Otvoriť hlavné menu
Byzantská ríša
Byzantine Empire map.gif
Palaiologovský erb, 15. storočie
Byzantská vlajka, 14. stor.

Byzantská ríša (alebo Východorímska ríša) bol historický štátny útvar existujúci v rokoch 3951453. Ríša sa rozprestierala vo Východnom Stredomorí a v priebehu tisícročnej histórie nespočetne veľakrát menila svoje hranice. Byzantská ríša bola priamym pokračovateľom Rímskej ríše (a Byzantínci sa označovali ako Rimania). Spočiatku v sebe prelínala klasickú rímsku tradíciu s kresťanstvom. Asi od 6. storočia v ríši prevážil grécky a kresťanský prvok nad latinčinou a helénizmom. Ríša prešla rozsiahlymi zmenami a pretransformovala sa na viacmenej grécky stredoveký štát. Byzantská ríša nikdy neprijala tradičný feudálny systém a i systém jej ústredných orgánov a politické chápanie sa výrazne líšilo od západných usporiadaní. Najväčšieho rozmachu Byzantská ríša dosiahla najprv za vlády Justiniána I., ktorý sa snažil obnoviť Rímsku ríšu v jej plnom rozsahu. Najvážnejším nepriateľom ríše sa v ďalšom období stala Perzská ríša, ktorá však v dôsledku vyťaženia síl vo vzájomných bojoch s Byzanciou v 7. storočí zanikla a úhlavným nepriateľom sa stali Arabi a v neskoršom období i slovanské kmene (najmä pôvodne turkickí Bulhari). Úpadok Byzancie zastavil zakladateľ macedónskej dynastie Bazil I. Po vymretí tejto dynastie a bitke pri Mantzikerte Byzancia upadla do zmätku a stratila rozsiahle územia na východe. Nový zlatý vek dosiahla až za vlády Komnénovcov, ktorí i vďaka križiackym výpravám získali viaceré časti Anatólie späť. Osudnou sa pre Byzantskú ríšu stala Štvrtá križiacka výprava po ktorej Byzancia na istý čas zanikla a z ktorej sa Byzancia už nikdy nedokázala spamätať. Posledný zlatý vek ešte nakrátko prišiel za vlády Palaiologovcov, to však už Byzantská ríša nosila iba zlomok svojej niekdajšej slávy. Klinec do truhly upadajúcej ríše vrazili Osmani, ktorí v roku 1453 dobyli hlavné mesto Byzantskej ríše Konštantínopol.


Coptic Cross outline.svg
Náboženstvoupraviť
Kristus Všemohúci, Sinaj

RímKonštantínopolAntiochiaJeruzalemAlexandria

1. nicejský1. konštatinopolskýEfezskýChalcedónsky2. konštatinopolský3. konštatinopolský2. nicejský4. konštatinopolský (ekumenický len na Západe)

Kláštor Sumela

AdopcionizmusApollinarizmusArianizmusBogomilstvoDoketizmusDonatizmusGnosticizmusIkonoklazmusKainitiMessalianizmusMiafyzitizmusModalizmusMonoenergizmusMonofyzitizmusMonotheletizmusNestoriánstvoPaulikiániPelagianizmusZéloti

Akakiánska schizmaAkatistbaziliániCirkevní otcoviaFlorentský koncilFilioqueFótiova schizmaGréckokatolícka cirkevHagiografiaHelénske náboženstvoHésychazmusKánonické právo v Byzantskej ríšiKláštory a mníšstvo v Byzantskej ríšiMonastierNedeľa ortodoxieMystikaObrad (rítus)PravoslávieSpor o tri kapitolyVýchodná schizmaTeológiaŽidia v Byzantskej ríši

Symbol-Money.svg
Hospodárstvo, spoločnosť a právoupraviť
Hagia Sophia

CechyKolónátProniový systémDanePeniaze

Déma: (Déma modrých - Déma zelených - Povstanie Niká!)
Populácia v Byzantskej ríši: (Dynatoi - Aporos - Poros - Paroikoi)
KalendárKuchyňaOtrociTitulyVzdelanieŽeny

Biela veža (Solún)
 • Svetské právo

Zákony: (Epistula HadrianiTheodosiánsky kódexGregoriánsky kódexHermogeniánsky kódexCorpus iuris civilisEklogaBazilikyPoľnohospodárske zákonyHexabiblos)
Rímske právo: (Vecné - Záložné - Záväzkové - Dedičské - Osobné - Manželské - Trestné - Procesné)

