Epos alebo epopeja je rozmerná epická veršovaná skladba so širokým záberom deja a udalostí o hrdinských činoch legendárnych hrdinov prípadne bohov. Čerpá námet zo života spoločnosti, umelecky stvárňuje najzákladnejšie problémy doby, epický dej je často prerušovaný opisom duševných stavov zobrazovaných hrdinov, opismi prírody a rozsiahlymi úvahami autora.

Najznámejšie sú starogrécke eposy, z nich najmä Homérove básne Ilias a Odysea.

Epos má svoju záväznú kompozíciu

1. propozícia(krátke naznačenie deja)

2. invokácia (vzývanie múz alebo bohov)

3. enumerácia čiže predstavovanie bojovníkov, resp. postáv

4. opis boja, predovšetkým opis hlavnej bitky

5. deus ex machina, čiže zásah bohov do deja

6. ovplyvnenie udalostí zázračnými (mýtickými) prvkami bez zásahu bohov

7. epizódy čiže opis vedľajších udalostí;

8. peronácia (záver, zakončenie príbehu s dôrazom na poučenie)

Pozri aj

upraviť

Externé odkazy

upraviť
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.