chóra - Kláštor Krista Pantokratora - Pammakaristos), senát)

OldHead.jpg
Významné osobnostiupraviť
Bazil Veľký

AgathiasAnna KomnénaEusebios z KaisareieProkopios CézarejskýJán SkylitzesNiketas ChoniatesJán MalalasJán ZonarasLev DiakonMichal AttaleiatesLaonikos ChalkokondylesSokrates ScholastikosSozomenusTeodor LektorTheofylaktos SimokattesZósimos

Isidor z MilétuAnthemios z TralluTrdatLazar IkonografTheofanes GrékTheofanes KrétskyGuido zo Sieny

Belisarius

Atanáz AlexandrijskýMichael KerullariosMaxim VyznávačJán DamaskýFotiosGermanos I.Theofanes HomologetesJán ZlatoústyKlement AlexandrijskýBazil VeľkýMetod I.BessarionMichael PsellosJán ItalosLev MatematikGeórgios PachymeresPletónHypatiaTommaso MorosiniNikeforos ChumnosFlorentská akadémia

Georgios ManiakesBelisarNarsesHérakleiosNikeforos II.Ján I. TzimiskesBazil II.Filippikus

Circle-question-orange.svg
Vedeli ste že...upraviť
 • ... že 1. septembra 2020 sa začal nový rok 7530 byzantského kalendára, ktorý dodnes využíva pravoslávna a východné katolícke cirkvi ako náboženský kalendár?
 • ... že podnet k povstaniu Niká namierenému proti cisárovi Justiniánovi I. vyšiel zo zdanlivo málo závažnej bitky medzi priaznivcami športových hipodrómových frakcií (dém) Modrých a Zelených?
 • ... že v roku 449 sa v Efeze uskutočnil koncil, resp. synoda, ktorá neskôr dostala od pápeža Leva I. názov Lupičská/Zbojnícka (Latrocinium Ephesinum). Koncilové uznesenia boli totižto prijaté pod nátlakom egyptských mníchov.
 • ... že byzantské umenie takmer nepoužívalo sochy? Využívaný bol najmä reliéf, kým tradičné figurálne sochy najmä v neskoršom období zanikli. Spôsobené to bolo pre odpor k idolatrii umocnený aj obrazoborectvom.
 • ... že bulharský cár Simeon bol za cára Bulharov korunovaný patriarchálnou korunou (epirriptarion) patriarchu Nikolaa Mystika?
 • ... že byzantskí mnísi pri vstupe do kláštora prijímali nové meno, ktoré sa tradične začínalo na rovnaké písmeno ako ich prvé meno?

Circle-question-orange.svg
Vybraný článokupraviť
Hagia Sophia Cathedral.jpg

Náboženstvo zohrávalo v dejinách neskoro-antickej a stredovekej Byzantskej ríše významnú úlohu. Výrazne ovplyvňovalo každodenný život bežných ľudí i vysokú politiku vládnucich kruhov. Náboženské dejiny Byzantskej ríše boli prevažne dejiny kresťanské a pojem imperium Romanum bol stotožňovaný s pojmom imperium christianum.Uznávaný byzantológ Georgije Ostrogorski byzantskú civilizáciu popísal ako syntézu rímskej štátnej formy, gréckej kultúry a kresťanskej viery.

Kresťanská viera a ideológia sa naplno zviazala s byzantským štátom, a stala sa odôvodnením existencie ríše, jej usporiadania, ako aj mocenských nárokov. Rímske (byzantské) kresťanské impérium bolo podľa dobových byzantských ideológov naplnením Božieho plánu ľudských dejín, pozemská Kristova ríša, kde cisár bol Kristov námestník a zástupca.

Najmä v prvých storočiach existencie Byzancie však v krajine existovala početná skupina osôb vyznávajúcich staré ne-abrahámovské náboženstvá. Po tom, čo sa kresťanstvo Nicejského koncilu stalo v roku 380 štátnym náboženstvom začal vplyv starých, z pohľadu kresťanstva pohanských kultov upadať. Rozvoj kresťanskej viery a jej postupné otváranie sa voči helénskej filozofii viedli k rozvoju patristickej filozofie, rozdielne názory na niektoré teologické otázky k vzniku náboženských rozdielov a heréz (monofyzitizmus, obrazoborectvo, paulikánstvo), ako i k bojom o ne. Jurisdikčné spory zase viedli k zápasu o pápežský primát, ktorý sa prejavil vo viacerých aférach (Akakiova schizma, Tri kapitoly, Fotiova schizma) až nakoniec dospeli do Východnej schizmy. I napriek tomu, že vzťahy Byzancie a Západu naštrbili križiacke výpravy, nutnosť jednoty so Západom viedla k rokovaniam o únii. Medzitým boli v Byzancii stále prítomné i boje proti moslimom, ktoré viedli k pádu Konštantínopola v roku 1453.


