Haskala (hebr. השכלה‎) alebo židovské osvietenstvo je ideologický smer rozšírený medzi židovskými obyvateľmi Európy v 18. a 19. storočí. Cieľom bolo pretvorenie židovského kultúrneho a náboženského života v duchu moderných ideí, integrácie do európskej spoločnosti a vzrast miery sekulárneho vzdelania, výuky hebrejčiny a židovskej histórie. Predstaviteľ sa označuje slovom maskil.

Maskilim, predstavitelia haskaly
Židia a judaizmus
Židia · Judaizmus · Kto je židz  d  u

Osvietení Židia sa nazývali maskilim (plurál).[1] Za hlavného predstaviteľa haskaly je považovaný Moses Mendelssohn (17291786)[2], pruský Žid žijúci v Berlíne a autor mnohých závažných filozofických prací. Medzi hlásateľov tejto myšlienky sa radili predovšetkým emancipované židovské vrstvy. V oblasti, kde dominovala nemčina, patrili osvietenci k odporcom jazyka jidiš a požadovali výuku v nemčine a v hebrejčine. Vo východnejšie položených oblastiach (Poľsko, Rusko) však bola situácia iná.

Za kľúčový prvok haskaly bolo osvietencami považované školstvo a vzdelanie. Kládli dôraz na vznik nových židovských škôl v strednej Európe s výukou v nemčine a v osvieteneckom duchu. Vo vzťahu k náboženstvu bol zachovávaný umiernený postoj (tzn. uznanie základných náboženských hodnôt), ale vo výklade preferovania rozumového prístupu a moderných vedeckých poznatkov.

Židovský verejná debata sa presunula zo synagóg, z náboženských škôl, rabínskych odpovedí, kníh o etike či kázňach do periodík, literárnych klubov, komunity intelektuálov či do súkromných domovov.[3]

Referencie

upraviť
  1. FEINER, Shmuel. The Jewish Enlightenment. Preklad Chaya Naor. Philadelphia : University of Pennsylvania Press, 2003. ISBN 0-8122-3755-2. S. xi. (po anglicky)
  2. hebrejská literatúra. In: Encyclopaedia Beliana [online]. Bratislava: Slovenská akadémia vied, [cit. 2023-08-18]. Dostupné online.
  3. FEINER, Shmuel. The Jewish Enlightenment. Preklad Chaya Naor. Philadelphia : University of Pennsylvania Press, 2003. ISBN 0-8122-3755-2. S. 2. (po anglicky)

Bibliografia

upraviť
  • BARNAVI, Eli a kolektiv. Atlas univerzálních dějin židovského národa. Praha : Victoria Publishing, 1995. 299 s. ISBN 80-7187-013-7.
  • PAVLÁT, Leo; FIEDLER, Jiří; ŠEDINOVÁ, Jiřina a kolektiv. Židé − Dějiny a kultura. Praha : Kliment a Mrázek, 1997. 144 s. ISBN 80-85608-17-0.
  • FEINER, Shmuel. The Jewish Enlightenment. Preklad Chaya Naor. Philadelphia : University of Pennsylvania Press, 2003. ISBN 0-8122-3755-2. S. 2. (po anglicky)

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Haskala na českej Wikipédii.