Portál:Byzantská ríša

Byzantská ríša
Byzantine Empire map.gif
Palaiologovský erb, 15. storočie
Byzantská vlajka, 14. stor.

Byzantská ríša (alebo Východorímska ríša) bol historický štátny útvar existujúci v rokoch 3951453. Ríša sa rozprestierala vo Východnom Stredomorí a v priebehu tisícročnej histórie nespočetne veľakrát menila svoje hranice. Byzantská ríša bola priamym pokračovateľom Rímskej ríše (a Byzantínci sa označovali ako Rimania). Spočiatku v sebe prelínala klasickú rímsku tradíciu s kresťanstvom. Asi od 6. storočia v ríši prevážil grécky a kresťanský prvok nad latinčinou a helénizmom. Ríša prešla rozsiahlymi zmenami a pretransformovala sa na viacmenej grécky stredoveký štát. Byzantská ríša nikdy neprijala tradičný feudálny systém a i systém jej ústredných orgánov a politické chápanie sa výrazne líšilo od západných usporiadaní. Najväčšieho rozmachu Byzantská ríša dosiahla najprv za vlády Justiniána I., ktorý sa snažil obnoviť Rímsku ríšu v jej plnom rozsahu. Najvážnejším nepriateľom ríše sa v ďalšom období stala Perzská ríša, ktorá však v dôsledku vyťaženia síl vo vzájomných bojoch s Byzanciou v 7. storočí zanikla a úhlavným nepriateľom sa stali Arabi a v neskoršom období i slovanské kmene (najmä pôvodne turkickí Bulhari). Úpadok Byzancie zastavil zakladateľ macedónskej dynastie Bazil I. Po vymretí tejto dynastie a bitke pri Mantzikerte Byzancia upadla do zmätku a stratila rozsiahle územia na východe. Nový zlatý vek dosiahla až za vlády Komnénovcov, ktorí i vďaka križiackym výpravám získali viaceré časti Anatólie späť. Osudnou sa pre Byzantskú ríšu stala Štvrtá križiacka výprava po ktorej Byzancia na istý čas zanikla a z ktorej sa Byzancia už nikdy nedokázala spamätať. Posledný zlatý vek ešte nakrátko prišiel za vlády Palaiologovcov, to však už Byzantská ríša nosila iba zlomok svojej niekdajšej slávy. Klinec do truhly upadajúcej ríše vrazili Osmani, ktorí v roku 1453 dobyli hlavné mesto Byzantskej ríše Konštantínopol.


Coptic Cross outline.svg
Náboženstvoupraviť
Kristus Všemohúci, Sinaj

akakiánska schizmaakatistarsenitibaziliánicirkevní otcoviacézaropapizmusFlorentský koncilfilioqueFotiova schizmahagiografiahelénske náboženstvohésychazmusislam a Byzanciakánonické právo v Byzantskej ríšibyzantský monasticizmusnedeľa ortodoxieobrad (rítus)ortodoxiapravoslávna cirkevtri kapitolyvýchodná schizmateológiaTrulánsky koncilŽidia v Byzantskej ríši

Kláštor Sumela

I. nicejskýI. konštatinopolskýEfezskýChalcedónskyII. konštatinopolskýIII. konštatinopolskýII. nicejskýIV. konštatinopolský (ekumenický len na Západe)

RímKonštantínopolAntiochiaJeruzalemAlexandria

Paulikiáni

adopcionizmusapollinarizmusarianizmusbogomilstvodonatizmusikonoklazmusmanicheizmusmessalianizmusmiafyzitizmusmodalizmusmonoenergizmusmonofyzitizmusmonotheletizmusnestoriánstvopaulikánstvopelagianizmus

Symbol-Money.svg
Hospodárstvo, spoločnosť a právoupraviť
Hagia Sophia

cechykolonátproniový systémdanepeniaze

Populácia v Byzantskej ríši: (dynatoi - aporos - poros - paroikoi)
kalendárkuchyňaotrocititulyvzdelanieženypovstanie Niká!déma

Biela veža (Solún)
 • Svetské právo

Zákony: (Epistula HadrianiTheodosiánsky kódexGregoriánsky kódexHermogeniánsky kódexCorpus iuris civilisEklogaBazilikypoľnohospodárske zákonyHexabiblos)
Rímske právo: (vecné - záložné - záväzkové - dedičské - osobné - manželské - trestné - procesné)

