Disident

označenie toho, kto myslí inak, kto sa odchyľuje od prevládajúcich spôsobov myslenia

Disident (lat. dissidens – odporca), odštiepenec, odpadlík – označenie toho, kto myslí inak, kto sa odchyľuje od prevládajúcich spôsobov myslenia.[1] Disident (predovšetkým náboženský alebo politický) je v politickom slova zmysle človek odlišne zmýšľajúci, aktívny odporca proklamovaných názorov či existujúceho režimu.

Vznik a vývoj pojmuUpraviť

Výraz pochádza z roku 1573 a je spojený s Varšavskou konfederáciou protestantov, ktorá nepatrila k štátnemu náboženstvu. V 17. storočí sa v Anglicku výraz „disident“ používal na označenie skupín protestantov, ktoré odmietali integráciu do Anglikánskej cirkvi. V 18. storočí už označoval aj každého, kto nebol príslušníkom žiadneho organizovaného náboženstva. Neskôr bol pojem spájaný aj s inými oblasťami, napr. za disidenta bol v oblasti psychiatrie považovaný i neskôr mimoriadne uznávaný psychoanalytik Sigmund Freud. Približne od roku 1970 sa pojem ujal na označovanie opozičných umelcov a intelektuálov, ktorí vyjadrovali verejný nesúhlas s existujúcim spoločenským systémom. Ich činnosť bola spojená následne s prenasledovaním a represiou existujúcej moci. V 2. polovici 20. storočia sa vo východnej Európe disidenti snažili odporovať oficiálnym režimom napr. vydávaním tzv. samizdatovej literatúry, organizovaním petičných akcií, protestných zhromaždení a pod. K tomu sa viažu i ich nútené úteky, vyhostenia, ale aj ich dlhoročné pobyty na psychiatriách s odôvodnením „Kto vyjadruje kritiku systému, je chorý.“ V širšom zmysle slova možno nazvať disidentom aj každého intelektuála, ktorý kritizuje vládu, i keď nikdy nebol postihnutý represiami. V súčasnosti disidenti vo veľkej miere využívajú pri svojej činnosti internet. V roku 2005 bolo registrovaných celosvetovo 70 tzv. internetových disidentov, roku 2007 podľa údajov Reportérov bez hraníc len do konca októbra až 64.[2]

ReferencieUpraviť

  1. Lexikon vědomostí, str. 84, ISBN 978-80-7309-601-4.
  2. Reporters without Borders: Press freedom day by day. 18. Oktober 2007

Pozri ajUpraviť