Chirurgia

medicínsky odbor

Chirurgia je základný medicínsky odbor, ktorý sa zaoberá diagnostikou a liečbou ochorení a úrazov, ktoré sú liečiteľné chirurgickými metódami. Pod pojmom chirurgia sa rozumie zdravotná starostlivosť v odbore všeobecná chirurgia a zdravotná starostlivosť v odbore gastroenterologická chirurgia.

chirurgovia pri práci

Slovo chirurgia pochádza zo starogréckeho cheirourgia, kombinácia slov cheir – ruka a ergein (pracovať) – doslova teda „ručná práca“. Chirurgia zahŕňa širokú kategóriu tzv. invazívnej liečby. Ide o operačné – manuálne alebo inštrumentálne ošetrenie, často v prípadoch ak je potrebné odstránenie chorého tkaniva alebo si takýto zásah vyžaduje liečenie zlomenín či iných zranení.

Zo všeobecnej chirurgie sa špecializáciou vyčlenili odbory:

Proces vznikania užších špecializácií nie je ukončený a je ovplyvňovaný novými vedeckými a technickými poznatkami (transplantačná chirurgia, miniinvazívna chirurgia, proktochirurgia atď.).

Nie je možné stanoviť nakoľko je účelná atomizácia odboru a naopak integrácia poznatkov v chirurgii do odboru všeobecná chirurgia. Chirurgia zostáva stále disciplínou, kde vedomosti a zručnosti chirurga sa kombinujú v prospech pacientov.

Iné projekty upraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Chirurgia
  •   Wikislovník ponúka heslo Chirurgia