Liečba (iné názvy: terapia, liečenie, medikácia; gr. therapeiá = starať sa o niekoho) je zámerné odstraňovanie choroby, čoho následkom je vylepšenie celkovej zdravotnej úrovne živého organizmu. Terapia je predmetom terapeutiky.

Kauzálna terapia je zameraná na príčinu ochorenia a podmienky, ktoré ju spôsobujú. V prípade, keď nie je známa príčina, sú zmierňované príznaky ochorenia - symptomatická terapia.

Liečba zahŕňa celkové opatrenia (pokoj, diéta, príjem tekutín, teplo).

Delenie terapie upraviť

Podľa invazívnosti:

Podľa ovplyvnenia ochorenia:

  • príčinná (kauzálna),
  • liečba príznakov (symptomatická).

Podľa použitých prostriedkov:

Kombinácia rôznych liečebných metód u pacienta sa nazýva komplexná terapia.

Zdroje upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.