Pieseň o Nibelungoch

Pieseň o Nibelungoch je stredoveký nemecký hrdinský epos od neznámeho autora z obdobia približne okolo roku 1200, najdôležitejšie dielo nemeckej stredovekej literatúry.

Prvá strana rukopisu C (cca. 1230)

Je komponovaný v štvorveršových strofách (tzv. nibelunská strofa). Má dve hlavné časti: Siegfriedova smrť a Zánik Burgundov. V piesni sa miešajú prvky germánskej mytológie, kresťanstva a pohanstva.

Iné projektyUpraviť