Abrahámovské náboženstvo

Abrahámovské náboženstvo je náboženstvo, ktoré uznáva Abraháma ako praotca.

Symbol troch hlavných abrahámovských náboženstiev: kresťanstva, judaizmu a islamu

Sú tri základné abrahámovské náboženstvá:

Všetky tri majú spoločný základ v Starom zákone.

Ide najmä o judaizmus, kresťanstvo a islam, teda svetové náboženstvá priamo či nepriamo ovplyvnené starovekým židovským náboženstvom.

Napriek radu odlišností majú abrahámovské náboženstvá rad spoločných znakov. Spája ich najmä viera v jedného osobného Boha – monoteizmus, pričom Boh je zároveň chápaný ako tvorca a sudca sveta a človeka, ktorý odmeňuje dobrých a trestá zlých ľudí (na tomto svete a podľa niektorých tradícii i posmrtne). Ľudia môžu mať k tomuto Bohu osobný vzťah prejavujúci sa najmä modlitbou a konaním dobrých skutkov; častý, hoci nie všeobecne prítomný je aj dôraz na povinnosť šírenia svojej viery (misia).

Kresťanstvo a judaizmus priamo zdieľajú svoje sväté Písma: spisy nazývané v judaizme Tanach sú u katolíckych a pravoslávnych kresťanov súčasťou Starého zákona a teda ich Biblie, zatiaľ čo protestanti dokonca Tanach chápu ako celý Starý zákon. I posvätné Písma špecifické pre jednotlivé náboženstvá často preberajú teologické obsahy, postavy a príbehy zo spisov historicky starších náboženstiev, hoci tieto tradície často pretvárajú a reinterpretujú. Kresťanský Nový zákon tak naväzuje na prorocké očakávania Starého zákona a udalosti Ježišovho života a smrti vykladá v duchu týchto proroctiev.

Mohamed tiež zo začiatku považoval pôvodné židovské a kresťanské zjavenie za pravé a nadviazal na ne. V Koráne sa o Biblii hovorí ako o svätej knihe, ktorá bola Ježišovi zjavená rovnako ako Mohamedovi Korán. Až neskôr islamská právna veda zaujala stanovisko, podľa ktorého kresťania chápu Ježišom odovzdané zjavenia nesprávne, v Koráne o tom zmienka nie je. Podľa islamu kresťania a židia chápu náuku obsiahnutú v Písme prekrútene a pravdu zvestujú len čiastočne, pretože pravdu v celej svojej hĺbke obsahuje len Korán. Hoci moslimovia Bibliu a jej náuku odmietajú, zdieľajú so židmi a kresťanmi okrem viery v Abraháma aj veľa ďalších prvkov, napríklad modifikované Desatoro alebo vieru v Ježiša ako jedného z prorokov.

Zdroj upraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Abrahámovská náboženství na českej Wikipédii.

Externé odkazy upraviť