 • Správa a mestá

cézaropapizmusthemaexarchát (Africký - Ravennský) – katepanát
Mestá v Byzantskej ríši: (emporion: Konštantínopol - Antiochia - Alexandria - Rím - Solún - Efez - Trebizond)
Konštantínopol: miesta v Konštantínopole: (Konštatínopolské hradby - Carihradská univerzita - Konštatínopolský hipodróm - Hagia Sofia - Hagia Eiréné - Chrám svätých Apoštolov - Chóra - Kláštor Krista Pantokratora - Pammakaristos), senát)

OldHead.jpg
Významné osobnostiupraviť
Bazil Veľký

AgathiasAnna KomnénaEusebios z KaisareieProkopios CézarejskýIóannes SkylitzesNikétas ChóniatesIóannes MalalasIóannes ZonarasJán VI.Lev DiakonMichaél AttaleiatesLaonikos ChalkokondylesMichaél PsellosSokrates ScholastikosSozomenusTeodor LektorTheofanes HomologétesTheofylaktos SimokattesZósimos

Isidor z MilétuAnthemios z TralluTrdat (Armén)

Belisarius

Atanáz AlexandrijskýBarlaam z KalábrieBazil VeľkýBessarionMichal I.Maxim VyznávačFlorentská akadémiaFótiosGermanos I.Grégorios PalamasNikéforos GrégorasTheofanes HomologetesHypatiaNikéforos ChumnosIóannes ItalosJán DamaskýJán KasiánIóannes KlimaxIóannes MoschosJán ZlatoústyKassiaKonštantín FilozofLev MatematikMetod I.Theodóros MetochitesGeórgios PachymeresPletónRoman SladkopevecSimeon Nový Teológ

Alexios I.Bazil II.BelisarFilippikusHérakleiosJán I.Geórgios ManiakesNarsesNikefor II.

Circle-question-orange.svg
Vedeli ste že...upraviť
 • … že kým na Západe bolo rímske právo počas raného stredoveku prakticky neznáme, v Byzancii prežilo v postupne sa meniacej podobe až do jej zániku?
 • … že gruzínsky učenec Arsen Ikalthoeli založil v stredovekom Gruzínsku dve teologické akadémie?
 • … že účastník prvej križiackej výpravy Gautier Sans-Avoir zomrel spolu s ďalšími chudobnými križiakmi krátko po prechode do Malej Ázie?
 • … že Šimon Stylita starší bol prvým predstaviteľom stylitizmu, asketického prúdu, pri ktorom askéta žije na vysokom stĺpe, kde sa neustále postí a modlí?
 • … že Nikolaos Kabasilas bol jedným z najväčších stredovekých teológov? Jeho teológia bola uznávaná aj katolíkmi a jeho dielo Život v Kristovi patrí medzi najvýznamnejšie kresťanské diela?
 • … že byzantská aristokratka Anna Dalasséna všemožne podporovala svojho syna Alexia I. Komnéna počas jeho vojenskej kariéry, prevratu i jeho vlády?
 • … že Ilarion bol prvým kyjevským metropolitom ruského pôvodu? Pred tým nimi boli iba grécki klerici pôvodom z Byzancie.
 • … že Ióannes Mauropous bol významným učiteľom, okolo ktorého sa v 11. storočí zoskupil okruh významných byzantských vzdelancov, akými boli Michaél Psellos či Ióannes Xifilinos?

Circle-question-orange.svg
Vybraný článokupraviť
Pirg Svetog Save.jpg

Pyrgos (novogr. πύργοςpyrgos, staroslovien. stl’p) je v užšom význame osobitný architektonický prvok, typ opevnenej veže štvorcového alebo obdĺžnikového pôdorysu, používaný v neskorej byzantskej kláštornej architektúre. V prípade útoku plnil funkciu posledného útočiska, hradu alebo pevnosti. Zvyčajne boli umiestnené na najvyššie položenom mieste, čo najbližšie ku kláštornému ambitu. Príkladom tohto usporiadania je napríklad veža svätého Sávu z roku 1198 v Kláštore Chilandar na hore Athos. Niekedy tiež plnili tiež funkciu zvonice alebo vyvýšenej kaplnky.


Iné projekty
Corona Reale italiana.svg
Panovníciupraviť
Justinián I., mozaika Ravenna
 • Najvýznamnejší panovníci Byzantskej ríše:

Konštantín I. VeľkýTheodosius I. VeľkýTheodosius II.Lev I. VeľkýJustinián I.HerákleiosLev III. SýrskyBazil I.Lev VI. FilozofNikefor II.Bazil II.Alexios I.Ján II.Manuel I.Michal VIII.Konštantín XI.

