Hej, Slováci je slávnostná pieseň evanjelického kňaza, básnika a historika Samuela Tomášika, ktorú napísal počas svojej návštevy Prahy v roku 1834, keď bol pobúrený faktom, že nemčinu je v uliciach mesta počuť viac ako češtinu. Pieseň sa neskôr v slovanských jazykoch stala obľúbenou pod názvom Hej, Slovania. Na Slovensku bola hymnou Slovenského štátu (1939 - 1945), hymnou bola aj v Juhoslávii, neskôr v Srbsku a v Čiernej Hore.

Hej, Slováci
Hymna Slovenský štát
SFR Yugoslavia  SFRJ
FR Yugoslavia  Juhoslávia
Serbia and Montenegro  Srbsko a Čierna Hora
Iné názvy* srb. Hej, Sloveni / Хеј Словени
  • čes. Hej, Slované
  • rus. Гей, Славяне
  • bulh. Хей, Славяни
  • chorv. Hej, Slaveni
  • slovin. Hej, Slovani
  • ukr. Гей, слов’яни
  • poľ. Hej, Słowianie
    Hej, Slovania
SlováSamo Tomášik
Prijaté 1939
SFR Yugoslavia  1943 (22. apríl 1977)
FR Yugoslavia  1992
Serbia and Montenegro  2003
Koniec používania 1945
SFR Yugoslavia  1991/1992
FR Yugoslavia  2003
Serbia and Montenegro  2006
Štátne hymny sveta
Táto lišta: zobraz  diskusia  uprav

Hudba je prevzatá z Mazurky Dąbrowskiego, ktorá je hymnou Poľska od roku 1926, ale je oveľa pomalšia.

Názvy v iných jazykoch upraviť

Text upraviť

Slovensky (Hymna Slovenského štátu 1939 - 1945) upraviť

Hej, Slováci, ešte naša
slovenská reč žije,
Dokiaľ naše verné srdce
za náš národ bije.

Žije, žije, duch slovenský,
bude žiť naveky,
Hrom a peklo, márne vaše
proti nám sú vzteky!

Jazyka dar zveril nám Boh,
Boh náš hromovládny,
Nesmie nám ho teda vyrvať
na tom svete žiadny;

I nechže je koľko ľudí,
toľko čertov v svete;
Boh je s nami: kto proti nám,
toho Parom zmetie.

A nechže sa i nad nami
hrozná búrka vznesie,
Skala puká, dub sa láme
a zem nech sa trasie;

My stojíme stále pevne,
ako múry hradné.
Čierna zem pohltí toho,
kto odstúpi zradne!

Česky

Hej, Slované, ještě naše
slovanská řeč žije,
pokud naše věrné srdce
pro náš národ bije.

Žije, žije duch slovanský,
bude žít na věky.
Hrom a peklo, marné vaše,
proti nám jsou vzteky.

Jazyka dar svěřil nám Bůh,
Bůh náš hromovládný.
Nesmí nám ho tedy vyrvat
na tom světě žádný.

I nechať je tolik lidí,
kolik čertů v světě.
Bůh je s námi, kdo proti nám,
toho Perun smete.

A nechať se též nad námi,
hrozná bouře vznese.
Skála puká, dub se láme.
Země ať se třese !

My stojíme stále pevně,
jako stěny hradné.
Černá zem pohltí toho,
kdo odstoupí zrádně ...

Poľsky

Hej Słowianie, jeszcze nasza
Słowian mowa żyje,
póki nasze wierne serce
za nasz naród bije.

Żyje, żyje duch słowiański,
i żyć będzie wiecznie,
Gromy, piekło - złości waszej
ujdziem my bezpiecznie!

Dar języka zwierzył nam Bóg,
Bóg nasz gromowładny,
Nie śmie nam go tedy wyrwać
na świecie człek żadny.

Ilu ludzi, tylu wrogów,
możem mieć na świecie,
Bóg jest z nami, kto nam wrogiem,
tego Piorun zmiecie!

I niechaj się ponad nami
groźna burza wzniesie,
skała pęka, dąb się łamie,
ziemia niech się trzęsie.

