Západná Európa je európsky región, ktorý je definovaný geograficky alebo politicky.

Rôzne definície západnej Európy
Geograficky definovaná západná Európa

Patria sem spravidla krajiny, ktoré do roku 1989 ležali západne od krajín Varšavskej zmluvy a Juhoslávie:

Niekedy sa sem zaraďuje aj Grécko (ako tradičný člen ) a Cyprus.

Pozri aj upraviť