Nový zákon alebo Nová zmluva je zbierka svätých kníh, ktoré vznikli v kruhoch kresťanstva a sú súčasťou kresťanskej Biblie. V dnešných vydaniach v zmysle kánonu vytvoreného v 5. st. zahŕňa 27 spisov. Sú to 4 evanjeliá - Evanjelium podľa Matúša, Evanjelium podľa Marka, Evanjelium podľa Lukáša a Evanjelium podľa Jána. Nasleduje kniha Skutky apoštolov, ktorou sa uzatvára členenie Novej zmluvy podľa historických kníh, v západnom usporiadaní potom nasleduje trinásť Pavlových listov (resp. 14 v širšom zmysle)[1]:140, ktoré usporiadal svätý Augustín podľa istej obsahovej spätosti, a sedem tzv. katolíckych listov. Novú zmluvu uzatvára Apokalypsa čiže Zjavenie svätého Jána. Podľa východného usporiadania, ktoré používa napr. gréckokatolícka a pravoslávna cirkev, nasleduje po Skutkoch svätých apoštolov sedem katolíckych (všeobecných) listov a až potom Pavlove listy a nakoniec Zjavenie svätého Jána. Jazykom Novej zmluvy je gréčtina a aramejčina.[2]

Kresťanstvo
Hlavné znaky
Viera v jedného Boha v troch osobách
Ježiš Kristus je človek a Boží Syn
Hlavné osobnosti
Ježiš Kristus

Panna Mária
Dvanásti apoštoli
Svätí

Zoznam osobností kresťanstva
Hlavné náboženské obrady
Omša/LiturgiaSviatosti
Knihy
Biblia (Starý zákon, Nový zákon)
História a kultúra
Dejiny kresťanstvaKresťanské umenie
Hlavné sviatky
Veľká noc, Vianoce / Narodenie Pána, Turíce, Zjavenie Pána / Bohozjavenie, …
z  d  u

Knihy Nového zákona

upraviť
Poradie
(Západ)
Poradie
(Východ)
Kniha Skratka Kapitoly
1 1 Evanjelium podľa Matúša Mt 28
2 2 Evanjelium podľa Marka Mk 16
3 3 Evanjelium podľa Lukáša Lk/L 24
4 4 Evanjelium podľa Jána Jn/J 21
5 5 Skutky apoštolov Sk 28
6 13 List Rimanom Rim/R 16
7 14 Prvý list Korinťanom 1 Kor/1K 16
8 15 Druhý list Korinťanom 2 Kor/2K 13
9 16 List Galaťanom Gal/G/Ga 6
10 17 List Efezanom Ef 6
11 18 List Filipanom Flp/F 4
12 19 List Kolosanom Kol 4
13 20 Prvý list Solúnčanom 1 Sol/1Tes 5
14 21 Druhý list Solúnčanom 2 Sol/2Tes 3
15 22 Prvý list Timotejovi 1 Tim 6
16 23 Druhý list Timotejovi 2 Tim 4
17 24 List Títovi Tít/Tit 3
18 25 List Filemonovi Flm/Filem 1
19 26 List Hebrejom Hebr/Žid/Heb 13
20 6 Jakubov list Jak/Jk 5
21 7 Prvý Petrov list 1 Pt 5
22 8 Druhý Petrov list 2 Pt 3
23 9 Prvý Jánov list 1 Jn/1J 5
24 10 Druhý Jánov list 2 Jn/2J 1
25 11 Tretí Jánov list 3 Jn/3J 1
26 12 Júdov list Júd/Jud 1
27 27 Zjavenie apoštola Jána Zjv/Zjav/Zj 22

Vzťah Nového zákona k Starému zákonu

upraviť

Nový zákon nepredstavuje pokračovanie Starého, obe časti sú skôr navzájom komplementárne. Starý zákon má v Novom dve funkcie[1]:64-65:

  1. tvrdenia zo Starého zákona sú používané na podporu kresťanských tvrdení a tradícií
  2. Starý zákon je chápaný ako kniha o Kristovej predhistórii.

Najcitovanejšie knihy Starého zákona v Novom zákone sú: Kniha žalmov (107 doslovných citácií), kniha proroka Izaiáša (104) a Deuteronómium (55).[3]

Biblia (teda Starý zákon) pre prvých kresťanov nebola Biblia v hebrejčine (Tanach) ale Septuaginta. Autori novozákonných kníh boli ovplyvnení práve jazykom Septuaginty.[1]:68

Referencie

upraviť
  1. a b c POKORNÝ, Petr; HECKEL, Ulrich. Úvod do Nového zákona : přehled literatury a teologie. Preklad Pavel Moskala, Lucie Kopecká. Vyd. 1. Praha : Vyšehrad, 2013. 840 s. (Teologie.) ISBN 978-80-7429-186-9.
  2. Nová zmluva
  3. Úvod do Starého zákona. Ed. Thomas Römer, Jean-Daniel Macchi, Christophe Nihan; preklad Jiří Bureš et al. Vyd. 1. Jihlava : Mlýn, 2020. 929 s. ISBN 978-80-86498-71-3. S. 289.

Pozri aj

upraviť

Iné projekty

upraviť
  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Nový zákon

Externé odkazy

upraviť