Neurológia (gr.) je náuka o nervovej sústave a nervových chorobách; odbor medicíny, ktorý sa zaoberá prevenciou, diagnostikou a liečením ochorení nervového systému, spojených s poruchami hybnosti a citlivosti a poruchou funkcií zmyslových a vnútorných orgánov; navyše sem patria niektoré choroby svalov a žliaz s vnútornou sekréciou, ak sa prejavujú nervovými príznakmi, a niektoré funkčné poruchy centrálneho nervového systému. Neurológia je odbor pomerne mladý, ale rozsiahly a neustále sa vyvíjajúci. Úzko súvisí s inými odbormi, najmä s vnútorným lekárstvom, psychiatriou a endokrinológiou, čo vyplýva i z toho, že neurológia sa formovala súčasne s nimi a v určitom štádiu vývoja sa osamostatnila.

Predmetom neurológie nie sú duševné choroby, ako sa niekedy chybne usudzujeme. Duševné choroby, t. j. choroby prejavujúce sa poruchou správneho vzájomného vzťahu človeka k prostrediu, poruchou poznávnia prostredia, správania sa a pod., ich diagnostika, prevencia a liečba, patria do oblasti psychiatrie.

Okrem spomínaných odborov neurológia súvisí s očným, krčným a detským lekárstvom, s traumatológiou a chirurgiou, sexuológiou a pod. Zasahuje prakticky do všetkých lekárskych disciplín.

Iné projekty

upraviť

Externé odkazy

upraviť
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
  • D. Bartko: Neurológia