My stoimy stale, pewnie,
jako mury grodu.
Czarna ziemio, pochłoń tego,
kto zdrajcą narodu!

Rusky (azbuka)

Гей, Славяне, наше слово
Песней звонкой льётся
И не смолкнет, пока сердце
За народ свой бьётся.

Дух Славянский жив на веки
В нас он не угаснет,
Беснованье силы вражьей
Против нас напрасно.

Наше слово дал нам Бог
На то Его воля!
Кто заставит нашу песню
Смолкнуть в чистом поле?

Против нас хоть весь мир, что нам
Восставай задорно.
С нами Бог наш, кто не с нами —
Тот умрёт позорно.

Rusky (transkripcia)

Gej, Slavjaně, naše slovo
Pěsněj zvonkoj ljotsja
I ně smolknět, poka serdce
Za narod svoj bjotsja.

Duch Slavjanskij živ na věki
V nas on ně ugasnět,
Besnovanje sily vražej
Protiv nas naprasno.

Naše slovo dal nam Bog
Na to Jego volja!
Kto zastavit našu pěsnju
Smolknuť v čistom pole?

Protiv nas choť ves mir, čto nam
Vosstavaj zadorno.
S nami Bog naš, kto ne s nami –
Tot umrjot pozorno.

Slovinsky

Hej Slovani, naša reč
slovanska živo klije
dokler naše verno srce
za naš narod bije

Živi, živi, duh slovanski,
bodi živ na veke,
grom in peklo, prazne vaše
proti nam so steke

Naj tedaj nad nami
strašna burja se le znese,
skala poka, dob se lomi,
zemlja naj se strese

Bratje, mi stojimo trdno
kakor zidi grada,
črna zemlja naj pogrezne
tega, kdor odpada!

Bosniansky

Hej Slaveni, jošte živi
Riječ naših djedova
Dok za narod srce bije
Njihovih sinova

Živi, živi duh slavenski
Živjet će vjekov'ma
Zalud prijeti ponor pakla
Zalud vatra groma

Nek se sada i nad nama
Burom sve raznese
Stijena puca, dub se lama
Zemlja nek se trese

Mi stojimo postojano
Kano klisurine
Proklet bio izdajica
Svoje domovine!

Srbsky (azbuka)

Хеј Словени, јоште живи
Дух (реч) наших дедова
Док за народ срце бије
Њихових синова

Живи, живи дух словенски
Живеће веков'ма
Залуд прети понор пакла,
Залуд ватра грома

Нек' се сада и над нама
Буром све разнесе
Стена пуца, дуб се лама,
Земља нек' се тресе

Ми стојимо постојано
Кано клисурине,
Проклет био издајица
Своје домовине!

Srbsky (transkripcia)

Hej Sloveni, jošte živi
Duh (reč) naših dedova
Dok za narod srce bije
Njihovih sinova

Živi, živi duh slovenski
Živeće vekov'ma
Zalud preti ponor pakla
Zalud vatra groma

Nek se sada i nad nama
Burom sve raznese
Stena puca, dub se lama
Zemlja nek se trese

Mi stojimo postojano
Kano klisurine
Proklet bio izdajica
Svoje domovine!

Chorvátsky

Hej Slaveni, jošte živi
Riječ naših djedova
Dok za narod srce bije
Njihovih sinova

Živi, živi duh slavenski
Živjet će vjekov'ma
'Zalud prijeti ponor pakla
'Zalud vatra groma

Nek se sada i nad nama
Burom sve raznese
Stijena puca, dub se lomi
Zemlja nek se trese

Mi stojimo postojano
Kano klisurine
Proklet bio izdajica
Svoje domovine!

Macedónsky (azbuka)

Еј, Словени, жив е тука
зборот свет на родот
штом за народ срце чука
преку син во внукот!

Жив е вечно, жив е духот
словенски во слога.
Не нè плашат адски бездни
ниту громов оган!

Пустошејќи, нека бура
и над нас се втурне!
Пука даб и карпа сура,
тлото ќе се урне:

Стоиме на стамен-прагот
- клисури и бедем!
Проклет да е тој што предал
Родина на врагот!

