Kresťanské umenie je jedna z hlavných súčastí kresťanskej kultúry. Je to prúd vo vývoji umenia, ktorý vychádza zo svetového názoru a z mravných zásad kresťanstva. Kolískou kresťanského umenia je byzantské umenie, najsilnejšie sa kresťanské umenie presadzovalo v stredovekom umení a v barokovom umení. Na rovnakej úrovni sa ocitá aj židovské umenie, budhistické umenie alebo islamské umenie.

Kresťanstvo
Hlavné znaky
Viera v jedného Boha v troch osobách
Ježiš Kristus je človek a Boží Syn
Hlavné osobnosti
Ježiš Kristus

Panna Mária
Dvanásti apoštoli
Svätí

Zoznam osobností kresťanstva
Hlavné náboženské obrady
Omša/LiturgiaSviatosti
Knihy
Biblia (Starý zákon, Nový zákon)
História a kultúra
Dejiny kresťanstvaKresťanské umenie
Hlavné sviatky
Veľká noc, Vianoce / Narodenie Pána, Turíce, Zjavenie Pána / Bohozjavenie, …
z  d  u

V modernom umení sa k ideálom kresťanstva hlási veľké množstvo jednotlivých autorov a táto orientácia je neraz obsiahnutá až v spodných vrstvách umeleckých diel.

Externé odkazy

upraviť
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
  • KRESTum - Kresťanské výtvarné umenie na Slovensku