Noe na ikone zo 16.-17. stor.
Stavba korábu

Noe (hebr.: נח - Nóach; arab.: نوح - Núḥ; Noach (hebr.) = oddych) je postava z biblickej knihy Genezis. Spravodlivý Noe, syn Lamecha (Lámecha), vnuk Matuzalema, postavil podľa Božieho návodu archu a zachránil ľudský rod (svoju rodinu) a živočíšne druhy na tejto zemi. Noe mal 600 rokov, keď nastala potopa. Podľa Biblie žil 950 rokov[1] (žil v rokoch 956 - 1906 židovského kalendára t. j.v rokoch 2804 - 1854 pred Kr.). Mal troch synov: Sema, Chama a Jafeta.

Tradície knihy GenezisUpraviť

Ľudový výklad spája meno Noe (Noah) so slovesom naham (tešiť - alebo prinášajúci odpočinok, pokoj, potechu, radosť). Zdá sa že je to narážka na vinohradníka Noema.[2] A podľa biblickej i neskoršej tradície sa Noe pokladá za prvého človeka, ktorý začína pestovať vinič. Noemova útecha ale vychádza z jeho slov, ktorými sa Boh po potope zaväzuje, že Zem viac neprekľaje[3]. Považovaný za jedného z mnohých starozákonných spravodlivých[4], ktorý unikol trestu a dosiahol spásu. Je hrdinom niekoľkých príbehov z Knihy Genezis - Prvej knihy Mojžišovej.[5] Azda najznámejší je príbeh o potope.

Príbeh: Boh sa rozhodol vyhladiť zo sveta všetko živé pre skazenosť sveta, našiel zaľúbenie v spravodlivom Noemovi, ktorému prikázal, aby postavil archu. Noe počúvol a keď prišla potopa, zachránil sa v arche on, celá jeho rodina i všetky živočišné druhy. Po potope archa pristáva na hore Ararat. Noe s rodinou strávil v arche presne 1 rok a 10 dní. Noe sa stáva svedkom Božej zmluvy kedy Boh sľubuje, že nikdy nezošle na zem takúto potopu. Túto zmluvu bude pripomínať dúha.

Noe, hrdina potopy, sa ukazuje ako spravodlivý a preto uniká zo záhuby odsúdeného sveta a zmieruje s Bohom Zem a jej obyvateľov.

V Novom zákoneUpraviť

Noe je podľa evanjelia vzorom bedlivosti; žil v očakávaní Božieho súdu[6]. List Hebrejom ho predstavuje ako svedka viery. Noe je aj hlásateľom Božej spravodlivosti, keď oznamuje deň súdu.[7] Spásu ktorú získal, je predobrazom spásy cez vodu (krst).

Iné tradícieUpraviť

Noe nie je ojedinelou postavou svojho druhu. K Noemovi sa vzťahujú aj v staromezopotámskej literatúre paralely, z ktorých je najznámejší Utnapištim (epos o Gilgamešovi).

ReferencieUpraviť

  1. Gn 9,28 (svatepismo.sk)
  2. Gn 9,20 (svatepismo.sk)
  3. Gn 8,21 (svatepismo.sk)
  4. Ez 14,14n (svatepismo.sk)
  5. Gn 6,9-9,28 (svatepismo.sk)
  6. Mt 24,37nn (svatepismo.sk)
  7. 2 Pt 2,5 (svatepismo.sk)

ZdrojUpraviť

  • Xavier, Léon-Dufour: Slovník biblickej teológie. Dobrá kniha: Trnava, 2003. 80-7141-414-X

Pozri ajUpraviť