 • Ďalší zaujímaví panovníci

ArkadiosKonštantín VI. Justinián II. RinotmétosKonštantín V. KopronymosTheofilosMichal IV. PaflagónskyRoman IV.Andronikos I.Alexios III.Alexios IV. Teodor I.Ján VI.Manuel II.Ján VIII.


 • Významné byzantské cisárovné a princezné

PulchériaEudokia (Athénais)Theodora (6. storočie)Irena (Byzantská ríša)Theodora (9. storočie)TheofanóZóéTheodora (11. storočie)

 • Vládnuce dynastie

Konštantínovská dynastiaValentiniánsko-theodosiovská dynastiaTrácka dynastiaJustínovská dynastiaHérakleiova dynastiaSýrska dynastia (Isaurijská)Amorijská dynastiaMacedónska dynastiaKomnénovciDukovciAngelovciLaskarovciKantakuzénovciPalaiologovci

Swords.svg
Vojenské konfliktyupraviť
Grécky oheň
Porážka Bulharov
Dobytie Messini 1040
Dobytie Amantie

allagionakritaihetaireiaskoutatoivarjagoviagrécky oheňkatafrakttagma

 • Vojenské konflikty

Byzantské občianske vojny
Zahraničné konflikty: byzantsko-arabské vojnybyzantsko-bulharské vojnybyzantsko-gótske vojnybyzantsko-gruzínske vojnybyzantsko-normanské vojnybyzantsko-osmanské vojnybyzantsko-perzské vojnybyzantsko-ruské vojnybyzantsko-seldžucké vojnyvojna s Vandalmi
križiacke výpravy: prvá križiacka výprava - druhá križiacka výprava - tretia križiacka výprava - štvrtá križiacka výprava

JarmúkKleidonMantzikertMyriokefalonobliehanie Konštantínopola (626, 674, 717, 813, 860, 941, 1203 a 1204, 1235, 1396, 1422, 1453) – pád Filadelfiepád Gallipolipád Trabzonu

Byzantine Empire Map.png
Diplomacia a susedné štátyupraviť

byzantské kresťanské misievečný mierproblém dvoch cisárovschizmakrižiacka výprava

 • Susedné štáty

Toto je čiastočný zoznam okolitých nezávislých štátov a autonómnych panstiev Byzantskej ríše v priebehu jej histórie.
Európske krajiny: Benátska republika - Taliansko - Salerno - Capua - Benevento - Svätá ríša rímska - Uhorské kráľovstvo - Kyjevská Rus a ruské kniežatstvá - Pápežský štát
Perzská ríša: (Sásánovci)
Bulhari: (Protobulhari - Prvá bulharská ríša - Druhá bulharská ríša)
Srbi a Chorváti: (Raška - Duklja - Zeta - Travunia - Zachlumia - Neretva - Prvé srbské kráľovstvo - Srbské cárstvo - Bosniansky banát - Chorvátske kráľovstvo - Chorvátske kniežatstvo - Dubrovnícka republika)
Germáni: Góti: (Vizigóti - Ostrogóti - Krymskí Góti) – Vandali - Frankovia - Gepidi - Longobardi)
Nomádi: (Avari/Avarský kaganát - Uzovia/Oghuzi - Pečenehovia - Kumáni (Polovci) - Huni - Chazari - Alani)
Normani: (Apúlia - Kalábria - Sicílske kráľovstvo)
Arméni: (staroveké arménske kráľovstvo - Anijské kráľovstvo - Arménske kniežatstvo v Kilikii - Arménske kráľovstvo v Kilikii - Arménsky emirát (arabský) - Vasparukan - Sjunik - Lori - Kars a ďalšie malé panstvá)
Gruzínci: (Kacheti - Tbilisi (arabský) - Hereti - Guria - Kartli - Klardžetsko - Tao - Kars - Abcházsko - Imereti - Iberské kráľovstvo - Gruzínske kráľovstvo [vzniklo z Iberského k.] a ďalšie malé panstvá)
Arabi: (raní: Ghasánovci - Lachmovci, ríše: Rášidovci - Umajjovci - Abbásovci - Fátimovci), lokálne dynastie: Aghlabovci - Hamdánovci - Marvánovci - Mirdásovci - Ukajlovci
Turci: (Seldžukovci - Seldžucká ríša - Rumský sultanát - Osmanská ríša - Danišmendovci - Zengíovci)
Križiacke štáty: (Antiochijské kniežatstvo - Edesské grófstvo - Jeruzalemské kráľovstvo - Tripoliské grófstvo - Aténske vojvodstvo - Achájske kniežatstvo - Naxos - Solúnske kráľovstvo - Latinské cisárstvo - Cyprus - a ďalšie malé panstvá)

