Filosemitizmus je emocionálne a racionálne motivovaný (príp. až nekritický[1]) obdiv, priazeň, priateľstvo, náklonnosť k Židomžidovstvu.[2][3] Takýto obdivovateľ Židov sa označuje ako filosemita.[4]

Filosemitizmus sa vyskytuje v rôznych podobých – biblických i postbiblických. Napr. niektoré inkarnácie kresťanského filosemitizmu sa môžu spájať s antisemitizmom, keďže sa v nich zmiešava obdiv k židovstvu predkristovskej éry (Židia ako „Bohom vyvolený“ národ) a zároveň nenávisť voči židovskej diaspóre, najmä za „vinu“ Židov na ukrižovaní Ježiša Krista. V stredoeurópskom kultúrnom prostredí bol často reakciou na antisemitizmus rozšírený medzi nižšími spoločenskými vrstvami a aj preto išlo predovšetkým o výsadu vyšších vrstiev a vzdelancov.[1]

Sociológ Zygmunt Bauman filosemitizmus – paradoxne spolu s antisemitizmom – považuje za súčasť tzv. alosemitizmu, čo je termín, ktorý definuje ako „prax vyčleňovania Židov ako radikálne odlišných od všetkých ostatných ľudí/národov [people]. Zatiaľ čo antisemitov radikálna odlišnosť židovského národa odpudzuje, pre filosemitov je príťažlivou stránkou a príkladom ako „prežiť“ a zachovať si identitu napriek tlakom modernej homogenizácie. Za pozitívne konotované, obdivované vlastnosti Židov sa v tomto ohľade pokladá „rasová“ solidarita, intelekt či „obchodný duch“.[5]

Referencie

upraviť
  1. a b Mikulášek, Alexej (2000), Antisemitismus v české literatuře 19. a 20. století : teoretická a historická studie, Praha: Votobia, str. 11-12, ISBN 8072200909 
  2. Balážová, Ľubica; Bosák, Ján, edi. (2005), „filosemitizmus“, Slovník cudzích slov: akademický (2. dopl. a preprac. vyd.), Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, ISBN 8010003816 
  3. Ivanová-Šalingová, Mária; Maníková, Zuzana (1990), „filosemitizmus“, Slovník cudzích slov A-Z (3. revid. vyd.), Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, str. 290, ISBN 8008000066 . „priazeň, priateľstvo k Židom a všetkému židovskému“.
  4. Ivanová-Šalingová, Mária; Maníková, Zuzana (1990), „filosemita“, Slovník cudzích slov A-Z (3. revid. vyd.), Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, str. 290, ISBN 8008000066 . „obdivovateľ Židov“.
  5. Szabó, Miloslav (2016), „Náčrt teórií výskumu moderného antisemitizmu v historiografii a spoločenských vedách“, in Vrzgulová, Monika; Kubátová, Hana, Podoby antisemitismu v Čechách a na Slovensku ve 20. a 21. století (1. vyd.), Praha: Nakladatelství Karolinum, str. 24-25, ISBN 9788024634616