 • Správa a mestá

CézaropapizmusThemaExarchát (Africký - Ravennský) – Katepanát
Mestá v Byzantskej ríši: (Emporion:Konštantínopol - Antiochia - Alexandria - Rím - Solún - Efez - Trebizond)
Konštantínopol: Miesta v Konštantínopole: (Konštatinopolské hradby - Carihradská univerzita - Konštatinopolský hipodróm - Hagia Sofia - Chrám svätých Apoštolov), Senát)

OldHead.jpg
Významné osobnostiupraviť
Bazil Veľký
 • Spisovatelia a historici

Anna KomnénaProkopios CézarejskýMichael PsellosEusebios z KaisareieAgathiasTeodor LektorJán SkylitzesSokrates ScholastikosSozomenusNiketas ChoniatesJahija z AntiochieTheofylakos SimokattesLev DiakonJán ZonarasMichal AttaleiatesLaonikos Chalkokondyles

 • Umelci a architekti

Isidor z MilétuAnthemios z TralluTrdatLazar IkonografTheofanes GrékVít zo Sieny (tal. Guido)

Belisarius
 • Filozofi a náboženské osobnosti

Atanáz AlexandrijskýMichael KerullariosMaxim VyznávačJán DamaskýFotiosGermanos I.Theofanes HomologetesJán ZlatoústyKlement AlexandrijskýBazil VeľkýMetod I.BessarionJán TalianLev MatematikPletónHypatiaTommaso MorosiniNikeforos ChoumnosFlorentská akadémia

 • Generáli

Georgios ManiakesBelisarNarsesHérakleiosNikeforos II.FilippikusJán I. Tzimiskes

Circle-question-orange.svg
Vedeli ste že...upraviť
 • ... že 1. septembra 2019 sa začal nový rok 7529 byzantského kalendára, ktorý dodnes využíva pravoslávna a východné katolícke cirkvi ako náboženský kalendár?
 • ... že hoci Byzantská ríša zanikla už v roku 1453, tak posledný z jej priamych kresťanských nástupníckych štátov Kniežatstvo Theodoro zaniklo až v roku 1475 po dobytí Krymu Osmanmi?
 • ... dcéra cisára Alexia I. Anna Komnéna bola prvou ženskou historičkou a jedinou ženskou historičkou v dejinách Byzantskej ríše?
 • ... že byzantský cisár Nikeforos II. bol pre svoje úspechy na arabskom fronte známy aj ako Bledá smrť Saracénov?
 • ... že renesančný maliar El Greco pochádzal z Kréty a jeho najranejšie výtvarné umenie vychádza z post-byzantského umeleckého štýlu Krétskej školy?

Circle-question-orange.svg
Vybraný článokupraviť
Meister von San Vitale in Ravenna 008.jpg

Theodora/Teodora (gr. Θεοδώρα; *497/500 – † 28. jún 548) bola byzantská (východorímska) cisárovná (augusta), manželka cisára Justiniána I. Spolu s jej manželom je východnými pravoslávnymi cirkvami považovaná za svätú a to i napriek jej sympatiám k monofyzitizmu.

Theodora, pôvodom dcéra krotiteľa divej zveri v konštantinopolskom cirku prešla počas svojho života dlhou a zložitou púťou. Z nízkeho postavenia pouličnej herečky (a podľa Prokopia z Cézarey i prostitútky) sa stala najmocnejšou ženou svojej doby, manželkou cisára Justiniána I. Ako energetická spoluvládkyňa Justiniánovi svojou odhodlanosťou v roku 532 pri povstaní Niká! zachránila trón. Spolu so svojím manželom cisárom Justiniánom I. nechala postaviť v tom čase najväčší chrám Hagia Sofia a istý podiel mala aj pri tvorbe Justiniánovho zákonníka Corpus iuris civilis. Výrazne zasahovala do dvorského života a známa bola svojimi intrigami, vďaka ktorým dokázala ovládať okolie svojho manžela a vynútiť si i poslušnosť jeho generálov. Justinián a Theodora sa narozdiel od mnohých stredovekých manželských párov navzájom naozaj milovali. Po Theodorinej smrti sa Justinián nestretal so žiadnymi inými ženami a ani sa už nikdy neoženil.


Iné projekty
Crown of Savoy.svg
Panovníciupraviť
Justinián I., mozaika Ravenna
 • Najvýznamnejší panovníci Byzantskej ríše:

Konštantín I. VeľkýTheodosius I. VeľkýTheodosius II. Lev I. VeľkýJustinián I.HerákleiosLev III. SýrskyBazil I.Lev VI. FilozofNikeforos II.Bazil II.Alexios I.Ján II.Manuel I.Michal VIII.Konštantín XI.