Flaga Slowian bordered.jpg
Byzantská ríša a slovanský svetupraviť
Sedmopočetníci - Slivnický kláštor

Veľká Morava: Cyril a MetodGorazdhlaholikaKliment OchridskýKonštantín VII.kultúrny jazyk na Veľkej MoraveMichal III.Proglassedmopočetníci
Uhorsko: Irena Uhorská (Piroška) – Mária LaskarisováMonomachova korunaŠtefan III.Belo III.byzantsko-uhorská vojna (1127 – 1129)

Krst Kyjevanov:Klavdy Lebedev
 • Byzantská ríša a ruské krajiny

Anna Porfyrogennétakňažná Oľgapokrstenie Rusirusko-byzantské vojnySofia PalaiologovnaVladimír I.

Obliehanie Konštantínopola 626 - Moldavská nástenná maľba
 • Byzantská ríša a Balkán

byzantsko-bulharské vojny - Deljan - Ivan Asen I. - Kalojan - komitopuli (Samuil - Dávid - Môjžiš - Áron) - obliehanie Konštantínopola (626) - druhé obliehanie Solúna (617) - Ochridská škola - Preslavská škola - Konštantín Preslavský - sedmopočetníci - Protobulhari - Simeon I. - sedem slovanských kmeňov - Slovania v Byzantskej ríši (Drugoviti - Rynchinovia - Strymonci - Sagudati - Velegeziti - Verziti - Vajuniti - Timočania - Smoljania) - Štefan Nemanja - Štefan Prvokorunovaný - Štefan Uroš IV. Dušan

 • Slovania

Jordanes - Peloponézski Slovania (Jezerci/Ezeritai - Melingovia/Melingoi) - Tomáš Slovan

NEU red.svg
Najnovšie článkyupraviť

Toto je zoznam v poslednej dobe vytvorených alebo výrazne pozmenených článkov o Byzantskej ríši a pridružených témach.

Artist Painting Palette Flat Icon Vector.svg
Vybraný obrázokupraviť

Fethiye Museum 9620.jpg

Interiér parekklésia (kaplnky) Chrámu Pammakaristos (dnešná mešita Fethiye Camii) v Istanbule. Pohľad do kupoly s výjavom Krista Pantokratora. Parekklésion obsahuje početné mozaiky z palaiológovského obdobia.Kategórie
Šablóny
Správcovia portálu
Pre zobrazenie podkategórií klikni na ►


Články, ktoré sa týkajú tohto portálu môžete na tento portál odkázať prostredníctvom šablóny {{portál|Byzantská ríša|Byzantský}}, ktorú vložíte na koniec tesne pred kategórie. Ďakujeme! Portál bol založený 10. augusta 2019 redaktorom ScholastikosSVK.

Portál v súčasnosti nemá správcu.


Ostatné portály

Prírodné a technické vedy, veda a technika

SaintPierre1.JPG Architektúra · Saturday.PNG Astronómia (The Sun by the Atmospheric Imaging Assembly of NASA's Solar Dynamics Observatory - 20100819.jpg Hviezda · Jupiter and moon.png Slnečná sústava) · Polyploidization.svg Biológia · Zeichen 330 - Autobahn, StVO 1992.svg Cesty · Schematicky atom.png Fyzika · Gnome-globe.svg Geografia · Chemistrylogo.png Chémia · Nuvola apps display.png Informatika
Shuttle.svg Kozmonautika · Airplane template.png Letectvo · F of x.svg Matematika · Star of life3.svg Medicína · Pawprint.png Pes · Jordens inre.svg Vedy o Zemi


Humanitné a spoločenské vedy, život a spoločnosť

P culture.png Divadlo · Nuvola apps kaboodle.svg Film ·  Hourglass drawing-full.svg História · Eighth notes and rest.png Hudba · Globe of letters.svg Jazyk · Open bible 01 01.svg Literatúra · Nuvola apps kdmconfig.png Ľudia · Society.svg Politika · Sports icon.png Šport (Tennis ball.svg Tenis · ChessSet.jpg Šach)


Krajiny a regióny