Neurochirurgia je špecializačný odbor chirurgie, ktorý zabezpečuje prevenciu, diagnostiku, chirurgickú liečbu a rehabilitáciu ochorení, ktoré postihujú nervový systém zahŕňajúci mozog, miechu, periférne nervy a extra-kraniálny cerebrovaskulárny systém.

Neurochirurgovia pri operácii mozgu

Štúdium

upraviť

Slovensko

upraviť

Podmienkou pre zariadenie do špecializovaného štúdia v odbore neurochirurgia je absolvovanie vysokoškolského štúdia všeobecné medicíny (MUDr.).

Teoretická znalosť

upraviť

Rozsah teoretických vedomostí a znalostí na výkon špecializovaných činností sú znalosti anatómie mozgu, miechy, periférnych nervov, podporných štruktúr ako lebka, chrbtica a okolitých útvarov vrátane mikrochirurgickej anatómie. Tiež treba poznať neurofyziológiu (normálnu aj patologickú) centrálneho aj periférneho nervstva, patofyziológiu krvného prietoku mozgu a miechy, intrakraniálneho tlaku, neurofyziologické podklady pre funkčné neurochirurgické operácie. Patologicko-anatomická a patofyziologická podstata jednotlivých ochorení nervovej sústavy s praktickým zvládnutím histologického obrazu najdôležitejších ochorení, farmakoterapia pri ochoreniach nervovej sústavy, rehabilitácia pri neurochirurgických ochoreniach, osobitosti liečebných postupov u pacientov z rozličných vekových skupín, príslušné právne predpisy týkajúcich sa oblasti poskytovania liečebnej starostlivosti.[1]

54 mesiacov klinickej neurochirurgie na neurochirurgickom pracovisku výučbového zdravotníckeho zariadenia, 3 mesiace neurointenzívnej starostlivosti na pracovisku anestéziológie a intenzívnej medicíny, 6 mesiacov všeobecnej chirurgie, 3 mesiace úrazovej chirurgie alebo ortopédie, 3 mesiace iných chirurgických odborov hraničných s neurochirurgiou (ORL, stomatochirurgia, plastická chirurgia), 3 mesiace klinickej neurológie, 3 mesiace iných disciplín zameraných na diagnostiku ochorení nervového systému (neurofyziológia, neurorádiológia, neuropatológia), 1 mesiac gynekológie a pôrodníctva, 2 mesiace vnútorného lekárstva.

Neurochirurgické metódy

upraviť

Neurorádiológia má významnú rolu nielen v diagnostike choroby ale aj operatívnej části neurochirurgie.

Neorádiové metódy sa v modernej neurochirurgii používajú na diagnostiku a starostlivosť. Zahŕňajú predstavovanie počítačovej tomografie, Predstavovanie magnetickou rezonací a magnetoencefalografie.

Pri konvenčnej otvornej operácii neurochirurg otvorí lebku aby mal dostatočne veľkú dieru aby mohol operovať mozog. Techniky s oveľa menšiemi dierami na operovani kde sa používajú mikroskopy sa v modernej medicíne zaužívajú tiež. Metody s malou kranotomií ve spojení s mikroskopickou vizualizáciou nervovej tkáne s dokonalou jasností podávajú neskutočné výsledky napriek tomu sa najviac používajú otvorená metóda a hlavne pri traumu alebo pri naléhavých situáciach.

Referencie

upraviť
  1. Lekárska fakulta [online]. www.fmed.uniba.sk, [cit. 2018-04-24]. Dostupné online.

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Neurosurgery na anglickej Wikipédii.