Krajná pravica (taktiež extrémna pravica, ultrapravica) je zaužívaný politický pojem pre označenie politických ideológií a aktivít s krajne vyhroteným nacionalistickým postojom, zameraný proti demokracii, pluralizmu, ktorý principiálne odmieta diskusiu a prejavuje sa útokom na systém základných ľudských práv a slobôd s dominantnou črtou odmietania základných hodnôt, noriem a spôsobov správania platných v danej spoločnosti[1]. Je prezentovaný prevažne presadzovaním ideí rasizmu, fašizmu, nacizmu, neonacizmu – fungujúcich na princípe a ideológii národného socializmu. Protipólom pravicového extrémizmu je extrémizmus ľavicový.

Pravicový extrémizmus je charakteristický nasledujúcimi prvkamiUpraviť

 • je antipluralistický a podnecuje strach pred spoločenskou rôznorodosťou
 • odmieta myšlienku ľudských práv, hlavne ľudskej dôstojnosti ako i práva na slobodu a rovnosť
 • uprednostňuje autoritatívny vodcovský štát, a preto je antidemokratický
 • je antiparlamentaristický, pretože odmieta súťaženie politických strán a preferuje homogénne národné spoločenstvo
 • je antiinštitucionálny, odmieta deľbu moci
 • je verejne alebo skryto rasistický a/alebo antisemitský
 • vo všeobecnosti je nepriateľský voči cudzincom, odmieta „iných“ alebo „cudzích“, ako i tých, ktorí sa za týchto ľudí zasadzujú
 • je vypäto nacionalistický a nepriateľský voči ostatným štátom
 • podporuje revizionizmus, v ktorom bagatelizuje význam nacistického štátu alebo ho dáva za príklad, či relativizuje a popiera holokaust
 • je náchylný páchať násilie, vo vlastných radoch toleruje neonacistov a vojenské násilie
 • znevažuje všetkých, ktorí sa odkláňajú od noriem, ktoré stanovili samotní extrémisti, ako napr. homosexuáli, postihnutí ľudia, etnické menšiny alebo politicky inak zmýšľajúci ľudia[2]

Pozri ajUpraviť

ReferencieUpraviť

 1. http://www.rovesnicivprevencii.sk/extremizmus.pdf
 2. http://www.minv.sk/?a-z-index&sprava=pravicovy-extremizmus