Otvoriť hlavné menu

Portál:Byzantská ríša

Byzantská ríša
Byzantine Empire map.gif
Palaiologovský erb, 15. storočie
Byzantská vlajka, 14. stor.

Byzantská ríša (alebo Východorímska ríša) bol historický štátny útvar existujúci v rokoch 3951453. Ríša sa rozprestierala vo Východnom Stredomorí a v priebehu tisícročnej histórie nespočetne veľakrát menila svoje hranice. Byzantská ríša bola priamym pokračovateľom Rímskej ríše (a Byzantínci sa označovali ako Rimania). Spočiatku v sebe prelínala klasickú rímsku tradíciu s kresťanstvom. Asi od 6. storočia v ríši prevážil grécky a kresťanský prvok nad latinčinou a helénizmom. Ríša prešla rozsiahlymi zmenami a pretransformovala sa na viacmenej grécky stredoveký štát. Byzantská ríša nikdy neprijala tradičný feudálny systém a i systém jej ústredných orgánov a politické chápanie sa výrazne líšilo od západných usporiadaní. Najväčšieho rozmachu Byzantská ríša dosiahla najprv za vlády Justiniána I., ktorý sa snažil obnoviť Rímsku ríšu v jej plnom rozsahu. Najvážnejším nepriateľom ríše sa v ďalšom období stala Perzská ríša, ktorá však v dôsledku vyťaženia síl vo vzájomných bojoch s Byzanciou v 7. storočí zanikla a úhlavným nepriateľom sa stali Arabi a v neskoršom období i slovanské kmene (najmä pôvodne turkickí Bulhari). Úpadok Byzancie zastavil zakladateľ macedónskej dynastie Bazil I. Po vymretí tejto dynastie a bitke pri Mantzikerte Byzancia upadla do zmätku a stratila rozsiahle územia na východe. Nový zlatý vek dosiahla až za vlády Komnénovcov, ktorí i vďaka križiackym výpravám získali viaceré časti Anatólie späť. Osudnou sa pre Byzantskú ríšu stala Štvrtá križiacka výprava po ktorej Byzancia na istý čas zanikla a z ktorej sa Byzancia už nikdy nedokázala spamätať. Posledný zlatý vek ešte nakrátko prišiel za vlády Palaiologovcov, to však už Byzantská ríša nosila iba zlomok svojej niekdajšej slávy. Klinec do truhly upadajúcej ríše vrazili Osmani, ktorí v roku 1453 dobyli hlavné mesto Byzantskej ríše Konštantínopol.


Coptic Cross outline.svg
Náboženstvoupraviť
Kristus Všemohúci, Sinaj

RímKonštantínopolAntiochiaJeruzalemAlexandria

1. nicejský1. konštatinopolskýEfezskýChalcedónsky2. konštatinopolský3. konštatinopolský2. nicejský4. konštatinopolský (ekumenický len na Západe)

Kláštor Sumela

AdopcionizmusApollinarizmusArianizmusBogomilstvoDoketizmusDonatizmusGnosticizmusIkonoklazmusKainitiMessalianizmusMiafyzitizmusModalizmusMonoenergizmusMonofyzitizmusMonotheletizmusNestoriánstvoPaulikiániPelagianizmusZéloti

Akakiánska schizmaAkatistbaziliániCirkevní otcoviaFlorentský koncilFilioqueFótiova schizmaGréckokatolícka cirkevHagiografiaHelénske náboženstvoHésychazmusKánonické právo v Byzantskej ríšiKláštory a mníšstvo v Byzantskej ríšiMonastierNedeľa ortodoxieMystikaObrad (rítus)PravoslávieSpor o tri kapitolyVýchodná schizmaTeológiaŽidia v Byzantskej ríši

Symbol-Money.svg
Hospodárstvo, spoločnosť a právoupraviť
Hagia Sophia

CechyKolónátProniový systémDanePeniaze

Déma: (Déma modrých - Déma zelených - Povstanie Niká!)
Populácia v Byzantskej ríši: (Dynatoi - Aporos - Poros - Paroikoi)
KalendárKuchyňaOtrociTitulyVzdelanieŽeny

