Samizdat (z rus. самиздат [samizdat] – самоиздательство [samoizdateľstvo] – samonakladateľstvo) je tajné vydávanie, rozmnožovanie a rozširovanie kníh a periodík, ktoré boli zakázané resp. nemohli vychádzať oficiálne (ako samizdat sa označuje aj takto vydaná publikácia). Výraz vznikol v cárskom Rusku. Týmto spôsobom obchádzali príslušníci opozície resp. odporu voči komunistického režimu v Sovietskom zväze a v ďalších štátoch východného bloku cenzúru. Komunistické štruktúry samizdat tvrdo potlačovali a disidentov, ktorí ho vydávali, súdili a väznili.

Poľské samizdaty
Český samizdat

Myšlienkou samizdatu bolo vydávať len malé množstvo výtlačkov, obyčajne písaných cez kopírovací papier na písacom stroji. Každý čitateľ bol povzbudzovaný, aby tlačovinu opísal, alebo akýmkoľvek spôsobom rozmnožil a poskytol ďalej.

Jedným z prejavov cenzúry totiž bolo odopretie prístupu k rozmnožovacej technike. V Rumunsku (od roku 1983) podliehalo povoleniu aj jednoduché vlastníctvo písacieho stroja obštrukciám: „V rámci bezpečnostných opatrení ešte v roku 1983 vyšiel na svetlo sveta úplne originálny prezidentský dekrét o povinnej registrácii písacích strojov. Kúpa nového písacieho stroja bola možná len so súhlasom polície a dekrét priamo stanovil, že ľudia, ktorí by mohli predstavovať ‚nebezpečenstvo pre verejný poriadok a bezpečnosť štátu‘ nesmú písací stroj vlastniť.“[1] Vo všetkých komunistických krajinách bol prísne kontrolovaný prístup k cyklostylom, kopírovacím strojom a ďalšej podobnej technike. Skôr, než sa začal prejavovať nástup informačných technológií, došlo k pádu komunistických režimov a uvoľneniu cenzúry.

S účinnosťou od 1. januára 2021 pribudol na Slovensku medzi pamätné dni 12. október„Deň samizdatu“.[2][3]

Referencie

upraviť
  1. VYKOUKAL, Jiří; TEJCHMAN, Miroslav; LITERA, Bohuslav. Východ : vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944 – 1989. 1. vyd. Praha : Libri, 2000. 860 s. (Historická řada.) ISBN 80-85983-82-6. S. 616.
  2. Zákon č. 325/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov [online]. Bratislava: Ministerstvo spravodlivosti SR, 2020-11-03, [cit. 2021-10-15]. Dostupné online.
  3. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch : § 3 Pamätné dni [online]. Bratislava: Ministerstvo spravodlivosti SR, 1993-10-20, [cit. 2021-10-15]. Dostupné online.

Literatúra

upraviť
  • LESŇÁK, Rudolf. Listy z podzemia : Kresťanské samizdaty 1945 – 1989. Bratislava : USPO, 1998. 487 s. ISBN 80-88717-26-4.
  • EICHWEDE, Wolfgang; BOCK, Ivo; Universität Bremen. Forschungsstelle Osteuropa. Samizdat : alternative Kultur in Zentral- und Osteuropa, die 60er bis 80er Jahre. Bremen : Edition Temmen, 2000. 472 s. ISBN 978-3-86108-338-2.
  • PŘIBÁŇ, Michal, a kol. Český literární samizdat : 1949–1989. Praha : Academia : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2018. 612 s. ISBN 978-80-200-2903-4.
  • ŠIMULČÍK, Ján. Éra samizdatu : Spoločenstvo Fatima a samizdat v rokoch 1974 – 1989. 1. vyd. Bratislava : Ústav pamäti národa, 2019. 312 s. ISBN 978-80-89335-92-3.
  • PASTIEROVÁ, Ľudmila. Fenomén samizdat. 1. vyd. Ivanka pri Dunaji : F.R.&G., 2022. 262 s. ISBN 978-80-89499-57-1.

Iné projekty

upraviť
  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Samizdat

Externé odkazy

upraviť