La Espero (slov. Nádej) je hymna ľudí hovoriacich medzinárodným umelým jazykom Esperanto. Napísal ju Ludwik Lejzer Zamenhof, iniciátor esperanta, hudbu zložil Félicien Menu de Ménil.

La Espero
Hymnajazyk Esperanto
SlováLudwik Lejzer Zamenhof
HudbaFélicien Menu de Ménil
Prijaté1891
Štátne hymny sveta
Táto lišta: zobraz  diskusia  uprav
Tento článok je súčasťou seriálu Esperanto
Téma Esperanto
Esperanto
Akadémia esperanta · Gramatika · Slovníky · Esperantológia · Abeceda · Číslovky · Fundamento · lernu!
Organizácie
UEA · TEJO · EEU · E@I · BEMI · SAT · Slovenská esperantská federácia · Slovenská esperantská mládež · OSIEK · Esperantské kluby · Katolícki esperantisti · Esperantské múzeum
Dejiny
L. L. Zamenhof · Boulonská deklarácia · Ido-schizma · Kríza ata/ita · Moresnet · Interhelpo · Pražský manifest · Bona Espero · Esperantské mesto
Esperantská kultúra
Esperantské stretnutia (UK – IJKSES· Finvenkizmus · Homaranizmus · Hudba · Pasporta Servo · La Espero · Symboly · Esperantista · Rodení hovoriaci · Zamenhofov deň
Esperantská literatúra
PIV · Autori · Esperantský komiks · Esperantské časopisy · Wikipédia
Uhly pohľadu
Propedeutická hodnota · Reformy · Odpor · Porovnanie s Idom, s interlinguou, s Novialom
Wikimedia
Portál · Vikipedio · Vikivortaro · Vikicitaro · Vikifontaro · Vikilibroj · Vikiversitato · Viknovaĵoj · Vikivojaĝo
Vikikomunejo · Vikidatumoj · Vikispecioj
z  d  u

Text piesne upraviť

La Espero Nádej

En la mondon venis nova sento
tra la mondo iras forta voko
Per flugiloj de facila vento
nun de loko flugu ĝi al loko
Ne al glavo sangon soifanta
ĝi la homan tiras familion
Al la mond' eterne militanta
ĝi promesas sanktan harmonion

Sub la sankta signo de l' espero
kolektiĝas pacaj batalantoj
Kaj rapide kreskas la afero
per laboro de la esperantoj
Forte staras muroj de miljaroj
inter la popoloj dividitaj
Sed dissaltos la obstinaj baroj
per la sankta amo disbatitaj

Sur neŭtrala lingva fundamento
komprenante unu la alian
La popoloj faros en konsento
unu grandan rondon familian
Nia diligenta kolegaro
en laboro paca ne laciĝos
Ĝis la bela sonĝo de l' homaro
por eterna ben' efektiviĝos

Na svet prišiel nový cit
svetom prechádza silné volanie
Na krídlach ľahkého vetra
nech teraz lieta z miesta na miesto
K meču smädnému po krvi
neťahá ľudskú rodinu
Svetu večne bojujúcemu
sľubuje svätú harmóniu

Pod svätým znamením nádeje
zhromažďujú sa mieroví bojovníci
A dielo rýchlo rastie
prácou dúfajúcich
Mocne stoja múry tisícročí
medzi rozdelenými národmi
Ale rozskočia sa urputné prekážky
rozbité svätou láskou

Na neutrálnom jazykovom základe
rozumejúc jeden druhému
Ľudia urobia v zhode
jeden veľký rodinný kruh
Naše usilovné spoločenstvo
sa v mierovej práci neunaví
Až dokiaľ sa pekný sen ľudstva
pre večné požehnanie uskutoční

Iné projekty upraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému La Espero