Iné projekty
Crown of Savoy.svg
Panovníciupraviť
Justinián I., mozaika Ravenna
 • Najvýznamnejší panovníci Byzantskej ríše:

Konštantín I. VeľkýTheodosius I. VeľkýTheodosius II.Lev I. VeľkýJustinián I.HerákleiosLev III. SýrskyBazil I.Lev VI. FilozofNikeforos II.Bazil II.Alexios I.Ján II.Manuel I.Michal VIII.Konštantín XI.

 • Ďalší zaujímaví panovníci

ArkadiosKonštantín VI. Justinián II. RinotmétosKonštantín V. KopronymosTheofilosMichal IV. PaflagónskyRoman IV.Andronikos I.Alexios III.Alexios IV. Theodoros I.Ján VI.Manuel II.Ján VIII.

Cisár Konštantín XI., mozaika Hagia Sofia
 • Významné byzantské cisárovné a princezné

PulchériaEudokia (Athénais)Theodora (6. storočie)Irena (Byzantská ríša)Theodora (9. storočie)TheofanóZoeTheodora (11. storočie)

 • Vládnuce dynastie

Konštantínovská dynastiaValentiniánsko-theodosiovská dynastiaTrácka dynastiaJustínovská dynastiaHérakleiova dynastiaSýrska dynastia (Isaurijská)Amorijská dynastiaMacedónska dynastiaKomnenovciDukovciAngelovciLaskarovciKantakuzenovciPalaiologovci

Swords.svg
Vojenské konfliktyupraviť
Grécky oheň
Porážka Bulharov
Dobytie Messini 1040
Dobytie Amantie

allagionakritaihetaireiaskoutatoivarjagoviagrécky oheňkatafrakttagma

 • Vojenské konflikty

Byzantské občianske vojny
Zahraničné konflikty: byzantsko-arabské vojnybyzantsko-bulharské vojnybyzantsko-gótske vojnybyzantsko-gruzínske vojnybyzantsko-normanské vojnybyzantsko-osmanské vojnybyzantsko-perzské vojnybyzantsko-ruské vojnybyzantsko-seldžucké vojnyvojna s Vandalmi
križiacke výpravy: prvá križiacka výprava - druhá križiacka výprava - tretia križiacka výprava - štvrtá križiacka výprava

JarmúkKleidonMantzikertMyriokefalonobliehanie Konštantínopola (626, 674, 717, 813, 860, 941, 1203 a 1204, 1235, 1396, 1422, 1453) – pád Filadelfiepád Gallipolipád Trabzonu

Byzantine Empire Map.png
Diplomacia a susedné štátyupraviť

byzantské kresťanské misievečný mierproblém dvoch cisárovschizmakrižiacka výprava

 • Susedné štáty

Toto je čiastočný zoznam okolitých štátov a autonómnych panstiev Byzantskej ríše v priebehu jej histórie.
Európske krajiny: Benátska republika - Taliansko - Salerno - Capua - Benevento - Svätá ríša rímska - Uhorské kráľovstvo - Kyjevská Rus a ruské kniežatstvá - Pápežský štát
Perzská ríša: (Sásánovci)
Bulhari: (Protobulhari - Prvá bulharská ríša - Druhá bulharská ríša)
Srbi a Chorváti: (Raška - Duklja - Zeta - Travunia - Zachlumia - Neretva - Prvé srbské kráľovstvo - Srbské cárstvo - Bosniansky banát - Chorvátske kráľovstvo - Chorvátske kniežatstvo - Dubrovnícka republika)
Germáni: Góti: (Vizigóti - Ostrogóti - Krymskí Góti) – Vandali - Frankovia - Gepidi - Longobardi)
Nomádi: (Avari/Avarský kaganát - Uzovia/Oghuzi - Pečenehovia - Kumáni (Polovci) - Huni - Chazari - Alani)
Normani: (Apúlie - Kalábria - Sicílske kráľovstvo)
Arméni: (Prvé arménske kráľovstvo - Druhé arménske kráľovstvo - Arménske kniežatstvo v Kilikii - Arménske kráľovstvo v Kilikii - Arménsky emirát (arabský) - Vasparukan - Sjunik - Lori a ďalšie malé panstvá)
Gruzínci: (Kacheti - Tbilisi (arabský) - Hereti - Guria - Kartli - Klardžetsko - Tao - Kars - Abcházsko - Imereti - Iberské kráľovstvo - Gruzínske kráľovstvo (vzniklo z Iberského) a ďalšie malé panstvá)
Arabi: (raní: Ghasánovci - Lachmovci, ríše: Rášidovci - Umajjovci - Abbásovci - Fátimovci), lokálne dynastie: Aghlabovci - Hamdánovci - Marvánovci - Mirdásovci - Ukajlovci
Turci: (Seldžukovci - Seldžucká ríša - Rumský sultanát - Osmanská ríša - Danišmendovci - Zengíovci)
Križiacke štáty: (Antiochijské kniežatstvo - Edesské grófstvo - Jeruzalemské kráľovstvo - Tripoliské grófstvo - Aténske vojvodstvo - Achájske kniežatstvo - Naxos - Solúnske kráľovstvo - Latinské cisárstvo - Cyprus - a ďalšie malé panstvá)