Macedónsky (transkripcia)

Ej, Sloveni, živ e tuka
zborot svet na rodot
štom za narod srce čuka
preku sin vo vnukot!

Živ e večno, živ e duchot
slovenski vo sloga.
Ne né plašat adski bezdni
nitu gromov ogan!

Pustošejťi, neka bura
i nad nas se vturne!
Puka dab i karpa sura,
tloto ťe se urne:

Stoime na stamen-progot
– klisuri i bedem!
Proklet da e toj što predal
Rodina na vragot!

Bulharsky (azbuka)

Хей славяни, все още жив е
духът на нашите предци
Докато сърцето за народа бийе
на техни наследници.

Жив е, жив е духът славянски
ще живее с векове,
Не-ни плашат ни бездни адски,
нито огнените гръмове.

Нека сега и над нас
със буря всичко да се разнесе
Скала се пука, дъбът се цепи,
Земята нек се разтресе.

Ние стоим твърдо като крепост.
Проклет да е предателят
На своето отечество!

Bulharsky (transkripcia)

Chej slavjani, vse ošte živ e
duchăt na našite predci
Dokato sărceto za naroda bije
na techni naslednici.

Živ e, živ e duchăt slavjanski
šte živee s vekove,
Ne-ni plašat ni bezdni adski,
nito ognenite grămove.

Neka sega i nad nas
săs burja vsičko da se raznese
Skala se puka, dăbăt se cepi,
Zemjata nek se raztrese.

Nie stoim tvărdo kato krepost.
Proklet da e predateljat
Na svoeto otečestvo!

Ukrajinsky (azbuka)

Гей, слов’яни, наше слово
Піснею лунає
І не стихне, поки серце
За народ страждає

Наше слово дав Господь нам
На те Його воля
Хто примусить нашу пісню
Змовкнути у полі?

Дух слов’янський живе вічно
В нас він не погасне
Злої сили біснування
Проти нас завчасне

Проти нас хоч світ повстане
Але нам те марно
З нами Бог, а хто не знами-
Згине той безславно.

Rusínsky (azbuka)

Гий Славляне, ищи жиє
Дух нашых дїдôв !
Кой за нарôд сирцё биє
Йих вірных сынôв !

Живи, живи дух Славляньскый
Живи лем вікамы !
Нам нестрашны бездны адьскы
Прокляты бісамы !

Нич ся трафит кой над намы
Ся буря рознесе,
Стїна пукне, дуб ся зломит
Зимля ся розтресе

Стойиме сьме, постояны
Гикой йсї скалины !
Проклят буде, уддаватиль
Своєй утцюзнины !

Rusínsky (transkripcia)

Hij Slavľane, išči žije
Duch našych dědóv !
Koj za naród sirćo bije
Jich věrnych synóv !

Živi, živi duch Slavľaňskyj
Živi lem věkamy !
Nam nestrašny bezdny aďsky
Prokľaty běsamy !

Nič śa trafit koj nad namy
Śa buŕa roznese,
Stěna pukne, dub śa zlomit
Zimľa śa roztrese

Stojime śme, postojany
Hikoj jsě skaliny !
Prokľat bude, uddavatiľ
Svojej utćuzniny !

Slovensky

Hej, Slovania, ešte naša
slovanská reč žije,
Dokiaľ naše verné srdce
za náš národ bije.

Žije, žije, duch slovanský,
bude žiť naveky,
Hrom a peklo, márne vaše
proti nám sú vzteky!

Jazyka dar zveril nám Boh,
Boh náš hromovládny,
Nesmie nám ho teda vyrvať
na tom svete žiadny;

I nechže je koľko ľudí,
toľko čertov v svete;
Boh je s nami: kto proti nám,
toho Parom zmetie.

A nechže sa i nad nami
hrozná búrka vznesie,
Skala puká, dub sa láme
a zem nech sa trasie;

My stojíme stále pevne,
ako múry hradné.
Čierna zem pohltí toho,
kto odstúpi zradne!

Externé odkazy upraviť