Biela veža (Solún)
 • Svetské právo

Zákony: (Epistula HadrianiTheodosiánsky kódexGregoriánsky kódexHermogeniánsky kódexCorpus iuris civilisEklogaBazilikyPoľnohospodárske zákonyHexabiblos)
Rímske právo: (Vecné - Záložné - Záväzkové - Dedičské - Osobné - Manželské - Trestné - Procesné)

 • Správa a mestá

CézaropapizmusThemaExarchát (Africký - Ravennský) – Katepanát
Mestá v Byzantskej ríši: (Emporion:Konštantínopol - Antiochia - Alexandria - Rím - Solún - Efez - Trebizond)
Konštantínopol: Miesta v Konštantínopole: (Konštatinopolské hradby - Carihradská univerzita - Konštatinopolský hipodróm - Hagia Sofia - Chrám svätých Apoštolov), Senát)

OldHead.jpg
Významné osobnostiupraviť
Bazil Veľký
 • Spisovatelia a historici

AgathiasAnna KomnénaEusebios z KaisareieProkopios CézarejskýMichael PsellosJán SkylitzesNiketas ChoniatesJán MalalasJán ZonarasLev DiakonMichal AttaleiatesLaonikos ChalkokondylesSokrates ScholastikosSozomenusTeodor LektorTheofylaktos SimokattesZósimos (historik)

 • Umelci a architekti

Isidor z MilétuAnthemios z TralluTrdatLazar IkonografTheofanes GrékVít zo Sieny (tal. Guido)

Belisarius
 • Filozofi a náboženské osobnosti

Atanáz AlexandrijskýMichael KerullariosMaxim VyznávačJán DamaskýFotiosGermanos I.Theofanes HomologetesJán ZlatoústyKlement AlexandrijskýBazil VeľkýMetod I.BessarionJán TalianLev MatematikPletónHypatiaTommaso MorosiniNikeforos ChumnosFlorentská akadémia

 • Generáli

Georgios ManiakesBelisarNarsesHérakleiosNikeforos II.Ján I. TzimiskesBazil II.Filippikus

Circle-question-orange.svg
Vedeli ste že...upraviť
 • ... že 1. septembra 2019 sa začal nový rok 7529 byzantského kalendára, ktorý dodnes využíva pravoslávna a východné katolícke cirkvi ako náboženský kalendár?
 • ... že hoci Byzantská ríša zanikla už v roku 1453, tak posledný z jej priamych kresťanských nástupníckych štátov Kniežatstvo Theodoro zaniklo až v roku 1475 po dobytí Krymu Osmanmi?
 • ... dcéra cisára Alexia I. Anna Komnéna bola prvou ženskou historičkou a jedinou ženskou historičkou v dejinách Byzantskej ríše?
 • ... že byzantský cisár Nikeforos II. bol pre svoje úspechy na arabskom fronte známy aj ako Bledá smrť Saracénov?
 • ... že renesančný maliar El Greco pochádzal z Kréty a jeho najranejšie výtvarné umenie vychádza z post-byzantského umeleckého štýlu Krétskej školy?

Circle-question-orange.svg
Vybraný článokupraviť
Ravenna Basilica of Sant'Apollinare Nuovo mosaic.jpg

Byzantské umenie v justiniánskom a hérakleianskom období (6. – 7. storočie) bolo prvé obdobie, v ktorom sa naplno prejavovala individualita byzantského umenia (narozdiel od predchádzajúceho ranokresťanského obdobia, v ktorom malo celé kresťanské umenia viacmenej podobné znaky). Šlo o prvý zlatý vek byzantského umenia, ktorý sa začal za vlády byzantského cisára Justiniána I. Šlo o obdobie, v ktorom sa naplno rozvíjala sakrálna architektonická tvorba a vznikli podobné diela ako Kláštor svätej Kataríny na Sinaji, najväčšia súdobá bazilika na svete Hagia Sofia, či Chrám svätých Apoštolov (mauzóleum) a mnohé ďalšie. Rozvíja sa i kláštorný život a dochádza k vzniku viacerých kultúrnych pamiatok nie len náboženského charakteru. Na druhú stranu, kým niektoré umelecké oblasti v Byzancii (ako architektúra) zažívali svoj pomyselný vrchol, iné, ako napr. sochárstvo zažívali posledné okamihy svojej žiarivej histórie.