Flaga Slowian bordered.jpg
Byzantská ríša a slovanský svetupraviť
Sedmopočetníci - Slivnický kláštor

Veľká Morava: Cyril a MetodGorazdhlaholikaKliment OchridskýKonštantín VII.kultúrny jazyk na Veľkej MoraveMichal III.Proglassedmopočetníci
Uhorsko: Irena Uhorská (Piroška) – Mária LaskarisováMonomachova korunaŠtefan III.Belo III.byzantsko-uhorská vojna (1127 – 1129)

Krst Kyjevanov:Klavdy Lebedev
 • Byzantská ríša a ruské krajiny

Anna Porfyrogennétakňažná Oľgapokrstenie Rusirusko-byzantské vojnySofia PalaiologovnaVladimír I.

Obliehanie Konštantínopola 626 - Moldavská nástenná maľba
 • Byzantská ríša a Balkán

byzantsko-bulharské vojnyDeljanIvan Asen I.KalojanKomitopulovia (Samuil - Dávid - Môjžiš - Áron) – obliehanie Konštantínopola (626)druhé obliehanie Solúna (617)Ochridská školaPreslavská školaProtobulhariSimeon I. (Bulharsko)sedem slovanských kmeňovSlovania v Byzantskej ríši (Drugoviti - Rynchinovia - Strymonci - Sagudati - Velegeziti - Verziti - Vajuniti - Timočania - Smoljania) – Štefan Uroš IV. DušanŠtefan PrvokorunovanýŠtefan NemanjičZázraky svätého Demetria (Miracula Sancti Demetrii)

 • Slovania

JordanesPeloponézski Slovania (Jezerci/Ezeritai - Melingovia/Melingoi) – Tomáš Slovan

NEU red.svg
Najnovšie článkyupraviť

Toto je zoznam v poslednej dobe vytvorených alebo výrazne pozmenených článkov o Byzantskej ríši a pridružených témach.

Artist Painting Palette Flat Icon Vector.svg
Vybraný obrázokupraviť

Konštantínopolské hradby

Konštantínopolské hradby cisára Theodosia II. v dnešnom Istanbule. Na obrázku sa nachádza obnovená Charisiova alebo Adrianopolská brána (Edirnekapı). Cez túto bránu do mesta vstúpil osmanský sultán Mehmed II. po tom, čo v roku 1453 dobyl Konštantínopol.Kategórie
Šablóny
Správcovia portálu
Pre ukázanie podkategórií klikni na ►


Články, ktoré sa týkajú tohto portálu môžete na tento portál odkázať prostredníctvom šablóny {{portál|Byzantská ríša|Byzantský}}, ktorú vložíte na koniec tesne pred kategórie. Ďakujeme! Portál bol založený 10. augusta 2019.

O portál sa stará ScholastikosSVK.
Budeme radi, ak pomôžete v tvorbe článkov o Byzantskej ríši, v prípade záujmu, no nedostatku materiálov môžete kontaktovať správcu portálu.


Ostatné portály

Prírodné a technické vedy, veda a technika

SaintPierre1.JPG Architektúra · Saturday.PNG Astronómia (The Sun by the Atmospheric Imaging Assembly of NASA's Solar Dynamics Observatory - 20100819.jpg Hviezda · Celestia.png Slnečná sústava) · Polyploidization.svg Biológia · Zeichen 330 - Autobahn, StVO 1992.svg Cesty · Schematicky atom.png Fyzika · Gnome-globe.svg Geografia · Chemistrylogo.png Chémia · Nuvola apps display.png Informatika
Shuttle.svg Kozmonautika · Airplane template.png Letectvo · F of x.svg Matematika · Star of life3.svg Medicína · Pawprint.png Pes · Jordens inre.svg Vedy o Zemi


Humanitné a spoločenské vedy, život a spoločnosť

P culture.png Divadlo · Nuvola apps kaboodle.svg Film ·  Hourglass drawing-full.svg História · Eighth notes and rest.png Hudba · Globe of letters.svg Jazyk · Open bible 01 01.svg Literatúra · Nuvola apps kdmconfig.png Ľudia · Society.svg Politika · Sports icon.png Šport (Tennis ball.svg Tenis · ChessSet.jpg Šach)


Krajiny a regióny