Tanach (iné názvy:Tenach, tanak[1], tenak[1]; hebr. תנ״ך) je akronym, ktorým Židia označujú kánon hebrejskej Biblie. Je nazývaný tiež Mikra (hebr. מקרא), čiže Písmo. V kresťanskom ponímaní predstavuje knihy Starého zákona. Tanach je rozdelený na tri časti - Tóra, Nevi'im, Ketuvim (čo znamená Zákon, Proroci, Spisy), pričom prvé písmená týchto slov (hebrejské spoluhlásky T-N-K) tvoria samotné slovo Tanach.

Židia a judaizmus
Židia · Judaizmus · Kto je židz  d  u
Tanach z 11. storočia s aramejským prekladom (targúm)

Tanach sa ďalej člení na 24 kníh:

 1. Genesis (Be-rešit, hebr. בראשית)
 2. Exodus (Šmot, hebr. שמות)
 3. Leviticus (Va-jikra, hebr. ויקרא)
 4. Numeri (Be-midbar, hebr. במדבר)
 5. Deuteronómium (Dvarim, hebr. דברים)
  • Skorší proroci (Nevi'im rišonim, hebr. נביאים ראשונים):
 1. Jozue (Jehošua, hebr. יהושע)
 2. Sudcovia (Šoftim, hebr. שופטים)
 3. Samuel (Šemuel, hebr. שמואל)
 4. Kniha kráľov (Melachim, hebr. מלכים)
  • Neskorší proroci (Nevi'im acharonim, hebr. נביאים אחרונים):
 1. Izaiáš (Ješajahu, hebr. ישעיהו)
 2. Jeremiáš (Jirmijahu, hebr. ירמיהו)
 3. Ezechiel (Jechezkel, hebr. יחזקאל)
 4. Malí proroci (Trej Asar, hebr. תרי עשר - Dvanásť): Hozeáš, Jóel, Ámos, Abdiáš, Jonáš, Micheáš, Nahum, Habakuk, Sofoniáš, Haggeus, Zachariáš, Malachiáš (Hošea, Joel, Amos, Ovadja, Jona, Micha, Nachum, Chavakuk, Cefanja, Chaggaj, Zecharja, Malachi)
 • Spisy (Ketuvim, hebr. כתובים):
 1. Žalmy (Tehilim, hebr. תהלים)
 2. Jób (Ijov, hebr. איוב)
 3. Príslovia (Mišlej, hebr. משלי)
 4. Rút (Rut, hebr. רות)
 5. Pieseň Šalamúnova, Pieseň piesní, Veľpieseň (Šir ha-širim, hebr. שיר השירים)
 6. Kazateľ (Kohelet, hebr. קהלת)
 7. Žalospevy, Plač Jeremiášov (Ejcha, hebr. איכה)
 8. Ester (Ester, hebr. אסתר)
 9. Daniel (Daniel, דניאל)
 10. Ezdráš, Nehemiáš (Ezra ve-Nechemja, hebr. עזרא ונחמיה)
 11. Knihy kroník, Paralipomenon (Divrej ha-jamim, hebr. דברי הימים)

Referencie upraviť

 1. a b tanak. In: HERIBAN, Jozef. Príručný lexikón biblických vied. Rím : Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda, 1992. 1350 s. (Biblica; zv. 4.) S. 997.

Pozri aj upraviť

Iné projekty upraviť

 •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Tanach