Iné projekty
Crown of Savoy.svg
Panovníciupraviť
Justinián I., mozaika Ravenna
 • Najvýznamnejší panovníci Byzantskej ríše:

Konštantín I. VeľkýTheodosius I. VeľkýTheodosius II. Lev I. VeľkýJustinián I.HerákleiosLev III. SýrskyBazil I.Lev VI. FilozofNikeforos II.Bazil II.Alexios I.Ján II.Manuel I.Michal VIII.Konštantín XI.

 • Ďalší zaujímaví panovníci

ArkadiosKonštantín VI. Justinián II. Rhinotmétos (Beznosý) Konštantín V. Kopronymos (Pokáľaný)TheofilosMichal IV. PaflagónskyRoman IV.Andronikos I.Alexios III.Alexios IV. Theodoros I.Ján VI.Manuel II.Ján VIII.

Cisár Konštantín XI., mozaika Hagia Sofia
 • Významné byzantské cisárovné a princezné

Pulchéria (augusta)Eudokia (Athénais)Theodora (6. storočie)Irena (Byzantská ríša)Theodora (9. storočie)Theofanó (cisárovná)Zoe PorfyrogenétaTheodora (11. storočie)

 • Vládnuce dynastie

Konštantínovská dynastiaValentiniánsko-theodosiovská dynastiaTrácka dynastiaJustínovská dynastiaHérakleiova dynastiaSýrska dynastia (Isaurijská)Amorijská dynastiaMacedónska dynastiaKomnenovciDukovciAngelovciLaskarovciKantakuzeniPalaiologovci

Swords.svg
Vojenské konfliktyupraviť
Grécky oheň
Porážka Bulharov
Dobytie Messini 1040
Dobytie Amantie

AllagionAkritaiHetaireiaSkoutatoiVarjagoviaGrécky oheňKatafraktTagma

 • Vojenské konflikty

Byzantské občianske vojny
Zahraničné konflikty: Byzantsko-arabské vojnyByzantsko-bulharské vojnyByzantsko-gótske vojnyByzantsko-gruzínske vojnyByzantsko-normanské vojnyByzantsko-osmanské vojnyByzantsko-perzské vojnyByzantsko-ruské vojnyByzantsko-seldžucké vojnyVojna s Vandalmi
Križiacke výpravy: Prvá križiacka výprava - Druhá križiacka výprava - Tretia križiacka výprava - Štvrtá križiacka výprava

JarmúkKleidonMantzikertMyriokefalonObliehanie Konštantínopola (626, 674, 717, 813, 860, 941, 1203 a 1204, 1235, 1396, 1422, 1453) – Pád FiladelfiePád GallipoliPád Trebizonu

Byzantine Empire Map.png
Diplomacia a susedné štátyupraviť

Byzantské kresťanské misieVečný mier (Byzancia a Perzia)Vzťahy Byzancie a ZápaduSchizmakrižiacke výpravy

