Juhoslávia (v juhoslovanských jazykoch Jugoslavija - doslova "Juhoslávia") je termín používaný pre tri rôzne politické útvary, ktoré existovali počas väčšiny 20. storočia.

Juhoslávia
Jugoslavija
Југославија
1918 – 1941
1945 – 1992
Vlajka štátu Štátny znak
Vlajka štátu
vlajka
Štátny znak
znak
Hymna: Hymna Juhoslovanského kráľovstva (1919–1941)
Hej, Slovania (1945–1992)
Geografia
Mapa štátu
Obyvateľstvo
Počet obyvateľov
19 489 605 (v roku 1965)
srbo-chorváto-slovinčina (pred 1944)
srbochorvátčina (de facto; od 1944)
Štátny útvar
dedičná monarchia (1918–1941)
federatívna republika (1945–1992)
Vznik
1. decembra 1918 (zjednotenie Srbska a Štátu SHS)
24. októbra 1945 (prijatie do OSN)
29. novembra 1945 (zrušenie monarchie)
Zánik
6. apríla 1941 (začiatok invázie vojsk Osi)
18. apríla 1941 (kapitulácia a rozpad Juhoslávie po invázii vojsk Osi)
27. apríla 1992 (zavŕšenie rozpadu, prijatie novej ústavy a vznik Juhoslovanskej zväzovej republiky)
Predchádzajúce štáty:
Srbské kráľovstvo Srbské kráľovstvo
Čiernohorské kráľovstvo Čiernohorské kráľovstvo
Štát Slovincov, Chorvátov a Srbov Štát Slovincov, Chorvátov a Srbov
Rakúsko-Uhorsko Rakúsko-Uhorsko
Slobodný štát Fiume Slobodný štát Fiume
Nástupnícke štáty:
Chorvátsko Chorvátsko
Slovinsko Slovinsko
Severné Macedónsko Severné Macedónsko
Republika Bosna a Hercegovina Republika Bosna a Hercegovina
Juhoslovanská zväzová republika Juhoslovanská zväzová republika

Dejiny upraviť

Priamym predchodcom Juhoslávie bolo kráľovstvo vytvorené v roku 1918 v rámci rozpadu Rakúsko-Uhorska pod názvom Kráľovstvo Srbov, Chorvátov a Slovincov.

Juhoslovanské kráľovstvo (1929 – 1941) upraviť

Bližšie informácie v hlavnom článku: Juhoslovanské kráľovstvo
 
Partizán Stjepan Filipović kričí: „Smrť fašizmu, sloboda pre ľudí!“ krátko pred popravou

Kráľovstvo Srbov, Chorvátov a Slovincov dňa 3. októbra 1929 premenovali na Juhosláviu (dlhý tvar: Juhoslovanské kráľovstvo – Kraljevina Jugoslavija). Štát bol rozdelený na 9 bánovín (banátov): Drávska bánovina (t. j. neskoršie Slovinsko), Sávska bánovina, Vrbaská bánovina, Prímorská bánovina, Drinská bánovina, Zetská bánovina, Dunajská bánovina, Moravská bánovina a Vardarská bánovina (neskoršie Macedónsko). Roku 1939 bola (približne) zo Sávskej bánoviny a Prímorskej bánoviny vytvorená autonómna Chorvátska bánovina. Táto Juhoslávia zanikla v roku 1941, keď ju dobyli štáty Osi.

Juhoslávia (1943/1945 – 1992) upraviť

Bližšie informácie v hlavnom článku: Juhoslávia (1943 - 1992)

Po prestávke na začiatku druhej svetovej vojny vznikla ešte na konci tejto vojny (t.j. v roku 1943), ale fakticky až po skončení vojny teda v roku 1945, nová Juhoslávia, ktorej dlhý tvar názvu znel Demokratická federatívna Juhoslávia (Demokratska Federativna Jugoslavija). Hlavné myšlienky na usporiadanie tohto štátu, najmä komunistického štátneho zriadenia, boli sformulované na zjazde antifašistických síl v Jajce v roku 1943.

Už v roku 1945 bola republika premenovaná na Juhoslovanská federatívna ľudová republika (Federativna Narodna Republika Jugoslavija) a 7. apríla 1963 na Juhoslovanská socialistická federatívna republika (Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija, SFRJ). Tento útvar sa skladal zo šiestich federatívnych republík: Slovinská socialistická republika, Chorvátska socialistická republika, Socialistická republika Bosna a Hercegovina, Čiernohorská socialistická republika a Macedónska socialistická republika. Na území Srbska boli aj dva autonómne kraje (pokrajiny): Vojvodinský socialistický autonómny kraj a Kosovský socialistický autonómny kraj).

Štát zanikol resp. sa výrazne územne zmenšil v rokoch 1991 – 1992, keď sa postupne odtrhli štyri z uvedených federatívnych republík – Slovinsko, Chorvátsko, Bosna a Hercegovina a (Severné) Macedónsko. Zvyšné republiky - Srbsko a Čierna Hora - spolu vytvorili federatívny štát pod názvom Juhoslovanská zväzová republika.

Juhoslovanská zväzová republika (1992 – 2003) upraviť

 
Rozpad Juhoslávie
Bližšie informácie v hlavnom článku: Juhoslovanská zväzová republika

Treťou, územne zmenšenou Juhosláviou (Srbsko a Čierna Hora), bola od roku 1992 Juhoslovanská zväzová republika. Táto zanikla 4. februára 2003, keď bola reformovaná a výstižne premenovaná na Srbsko a Čierna Hora.

Nástupnícke štáty Juhoslávie v rozsahu, ktorý mala do roku 1991 upraviť

Sú to tieto dnešné štáty:

Zaujímavosti upraviť

Milorad B. Protić objavil asteroid 1554 Yugoslavia a pomenoval ho podľa prvej Juhoslávie.

Pozri aj upraviť

Iné projekty upraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Juhoslávia