 • Ďalší zaujímaví panovníci

ArkadiosKonštantín VI. Justinián II. Rhinotmétos (Beznosý) Konštantín V. Kopronymos (Pokáľaný)TheofilosMichal IV. PaflagónskyRoman IV.Andronikos I.Alexios III.Alexios IV. Theodoros I.Ján VI.Manuel II.Ján VIII.

Cisár Konštantín XI., mozaika Hagia Sofia
 • Významné byzantské cisárovné a princezné

Pulchéria (augusta)Eudokia (Athénais)Theodora (6. storočie)Irena (Byzantská ríša)Theodora (9. storočie)Theofánia (cisárovná)Zoe PorfyrogenétaTheodora (11. storočie)

 • Vládnuce dynastie

Konštantínovská dynastiaValentiniánsko-theodosiovská dynastiaTrácka dynastiaJustínovská dynastiaHérakleiova dynastiaSýrska dynastia (Isaurijská)Amorijská dynastiaMacedónska dynastiaKomnenovciDukovciAngelovciLaskarovciKantakuzeniPalaiologovci

Swords.svg
Vojenské konfliktyupraviť
Grécky oheň
Porážka Bulharov
Dobytie Messini 1040
Dobytie Amantie

AllagionAkritaiHetaireiaSkoutatoiVarjagoviaGrécky oheňKatafraktTagma

 • Vojenské konflikty

Byzantské občianske vojny
Zahraničné konflikty: Byzantsko-arabské vojnyByzantsko-bulharské vojnyByzantsko-gótske vojnyByzantsko-gruzínske vojnyByzantsko-normanské vojnyByzantsko-osmanské vojnyByzantsko-perzské vojnyByzantsko-ruské vojnyByzantsko-seldžucké vojnyVojna s Vandalmi
Križiacke výpravy: Prvá križiacka výprava - Druhá križiacka výprava - Tretia križiacka výprava - Štvrtá križiacka výprava

JarmúkKleidonMantzikertMyriokefalonObliehanie Konštantínopola (626, 674, 717, 813, 860, 941, 1203 a 1204, 1235, 1396, 1422, 1453) – Pád FiladelfiePád GallipoliPád Trebizonu

Byzantine Empire Map.png
Diplomacia a susedné štátyupraviť

Byzantské kresťanské misieVzťahy Byzantskej ríše a ČínyVzťahy Byzantskej ríše a MongolskaVečný mier (Byzancia a Perzia)Vzťahy Byzancie a ZápaduSchizma

 • Susedné štáty

Toto je čiastočný zoznam okolitých štátov a autonómnych panstiev Byzantskej ríše v priebehu jej histórie.
Európske krajiny: Benátska republikaTalianskoSalernoCapuaBeneventoDubrovníkSvätá ríša rímskaUhorské kráľovstvoChorvátske kráľovstvoKyjevská Rus a ruské kniežatstváPápežský štát
Perzská ríša: (Sásánovci)
Bulhari: (Protobulhari - Prvá bulharská ríša - Druhá bulharská ríša)
Srbi: (Raška - Dukla - Zeta - Bosna - Travunia - Zachlumnia - Neretva - Prvé srbské kráľovstvo - Srbské cárstvo)
Germáni: Góti: (Vizigóti - Ostrogóti - Krymskí Góti) – Vandali - Frankovia - Gepidi - Longobardi)
Nomádi: (Avari/Avarský kaganát - Uzovia/Oghuzi - Pečenehovia - Kumáni (Polovci) - Huni - Chazari - Alani)
Normani: (Kniežatstvo Apúlia - Kniežatstvo Kalábria - Sicílske kráľovstvo)
Arméni: (Prvé arménske kráľovstvo - Druhé arménske kráľovstvo - Malá Arménia - Arménsky emirát (arabský) - Artsach - Vasparukan - Sjunik - Lori a ďalšie malé panstvá)
Gruzínci: (Kacheti - Tbilisi (arabský) - Hereti - Guria - Kartli - Tao - Abcházsko - Imereti - Iberijské kráľovstvo - Gruzínske kráľovstvo (vzniklo z Iberského) a ďalšie malé panstvá)
Arabi: (raní: Lachmidovci - Ghasánovci, ríše: Rašídovci - Umajjovci - Abbásovci - Fátimovci)
Turci: (Seldžuckí Turci - Rumský sultanát - Osmani - Danišmendovci - Mirdásovci - Numájrovci - Marwanidovci - Hamdanidovci - Džarráhovci)
Križiacke štáty: (Antiochijské kniežatstvo - Edesské grófstvo - Jeruzalemské kráľovstvo - Tripoliské grófstvo - Aténske vojvodstvo - Achájske kniežatstvo - Naxos - Solúnske kráľovstvo - Latinské cisárstvo - Cyprus - a ďalšie malé panstvá)