 • Susedné štáty

Toto je čiastočný zoznam okolitých štátov a autonómnych panstiev Byzantskej ríše v priebehu jej histórie.
Európske krajiny: Benátska republikaTalianskoSalernoCapuaBeneventoDubrovníkSvätá ríša rímskaUhorské kráľovstvoChorvátske kráľovstvoKyjevská Rus a ruské kniežatstváPápežský štát
Perzská ríša: (Sásánovci)
Bulhari: (Protobulhari - Prvá bulharská ríša - Druhá bulharská ríša)
Srbi: (Raška - Duklja - Zeta - Bosna - Travunia - Zachlumia - Neretva - Prvé srbské kráľovstvo - Srbské cárstvo)
Germáni: Góti: (Vizigóti - Ostrogóti - Krymskí Góti) – Vandali - Frankovia - Gepidi - Longobardi)
Nomádi: (Avari/Avarský kaganát - Uzovia/Oghuzi - Pečenehovia - Kumáni (Polovci) - Huni - Chazari - Alani)
Normani: (Apúlia (kniežatstvo) - Kalábria (kniežatstvo) - Sicílske kráľovstvo)
Arméni: (Prvé arménske kráľovstvo - Druhé arménske kráľovstvo - Arménske kniežatstvo v Kilikii - Arménske kráľovstvo v Kilikii - Arménsky emirát (arabský) - Artsach - Vasparukan - Sjunik - Lori a ďalšie malé panstvá)
Gruzínci: (Kacheti - Tbilisi (arabský) - Hereti - Guria - Kartli - Klardžetsko - Tao - Kars - Abcházsko - Imereti - Iberské kráľovstvo - Gruzínske kráľovstvo (vzniklo z Iberského) a ďalšie malé panstvá)
Arabi: (raní: Lachmidovci - Ghasánovci, ríše: Rašídovci - Umajjovci - Abbásovci - Fátimovci)
Turci: (Seldžucká ríša - Rumský sultanát - Osmanská ríša - Danišmendovci - Mirdásovci - Numájrovci - Marwanidovci - Hamdanidovci - Džarráhovci)
Križiacke štáty: (Antiochijské kniežatstvo - Edesské grófstvo - Jeruzalemské kráľovstvo - Tripoliské grófstvo - Aténske vojvodstvo - Achájske kniežatstvo - Naxos - Solúnske kráľovstvo - Latinské cisárstvo - Cyprus - a ďalšie malé panstvá)

Flaga Slowian bordered.jpg
Byzantská ríša a slovanský svetupraviť
Sedmopočetníci - Slivnický kláštor

Veľká Morava: Cyril a MetodGorazd (Nitra)HlaholikaKliment OchridskýKonštantín VII.Kultúrny jazyk na Veľkej MoraveMichal III. (Byzantská ríša)Proglas (báseň)Sedmopočetníci
Uhorsko: Irena Uhorská (Piroška) – Mária LaskarisováMonomachova korunaŠtefan III.Belo III.Byzantsko-uhorská vojna (1127–1129)

Krst Kyjevanov:Klavdy Lebedev
 • Byzantská ríša a ruské krajiny

Anna PorfyrogennétaKňažná OľgaPokrstenie RusiRusko-byzantské vojnySofia PalaiologovnaVladimír I.

Obliehanie Konštantínopola 626 - Moldavská nástenná maľba
 • Byzantská ríša a Balkán

Byzantsko-bulharské vojnyDeljanIvan Asen I.KalojanKomitopulovia (Samuil - Dávid - Môjžiš - Áron) – Obliehanie Konštantínopola (626)Druhé obliehanie Solúna (617)Ochridská školaPreslavská školaProtobulhariSimeon I. (Bulharsko)Sedem slovanských kmeňovSlovania v Byzantskej ríši (Drugoviti - Rynchinovia - Strymonci - Sagudati - Velegeziti - Verziti - Vajuniti - Timočania - Smoljania) – Štefan Uroš IV. DušanŠtefan PrvokorunovanýŠtefan NemanjičZázraky svätého Demetria (Miracula Sancti Demetrii)

 • Slovania

JordanesPeloponézski Slovania (Jezerci/Ezeritai - Melingovia/Melingoi) – Tomáš Slovan

