Národný socializmus

Národný socializmus alebo nacionálny socializmus je (seba-)označenie rôznorodých ideológií spravidla sa snažiacich spojiť idey socializmu a nacionalizmu, ale inak v detailoch často dosť odlišných. Napríklad koncom 19. storočia vznikali strany označované ako národnosocialistické, ktoré mali typický sociálnodemokratický program a zároveň program národného samourčenie (napr. Česká strana národnosociálna), kým v Nemecku v 20. storočí vznikla Národnosocialistická nemecká robotnícka strana (NSDAP), ktorá mala program, ktorý by sa dnes označil ako fašistický. Podľa ideológie tejto strany vznikol pojem nacizmus ako skratka z "národný socializmus".

V užšom zmysle sa pojmom národný socializmus myslí len nacizmus.

Politická filozofiaUpraviť

smer sa hlási k myšlienkam, ako sú

  • Národné samourčenie a význam národa vôbec ako nezbytočný základ štátu
  • potreba národnej jednoty, ktorá vylučuje menšiny a môže vyústiť až do rasizmu
  • boj proti kapitalizmu
  • túžba po centralizme
  • túžba po "ľudovom živote"

Zoznam národno-socialistických stránUpraviť

Národno-socialistické strany, ktoré existovali pred nacizmomUpraviť

Strany, ktoré ovplyvnili nemecký nacizmusUpraviť

Strany, ktoré majú blízko k nacistickej ideológiiUpraviť

Súčasné národnosocialistickej strany nesúvisiace s nacizmomUpraviť

Strany ovplyvnené myšlienkami Otto StrasseraUpraviť

ReferencieUpraviť

ZdrojUpraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Národní socialismus na českej wikipédii