Hlavné mesto je správne centrum daného štátu (krajiny), alebo mesto oficiálne vyhlásené za hlavné. Hlavným mestom Slovenska je Bratislava. V hlavnom meste zvyčajne sídlia najvyššie štátne inštitúcie ako parlament, najvyšší súd či vláda, ale nemusí to byť vždy tak (napr. hlavným mestom Holandska je Amsterdam, ale všetky inštitúcie sídlia v Haagu). Hlavné mesto je tiež zvyčajne najväčším mestom krajiny, ale opäť to nie je pravidlom (pozri mapku).

Mapa znázorňuje štáty, ktorých hlavné mesto nie je zároveň aj ich najväčším mestom

Najväčšie hlavné mestá

upraviť

Najväčšie hlavné mestá na každom kontinente, resp. svetadieli (podľa populácie):

Pozri aj

upraviť