Božská liturgia alebo svätá božská liturgia či jednoducho liturgia (gr. θεία λειτουργία, csl. свѧщеннаѧ и божественнаѧ лїтургїѧ) je u gréckokatolíkov a pravoslávnych spoločné označenie pre eucharistickú bohoslužbu (nemýliť si s liturgiou verných, v latinskom obrade liturgiou obety). Svätá božská liturgia môže byť liturgia svätého Jána Zlatoústeho, liturgia svätého Bazila Veľkého, liturgia svätého Jakuba a prípadne aj liturgia vopredposvätených darov. Liturgia svätého Jána Zlatoústeho a liturgia svätého Bazila Veľkého majú rovnakú štruktúru, liturgia svätého Jakuba a liturgia vopredposvätených darov majú špecifickú štruktúru. Niektorí nepovažujú liturgiu vopredposvätených darov za svätú božskú liturgiu, keďže neobsahuje anaforu.

Kresťanstvo
Hlavné znaky
Viera v jedného Boha v troch osobách
Ježiš Kristus je človek a Boží Syn
Hlavné osobnosti
Ježiš Kristus

Panna Mária
Dvanásti apoštoli
Svätí

Zoznam osobností kresťanstva
Hlavné náboženské obrady
Omša/LiturgiaSviatosti
Knihy
Biblia (Starý zákon, Nový zákon)
História a kultúra
Dejiny kresťanstvaKresťanské umenie
Hlavné sviatky
Veľká noc, Vianoce / Narodenie Pána, Turíce, Zjavenie Pána / Bohozjavenie, …
z  d  u
Vladyka Ján Babjak pri slávení svätej božskej liturgie
Proskomídia (príprava svätých darov) - prvá časť božskej liturgie

Jednoduchým rozlišovacím znakom je, že (svätá božská) liturgia v byzantskom obrade vždy obsahuje rozdeľovanie eucharistie (Kristovho tela a krvi) veriacim.

Pendantom v latinskom obrade je svätá omša.

Pozri aj

upraviť

Externé odkazy

upraviť

Iné projekty

upraviť