Druhý list Solúnčanom

Druhý list Solúnčanom[pozn 1] (iné názvy: Druhý list apoštola Pavla Tesalonickým[pozn 2], Druhý list Tesaloničanom[pozn 3], Druhý list Solúnskym; skratka 2 Sol alebo 2Tes) je kniha Nového zákona Biblie.

Autorstvo sa pripisuje Pavlovi okolo roku 50 po Kr., ktorý bol adresovaný do zboru v Solúne (Thessaloniki). Niektorí biblisti kvôli odlišnostiam medzi Prvým a Druhým listom Solúnčanom popierajú Pavlovo autorstvo listu avšak forma a obsah je v súlade s jeho ostatnými listami. Väčšina biblistov tvrdí že oba listy solúnčanom napísal Pavol.[1] Iný zdroj uvádza: „Autorstvo a datácia 2. listu Solúnčanom sú ešte stále predmetom sporu. Zástanci Pavlovho autorstva musia napísanie datovať do blízkosti 1. listu Solúnčanom, pričom sa niekedy predpokladá obrátené poradie (2 Sol – 1 Sol). Pretože však ide o deuteropavlovský list vznikol 2. list Solúnčanom až po Pavlovej smrti.“ Pravdepodobne ku koncu 1. storočia.[2]:691

Obsah upraviť

Prvý list Solúnčanom, ktorý poslal Pavol si v zbore mylne vyložili. Pavol sa časom dozvedel o ich nesprávnom pochopení a očakávaní Kristovho príchodu, ako by mal nastať už v čo najkratšom čase. Preto v 2.liste opravuje názory Solúnčanov.

V 2.liste píše o predznakoch, určitých udalostiach, ktoré nastanú ešte pred druhým príchodom Ježiša Krista.

Ako znamenia pre druhým príchodom Ježiša Krista spomína odpadnutie od viery, príchod antikrista a jeho posadenie sa v chráme Božom, odstránenie toho, čo zadržiava jeho úplné zjavenie a napokon príchod Pána, ktorý antikrista zahubí.

Štruktúra listu je nasledujúca:

  1. Úvod listu s pozdravom
  2. Vyjadrenie starosti o Solúnčanov
  3. O Pánovom príchode
  4. Rôzne povzbudenia
  5. Záver

Poznámky upraviť

  1. Názov Druhý list Solúnčanom je používaný v slovenskom rímskokatolíckom vydaní, ako skratka sa tam uvádza 2 Sol.
  2. Názov Druhý list apoštola Pavla Tesalonickým je používaný v slovenskom evanjelickom vydaní, ako skratka sa v tam uvádza 2Tes.
  3. Názov Druhý list Tesaloničanom je používaný v slovenskom ekumenickom vydaní, ako skratka sa v tam uvádza 2Tes.

Referencie upraviť

  1. Solúnčanom [listy]. In: HERIBAN, Jozef. Príručný lexikón biblických vied. 3. opr. a dopl. vyd. Bratislava : Don Bosco, 1998. 1366 s. (Biblica; zv. 4.) ISBN 80-88933-07-2. S. 940 – 945.
  2. POKORNÝ, Petr; HECKEL, Ulrich. Úvod do Nového zákona : přehled literatury a teologie. Preklad Pavel Moskala, Lucie Kopecká. Vyd. 1. Praha : Vyšehrad, 2013. 840 s. (Teologie.) ISBN 978-80-7429-186-9. S. 686 – 692.

Literatúra upraviť

Iné projekty upraviť

Externé odkazy upraviť