Rádioterapia alebo ožarovanie je liečenie ochorení ľudského organizmu pomocou ionizačného žiarenia. Používa sa hlavne pri liečbe onkologických ochorení. Základným princípom rádioterapie je ožarovanie karcinómu pomocou rádioaktívneho žiarenia , ktoré pôsobí cielenie najmä v oblasti kde je karcinóm a čo najmenej v okolitých zdravých tkanivách. Rozlišujeme dva základné typy rádioterapie:

  • ožarovanie externým lúčom - lúč žiarenie pôsobí zo zdroja žiarenia umiestneného mimo tela pacienta
  • brachyterapiu - zdroj žiarenia je lokálne umiestnený v tkanivách pacienta v oblasti karcinómu
Rádioterapia

Každý z týchto typov je vhodný pre iné typy karcinómov.

Prvými zariadeniami v teleterapii boli v dobe medzi svetovými vojnami terapeutické roentgenové ožarovače, ku ktorým sa privádzalo vysoké urýchľovacie napätie až do 400 KeV. Podľa použitého napätia sa označovali tieto ožarovacie systémy ako ortovoltážne (10-100 kV) alebo kilovoltážne terapie (100-400kV).

V 50. rokoch boli zostrojené prvé ožarovače pre hĺbkové ožarovanie. Veľké množstvo rádioaktívnej látky (kobalt-60, cézium-137) bolo uzavreté v hlavici tienenej ochudobneným uránom a pre ožarovanie sa automaticky vysúvalo do ožarovacieho tubusu. Kobaltové ožarovače sa ešte v niektorých krajinách používajú (lacné a účinné), céziové ožarovače už vôbec. Rádioaktívny kobalt sa využíva aj v Leksellovom gama-noži.

V dnešnej dobe je kľúčovým zariadením pre teleterapiu lineárny urýchľovač. Na ožarovanie sa využívajú elektróny, ktoré sa získavajú z tzv. "elektrónového dela" (electron gun, angl.) a v urýchľovacej štruktúre sa urýchľujú požadovanú energiu od 4 do 20 MeV. Sú vhodné na povrchovo uložené nádory, napr. nádory kože , resp. lymfatické uzliny uložené tesne pod povrchom. Zabrzdením elektrónov na wolfrámovom terčíku vniká brzdné žiarenie X s energiami 6,10,18 MV, ktoré sú vhodné na ožarovanie hlbšie uložených nádorov v oblasti hlavy, krku, hrudníka, brucha panvy a končatín, nakoľko majú väčší dosah žiarenia.

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
  • ISBN-13: 978-80-210-8984-6 V. Mornstein