Politický extrémizmus

Politický extrémizmus alebo extrémizmus je „ultraľavicový alebo ultrapravicový politický smer, ktorého hlavným cieľom je väčšinou likvidácia politického pluralistického systému, nevynímajúc použitie násilných metód“.[1]

Politický extrémizmus má tieto znaky[2]:

  • neschopnosť realistického vyhodnotenia politickej situácie
  • neochota ku kompromisom
  • používanie násilných a nedemokratických prostriedkov

Referencie

upraviť
  1. extrémizmus. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 2005. 698 s. ISBN 80-224-0847-6. Zväzok 4. (Eh – Gala), s. 277.
  2. extrémismus. In: ŽALOUDEK, Karel; HULICIUS, Eduard, ed. Encyklopedie politiky. 3. přeprac. a aktualiz. vyd. Praha : Libri, 2004. 575 s. ISBN 80-7277-209-0. S. 125.