Noe[1] (pri skloňovaní je kmeň Noem- (napr. genitív: Noema); iné názvy: Noach[2], Nóach[3], zriedkavo [a v Kralickej Biblii]: Noé[4][5], zriedkavo Noách[6]; hebr.: נח - Noach/iný prepis:Nóach; po grécky Νῶε - Nóe; po latinsky Noe alebo Noa; po arabsky: نوح - Núh) je postava z biblickej knihy Genezis.

Noe na ikone zo 16.-17. stor.
Stavba korábu

Noe, syn Lamecha (Lámecha), vnuk Matuzalema, postavil podľa Božieho návodu archu a zachránil ľudský rod (svoju rodinu) a živočíšne druhy na Zemi. Noe mal 600 rokov, keď nastala potopa. Podľa Biblie žil 950 rokov[7] (žil v rokoch 956 - 1906 židovského kalendára t. j.v rokoch 2804 - 1854 pred Kr.). Mal troch synov: Sema, Chama a Jafeta.

Tradície knihy GenezisUpraviť

Obyčajne sa meno Noe (Noach) spája so slovesom nacham (utešiť, uľaviť, priniesť odpočinok, pokoj). Zdá sa, že je to narážka na vinohradníka Noema.[8] A podľa biblickej aj neskoršej tradície sa Noe pokladá za prvého človeka, ktorý začína pestovať vinič. Noemova útecha ale vychádza z jeho slov, ktorými sa Boh po potope zaväzuje, že Zem viac neprekľaje[9].[chýba zdroj]

Je považovaný za jedného z mnohých starozákonných spravodlivých[10], ktorý unikol trestu a dosiahol spásu. Je hrdinom niekoľkých príbehov z Knihy Genezis - Prvej knihy Mojžišovej.[11] Azda najznámejší je príbeh o potope.

Príbeh: Boh sa rozhodol vyhladiť zo sveta všetko živé pre skazenosť sveta, našiel zaľúbenie v spravodlivom Noemovi, ktorému prikázal, aby postavil archu. Noe počúvol a keď prišla potopa, zachránil sa v arche on, celá jeho rodina i všetky živočišné druhy. Po potope archa pristáva na hore Ararat. Noe s rodinou strávil v arche presne 1 rok a 10 dní. Noe sa stáva svedkom Božej zmluvy kedy Boh sľubuje, že nikdy nezošle na zem takúto potopu. Túto zmluvu bude pripomínať dúha.

Noe, hrdina potopy, sa ukazuje ako spravodlivý a preto uniká zo záhuby odsúdeného sveta a zmieruje s Bohom Zem a jej obyvateľov.

V Novom zákoneUpraviť

Noe je podľa evanjelia vzorom bedlivosti; žil v očakávaní Božieho súdu[12]. List Hebrejom ho predstavuje ako svedka viery. Noe je aj hlásateľom Božej spravodlivosti, keď oznamuje deň súdu.[13] Spásu ktorú získal, je predobrazom spásy cez vodu (krst).

Iné tradícieUpraviť

Noe nie je ojedinelou postavou svojho druhu. K Noemovi sa vzťahujú aj v staromezopotámskej literatúre paralely, z ktorých je najznámejší Utnapištim (epos o Gilgamešovi).

ZdrojeUpraviť

 1. Takto v slovenskom katolíckom preklade Biblie.
 2. Takto v slovenskom ekumenickom preklade Biblie.
 3. Takto v slovenskom evanjelickom preklade Biblie.
 4. Patmos. Spravodaj evanjelického a. v. cirkevného zboru v Prešove. Prešov: Evanjelická cirkev a. v., 2008, roč. 14, č. 4
 5. http://bible.cz/public/kapitola.phtml?tema=1&kniha=39&hlava=49&kapitola=2030&minKapitola=2029&preference=
 6. [1]
 7. Gn 9,28 (svatepismo.sk)
 8. Gn 9,20 (svatepismo.sk)
 9. Gn 8,21 (svatepismo.sk)
 10. Ez 14,14n (svatepismo.sk)
 11. Gn 6,9-9,28 (svatepismo.sk)
 12. Mt 24,37nn (svatepismo.sk)
 13. 2 Pt 2,5 (svatepismo.sk)
 • Xavier, Léon-Dufour: Slovník biblickej teológie. Dobrá kniha: Trnava, 2003. 80-7141-414-X

Pozri ajUpraviť