Epos

veršovaný epický literárny žáner

Epos alebo epopeja je rozmerná epická veršovaná skladba so širokým záberom deja a udalostí o hrdinských činoch legendárnych hrdinov prípadne bohov. Čerpá námet zo života spoločnosti, umelecky stvárňuje najzákladnejšie problémy doby, epický dej je často prerušovaný opisom duševných stavov zobrazovaných hrdinov, opismi prírody a rozsiahlymi úvahami autora.

Najznámejšie sú starogrécke eposy, z nich najmä Homérove básne Ilias a Odysea.

Pozri ajUpraviť

Externé odkazyUpraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.