Flaga Slowian bordered.jpg
Byzantská ríša a slovanský svetupraviť
Sedmopočetníci - Slivnický kláštor

Veľká Morava: Cyril a MetodGorazd (Nitra)HlaholikaKliment OchridskýKonštantín VII.Kultúrny jazyk na Veľkej MoraveMichal III. (Byzantská ríša)Proglas (báseň)Sedmopočetníci
Uhorsko: Irena Uhorská (Piroška) – Mária LaskarisováMonomachova korunaŠtefan III.Belo III.Byzantsko-uhorská vojna (1127–1129)

Krst Kyjevanov:Klavdy Lebedev
 • Byzantská ríša a ruské krajiny

Anna PorfyrogennétaKňažná OľgaPokrstenie RusiRusko-byzantské vojnySofia PalaiologovnaVladimír I.

Obliehanie Konštantínopola 626 - Moldavská nástenná maľba
 • Byzantská ríša a Balkán

Byzantsko-bulharské vojnyDeljanIvan Asen I.KalojanKomitopulovia (Samuil - Dávid - Môjžiš - Áron) – Obliehanie Konštantínopola (626)Druhé obliehanie Solúna (617)Ochridská školaPreslavská školaProtobulhariSimeon I. (Bulharsko)Sedem slovanských kmeňovSlovania v Byzantskej ríši (Drugoviti - Rynchinovia - Strymonci - Sagudati - Velegeziti - Verziti - Vajuniti - Timočania - Smoljania) – Štefan Uroš IV. DušanŠtefan PrvokorunovanýŠtefan NemanjičZázraky svätého Demetria (Miracula Sancti Demetrii)

 • Slovania

JordanesPeloponézski Slovania (Jezerci/Ezeritai - Melingovia/Melingoi) – Tomáš Slovan

Artist Painting Palette Flat Icon Vector.svg
Vybraný obrázokupraviť

Slonovinový panel

Klananie mudrcov, slonovinový panel (pôvodne diptych) z Byzantskej ríše vytvorený v kláštore v Thesálii v 6. storočí, panel zobrazuje Pannu Máriu s Ježišom, ktorému traja králi prinášajú dary Britské múzeum.Kategórie
Šablóny
Správcovia portálu
Pre ukázanie podkategórií klikni na ►


Články, ktoré sa týkajú tohto portálu môžete na tento portál odkázať prostredníctvom šablóny {{portál|Byzantská ríša|Byzantský}}, ktorú vložíte na koniec tesne pred kategórie. Ďakujeme! Portál bol založený 10. augusta 2019.

O portál sa stará ScholastikosSVK.
Budeme radi, ak pomôžete v tvorbe článkov o Byzantskej ríši, v prípade záujmu, no nedostatku materiálov môžete kontaktovať správcu portálu.
Čestné tituly byzantského portálu pre jeho podporovateľov: (3.) Hypatoredaktorus (2.) Rhomaiofiloi (1.) Protoscholastikos
Pre obzvlášť aktívnych prispievateľov čaká ocenenie Byzantský kríž Timoteja Scholastika.
Byzantský kríž Timoteja Scholastika


Ostatné portály

Prírodné a technické vedy, veda a technika

SaintPierre1.JPG Architektúra · Saturday.PNG Astronómia (The Sun by the Atmospheric Imaging Assembly of NASA's Solar Dynamics Observatory - 20100819.jpg Hviezda · Celestia.png Slnečná sústava) · Polyploidization.svg Biológia · Zeichen 330 - Autobahn, StVO 1992.svg Cesty · Schematicky atom.png Fyzika · Gnome-globe.svg Geografia · Chemistrylogo.png Chémia · Nuvola apps display.png Informatika
Shuttle.svg Kozmonautika · Airplane template.png Letectvo · F of x.svg Matematika · Star of life3.svg Medicína · Pawprint.png Pes · Jordens inre.svg Vedy o Zemi


Humanitné a spoločenské vedy, život a spoločnosť

P culture.png Divadlo · Nuvola apps kaboodle.svg Film ·  Hourglass drawing-full.svg História · Eighth notes and rest.png Hudba · Globe of letters.svg Jazyk · Open bible 01 01.svg Literatúra · Nuvola apps kdmconfig.png Ľudia · Society.svg Politika · Sports icon.png Šport (Tennis ball.svg TenisChessSet.jpg Šach)


Krajiny a regióny