Artist Painting Palette Flat Icon Vector.svg
Vybraný obrázokupraviť

Sv. Mikuláš z Myry

Sinajská ikona z 13. storočia zobrazujúca svätého Mikuláša z Myry.
Svätý Mikuláš z Myry bol kresťanský svätec žijúci v 4. storočí v Malej Ázii. Mikuláš patril k významným biskupom svojej doby. Podľa tradície sa mal zúčastniť aj prvého nicejského koncilu. Už za svojho života sa stal známym. Hoci nikdy nebol oficiálne kanonizovaný, jeho kult sa rozšíril krátko po jeho smrti. Najmä v krajinách, kde sa kresťanstvo šírilo z Byzancie, ale i inde v kresťanskom svete patrí sv. Mikuláš patrí k najobľúbenejším a najctenejším svätcom. Je taktiež patrónom viacerých profesií ale i Ruska. Väčšina kresťanov si pamiatku sv. Mikuláša tradične pripomína 6. decembra, ortodoxné vierovyznania používajúce starý juliánsky kalendár 19. decembra.
S Mikulášovou osobou je spojených viacero legiend. Okrem legiend vyzdvihujúcich Mikulášovu dobročinnosť a láskavosť v neskoršom období vznikla apokryfná legenda zobrazujúca Mikuláša ako horlivého ochrancu kresťanstva proti arianizmu. Na prvom koncile v Nikaii mal Mikuláš podľa legendy zaútočiť na istého prívrženca arianizmu (neskôr stotožneného so samotným Ariom). Príbeh sa stal aj námetom viacerých umeleckých diel a ikon. Dnes je táto legenda z viacerých dôvodov považovaná za nepravdivú a vyvrátenú a spochybňovaná je aj Mikulášova účasť na prvom ekumenickom koncile.[1][2][3]

 1. PEARSE, Roger. Did St Nicholas of Myra / Santa Claus punch Arius at the Council of Nicaea? [online]. 2015-02-28, [cit. 2019-12-02]. Dostupné online. (po anglicky)
 2. Did St. Nicholas punch Arius at the Council of Nicaea? [online]. Christianity Stack Exchange, [cit. 2019-12-02]. Dostupné online. (po anglicky)
 3. Nicholas of Myra - Livius [online]. www.livius.org, [cit. 2019-12-02]. Dostupné online. (po anglicky)


Kategórie
Šablóny
Správcovia portálu
Pre ukázanie podkategórií klikni na ►


Články, ktoré sa týkajú tohto portálu môžete na tento portál odkázať prostredníctvom šablóny {{portál|Byzantská ríša|Byzantský}}, ktorú vložíte na koniec tesne pred kategórie. Ďakujeme! Portál bol založený 10. augusta 2019.

O portál sa stará ScholastikosSVK.
Budeme radi, ak pomôžete v tvorbe článkov o Byzantskej ríši, v prípade záujmu, no nedostatku materiálov môžete kontaktovať správcu portálu.
Čestné tituly byzantského portálu pre jeho podporovateľov: (3.) Hypatoredaktorus (2.) Rhomaiofiloi (1.) Protoscholastikos
Pre obzvlášť aktívnych prispievateľov čaká ocenenie Byzantský kríž Timoteja Scholastika.
Byzantský kríž Timoteja Scholastika


Ostatné portály

Prírodné a technické vedy, veda a technika

SaintPierre1.JPG Architektúra · Saturday.PNG Astronómia (The Sun by the Atmospheric Imaging Assembly of NASA's Solar Dynamics Observatory - 20100819.jpg Hviezda · Celestia.png Slnečná sústava) · Polyploidization.svg Biológia · Zeichen 330 - Autobahn, StVO 1992.svg Cesty · Schematicky atom.png Fyzika · Gnome-globe.svg Geografia · Chemistrylogo.png Chémia · Nuvola apps display.png Informatika
Shuttle.svg Kozmonautika · Airplane template.png Letectvo · F of x.svg Matematika · Star of life3.svg Medicína · Pawprint.png Pes · Jordens inre.svg Vedy o Zemi


Humanitné a spoločenské vedy, život a spoločnosť

P culture.png Divadlo · Nuvola apps kaboodle.svg Film ·  Hourglass drawing-full.svg História · Eighth notes and rest.png Hudba · Globe of letters.svg Jazyk · Open bible 01 01.svg Literatúra · Nuvola apps kdmconfig.png Ľudia · Society.svg Politika · Sports icon.png Šport (Tennis ball.svg TenisChessSet.jpg Šach)


Krajiny a regióny