Alkoholizmus

závislosť na alkohole

Alkoholizmus alebo etylizmus[1] je závislosť na alkohole (chem. etanole).

Alkoholizmus
King alcohol.jpg

Klasifikácia
MKCH-10F10: Poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím alkoholu (odkaz)

Star of life3.svg Pozri aj Medicínsky portál
William Hogarth: Gin Lane

SymptómyUpraviť

  • silná potreba piť alkohol
  • strata sebakontroly (neschopnosť prestať)
  • fyzická závislosť a abstinenčné symptómy
  • tolerancia (nemožnosť stať sa opitým)

VýskytUpraviť

Alkoholová závislosť patrí k najrozšírenejším formám závislostí.

Z dvoch tretín severoamerickej populácie, ktorá konzumuje alkohol, 10% sú alkoholici a 6% skonzumuje viac ako polovicu všetkého alkoholu.

PríčinyUpraviť

Príčiny alkoholovej závislosti sa nedajú ľahko vysvetliť. Často sa označuje ako „choroba z nadbytku“, pretože je neznáma medzi domorodými ľuďmi pred tým, ako sú kolonizovaní.

NásledkyUpraviť

Dnes je alkoholizmus hlavný problém verejného zdravia v Severnej Amerike, ktorý stojí každoročne svojich obyvateľov 170 miliárd USD. Alkoholizmus je život ohrozujúca závislosť, ktorá často končí smrťou následkom chorôb orgánov ako pečeň, podžalúdková žľaza alebo obličky, ďalej následkom vnútorného krvácania, degenerácie mozgu, otravy alkoholom alebo samovraždy. Alkoholizmus je tiež hlavný prispievajúci faktor pre úrazy hlavy, dopravné nehody, násilie a prepadnutia, ako aj vedúca príčina neurologických a iných medicínskych problémov (napr. cirhóza pečene).

Neliečená alkoholová závislosť spôsobuje problémy:

  • psychické (alkoholické delírium, ktoré môže spôsobiť v dvoch až piatich percentách aj smrť, alkoholická demencia, vysoká samovražednosť)
  • sociálne (strata rodiny, prerušenie sociálnych väzieb a priateľov, nezamestnanosť)
  • zdravotné.

LiečbaUpraviť

Cieľom liečby je úplná abstinencia a dosahuje sa kombináciou farmakologickej liečby, averzívnej liečby (cieľom je dosiahnutie odporu voči droge), psychoterapie a socioterapie (kluby abstinentov a pod.). Môže mať formu ambulantnú či ústavnú. Úspešnosť sa pohybuje v rozmedzí 40 - 60% a je vo veľkej miere podmienená ochotou spolupracovať zo strany pacienta. Liečbu je potrebné v niektorých prípadoch zopakovať.

Alkoholovú závislosť je ťažšie vyliečiť a je značne škodlivejšia než závislosť na väčšine iných návykových látok. Fyzické symptómy pri abstinencii od alkoholu vyzerajú podobne ako symptómy abstinencie od heroínu[chýba zdroj].

ReferencieUpraviť

  1. alkoholizmus. In: Výchova a vzdelávanie dospelých : andragogika: terminologický a výkladový slovník. 1. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2000. 547 s. (Terminologický a výkladový slovník; zv. 7.) ISBN 80-08-02814-9. S. 28.

Iné projektyUpraviť

Externé odkazyUpraviť