Cievna chirurgia je subšpecializačný odbor chirurgie, ktorý zabezpečuje chirurgickú liečbu tepien a žíl. Cievni chirurgovia sú trénovaní v diagnostike a manažmente chorôb postihujúcich všetky časti cievneho systému okrem ciev srdca a mozgu. Kardiochirurgovia a intervenční kardiológovia sa starajú o ochorenia ciev srdca. Neurochirurgovia o cievy mozgu.