Národný socializmus

Národný socializmus alebo nacionálny socializmus je (samo-)označenie sa rôznorodých ideológií spravidla sa snažiacich spojiť idey socializmu a nacionalizmu, ale inak v detailoch často dosť odlišných. Napríklad koncom 19. storočia vznikali strany označované ako národnosocialistické, ktoré mali typický sociálnodemokratický program a súčasne program národného samourčenie (napr. Česká strana národnosociálna), kým v Nemecku v 20. storočí vznikla Národnosocialistická nemecká robotnícka strana (NSDAP), ktorá mala program, ktorý by sa dnes označil ako fašistický. Podľa ideológie tejto strany vznikol pojem nacizmus ako skratka z "národný socializmus".

V užšom zmysle sa pojmom národný socializmus myslí len nacizmus.

smer sa hlási k myšlienkam, ako sú

  • Národné samourčenie a význam národa vôbec ako nevyhnutný základ štátu
  • potreba národnej jednoty, ktorá vylučuje menšiny a môže vyústiť až do rasizmu
  • boj proti kapitalizmu
  • túžba po centralizme
  • túžba po "ľudovom živote"

Zoznam národno-socialistických strán

upraviť

Národno-socialistické strany, ktoré existovali pred nacizmom

upraviť

Strany, ktoré ovplyvnili nemecký nacizmus

upraviť

Strany, ktoré majú blízko k nacistickej ideológii

upraviť

Súčasné národnosocialistickej strany nesúvisiace s nacizmom

upraviť

Strany ovplyvnené myšlienkami Otto Strassera

upraviť

Referencie

upraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Národní socialismus na českej wikipédii