Cyklostyl (alebo mimeograf) je prístroj na rozmnožovanie písomností. Bol rozšírený v čase, keď moderné kopírovacie stroje alebo osobné počítače neboli dostupné. Prístroj sa skladal z plechového bubna, na ktorom bola napätá špeciálna blana. Princíp tlače spočíval v prepúšťaní farby blany. Blana pozostávala z troch listov. Prvý list bola vlastná blana a tá jediná mala význam pre "tlač" - bola na jednej strane opatrená vrstvou fialovej farby. Spodný list bol tvrdý papier a uprostred relatívne nekvalitný (na jedno použitie) kopirák. Na blanu sa písalo písacím strojom bez farbiacej pásky. Písmená prerážali nepriepustnú vrstvu. Typy písacieho stroja údermi vtlačili farbu na kriedový papier zospodu. Po ukončení písania sa kriedový papier s vytlačenou farbou vložil na valec stroja.

Mimeograf česko-slovenskej výroby zn. Cyklos z roku 1980