Varšavské geto (nem. Ghetto Warschau, poľ. getto warszawskie) bolo najväčšie zo všetkých židovských get v nacistami okupovanej Európe počas druhej svetovej vojny. Bolo založené ako štvrť v poľskom hlavnom meste Varšava od októbra do novembra 1940. V oblasti veľkej 3,4 km² sa nachádzalo viac ako 400 000 ľudí židovskej národnosti, ktorí však mali vlastné bydlisko. Odtiaľto boli niektorí židovskí obyvatelia vysielaní do rôznych vyhladzovacích táborov.

Obyvatelia židovskej národnosti na Chłodnej ulici.

Počet obetí medzi židovskými obyvateľmi sa odhaduje na 300 tisíc.[1]

Začiatok geta

upraviť

Stavba múru geta začala 1. apríla 1940 a varšavské geto bolo založené nemeckým generálnym guvernérom Hansom Frankom 16. októbra 1940. Frank nariadil Židom vo Varšave a jeho predmestiach, aby sa neodkladne zhromaždili pred getom. V tejto dobe bol počet obyvateľov v gete odhadnutý na 400 000 ľudí, čo bolo 30 % celkového obyvateľstva Varšavy.

Nemci uzavreli varšavské geto s okolitým svetom 16. novembra 1940. Múr bol spravidla 3 m vysoký a prikrývali ho ostatným drôtom. Utečenci mohli byť zastrelení na mieste. Hranica geta sa v priebehu nasledujúcich rokov mnohokrát menila.

Geto sa nachádzalo na mieste dnešnej Chłodnej ulice, ktorá vzhľadom na jej výnimočnosť (varšavská hlavná ulica vedúca na východ) bola výlučne preň. Ulica sa delila na dve časti: severnú, kde sa nachádzalo tzv. Veľké geto a južnú, kde sa nachádzalo Malé geto. Tieto dve časti spájala brána na Żelaznej ulici. V januári 1942 drevená lávka, ktorá sa po vojne stala jedným zo symbolov holokaustu, bola postavená pre ľahšiu pešiu prevádzku. Celé geto strážila polícia SS, ktorej komisárom bol Waldemar Schön a po ňom nasledoval Heinz Auerswald.

Začiatkom roku 1943 nacisti pristúpili k realizácii likvidácie geta a jeho obyvateľov. Vojenská akcia sa začala 18. januára 1943. Ozbrojeným obyvateľom geta sa podarilo vojakov SS vyhnať. 18. apríla 1943 bolo geto obkľúčené a nacistické jednotky prikročili nasledujúceho dňa k jeho obsadzovaniu. Beznádejný odpor obyvateľov geta sa zapísal do dejín ako povstanie vo varšavskom gete.

Referencie

upraviť
  1. Warsaw Ghetto Uprising [online]. United States Holocaust Memorial Museum, [cit. 2014-01-28]. Dostupné online. (anglicky)

Pozri aj

upraviť

Iné projekty

upraviť