Kardiochirurgia je špecializačný odbor, ktorý zabezpečuje vysoko špecializovanú chirurgickú liečbu vrodených a získaných chorôb srdca a veľkých ciev.

Na území Slovenska sa chirurgia srdca a veľkých ciev vykonáva v pracoviskách:

  • NÚSCCH, a. s. (Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.) v meste Bratislava
  • SÚSCCH, a. s. (Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.) v meste Banská Bystrica
  • VÚSCH, a. s. (Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.) v meste Košice

Externé odkazy

upraviť