Antisemitizmus

nepriateľstvo alebo predpojatosť voči Židom

Antisemitizmus je nepriateľstvo alebo predpojatosť voči Židom ako predstaviteľom židovského náboženstva (judaizmu), etnickej skupine alebo rase. Aj keď samotné slovo (anti-semitizmus) je odvodené od slova Semiti, dnes sa ním neoznačuje nepriateľstvo voči semitským národom všeobecne (kam patria aj Arabi), ale len voči Židom. Extrémnym príkladom antisemitizmu je otvorene nepriateľská nacistická ideológia Adolfa Hitlera, ktorá viedla ku genocíde európskych Židov – holokaustu (1939 – 1945).

Nemecký a poľský nápis: Len pre židov, na okne električky, Varšavské geto.

Pôvod slovaUpraviť

Slovo Semiti je odvodené od mena biblického mena Sem (syn Noema, predok Abraháma, ktorý je poodľa legendy praotcom Židov i Arabov). Slovo antisemitizmus sa pravdepodobne prvýkrát použilo v roku 1860 v práci Antisemitské predsudky (nem. Antisemitische Vorurteile) rakúskeho židovského učenca Moritza Steinschneidera. Steinschneider slovo použil na charakterizáciu myšlienok Ernesta Renana o „semitských“ a „árijských“ rasách. V 19. storočí boli domnelo vedecké teórie týkajúce sa rás, civilizácií a pokroku v Európe veľmi rozšírené. Veľkým zástancom tejto formy rasizmu bol pruský nacionalistický historik Heinrich von Treitschke. Na rozdiel od Renana a ďalších autorov bolo v jeho spisoch slovo semitský v podstate synonymom slova židovský.

Nemecký politický agitátor Wilhelm Marr použil slovo antisemitizmus v roku 1879 v svojej knihe Cesta k víťazstvu germánstva nad židovstvom (Der Weg zum Siege des Germanentums über das Judentum) v zmysle „nenávisť voči Židom“. Táto nenávisť popísaná novým slovom sa tak javila ako vedecky podložená, racionálna. Marrova kniha sa stala veľmi populárnou a Marr v tom istom roku založil Antisemitskú ligu (Antisemiten-Liga), prvú nemeckú organizáciu, ktorá sa otvorene angažovala v boji proti údajnej hrozbe Nemecka zo strany židov a presadzovala ich násilný odsun z krajiny.

Druhy antisemitizmuUpraviť

 • Náboženský antisemitizmus (niekedy nazývaný antijudaizmus) je zameraný proti židovstvu ako náboženstvu a proti praktikovaniu židovskej viery. Pochádza z rozporov medzi judaizmom a kresťanstvom, prípadne medzi judaizmom a islamom. Až do začiatku 19. storočia mal antisemitizmus hlavne náboženský základ. Pretože judaizmus bol najväčším menšinovým náboženstvom v kresťanskej Európe a v časti islamského sveta, boli židia často hlavným cieľom nábožensky motivovaného násilia a perzekúcií. Toto násilie však väčšinou nezahŕňalo ľudí, ktorí mali židovský pôvod a prestúpili k inému náboženstvu. (Boli však aj výnimky, napríklad španielski marranos). Náboženský antisemitizmus je pôvodom stredovekých zákonov, ktoré zakazovali vyznávanie židovského náboženstva a mali za následok vyháňanie Židov z mnohých európskych krajín.
 • Rasový antisemitizmus je forma nenávisti namierená proti všetkým ľuďom, ktorí majú židovský pôvod. Ideologicky je založený na nesprávne pochopených myšlienkach o vývoji rás. Rasový antisemitizmus nahradil nenávisť k judaistickému náboženstvu presvedčením, že Židia sú bez ohľadu na náboženské vyznanie rasovo odlišnou skupinou ľudí a ako takí sú nižšou rasou, ktorá si zaslúži pohŕdanie. S nástupom rasového antisemitizmu sa začali tiež objavovať populárne konšpiračné teórie, v ktorých sú vykreslené údajné židovské plány na ovládnutie sveta. Od konca 19. storočia je rasový antisemitizmus najrozšírenejšou formou antisemitizmu.
 • Nový antisemitizmus. Podľa názoru mnohých analytikov a židovských skupín sa na konci 20. storočia objavila odlišná forma antisemitizmu spojovaná s extrémnou ľavicovou i pravicovou politikou, ktorá prevzala vyjadrovacie prostriedky a koncepciu antisionizmu[1][2][3][4]. Prejavom nového antisemitizmu je démonizácia alebo spochybňovanie existencie štátu Izrael. O tom, či skutočne ide o novú samostatnú formu antisemitizmu alebo iba o nové prejavy starej nenávisti, sa však vedú spory.

Antisemitizmus na SlovenskuUpraviť

Podľa politológa Grigorija Mesežnikova (Inštitút pre verejné otázky) „prejavy antisemitizmu u nás stále sú a určité stereotypy prežívajú“ aj keď antisemitizmus nie je „prvoplánovo významnejšou politickou silou“.[5] Z významnejších politických strán sa prejavmi antisemitizmu vyznačuje krajne pravicová (skryte neonacistická) strana Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS). Napr. jej čelný predstaviteľ Marian Kotleba rozširuje konšpiračnú teóriu o Protokoloch sionských mudrcov, o ktorých bolo už v roku 1921 dokázané, že ide o podvodný dokument, ktorý mal slúžiť antisemitskej propagande ako dôkaz plánu Židov na ovládnutie sveta. Poslanec NR SR za ĽSNS Milan Mazurek sa dopustil spochybňovania holokaustu a poslanec NR SR za ĽSNS Stanislav Mizík kritizoval udelenie štátnych vyznamenaní osobám „židovského pôvodu“.[6][7][8]

ReferencieUpraviť

 1. Phyllis Chesler. Nový antisemitizmus: Súčasná kríza a čo s ňou musíme urobiť, Jossey-Bass, 2003, pp. 158-159, 181. (anglicky)
 2. Warren Kinsella. Nový antisemitizmus, vydané 5. marca 2006. (anglicky)
 3. Doward, Jamie. "Jews predict record level of hate attacks: Militant Islamic media accused of stirring up new wave of anti-semitism", The Guardian, 8. augusta 2004. (anglicky)
 4. Endelman, Todd M. „Antisemitism in Western Europe Today“ in Contemporary Antisemitism: Canada and the World, University of Toronto Press, 2005, pp. 65-79. (anglicky)
 5. Obrazom: Kiska a Fico si v Bratislave pripomenuli holokaust [online]. webnoviny.sk, 2014-09-09, [cit. 2014-09-10]. Dostupné online.
 6. https://fici.sme.sk/c/20642515/gardisticke-uniformy-vymenili-za-obleky-nenavist-ostala-takto-sa-kotlebovci-vyjadrovali-o-zidoch.html
 7. https://dennikn.sk/880047/preco-som-napisal-knihu-o-kotlebovi/
 8. https://www.aktuality.sk/clanok/406140/poslancovi-lsns-prekazaju-vyznamenania-pre-zidov-aj-zenu-ktora-prezila-holokaust/

Iné projektyUpraviť