Celosvetová esperantská mládežnícka organizácia

Svetová esperantská mládežnícka organizácia (esper. Tutmonda Esperantista Junulara Organizo, skratka TEJO) je svetová organizácia mladých esperantistov. Bola založená v roku 1938 pod názvom Tutmonda Junular-Organizo („Svetová mládežnícka organizácia“), na používanie svojho súčasného mena prešla v roku 1952. Roku 1956 sa zlúčila so Svetovým esperantským zväzom (UEA) a stala sa jeho mládežníckou sekciou. Od roku 1971 sú financie aj správa TEJO už plne integrované do štruktúr UEA. V posledných rokoch sa ale opäť objavujú snahy o čiastočné osamostatnenie a právnu nezávislosť, predovšetkým vzhľadom na jednoduchšie čerpanie grantov a dotácií.

Tento článok je súčasťou seriálu Esperanto
Téma Esperanto
Esperanto
Akadémia esperanta · Gramatika · Slovníky · Esperantológia · Abeceda · Číslovky · Fundamento · lernu!
Organizácie
UEA · TEJO · EEU · E@I · BEMI · SAT · Slovenská esperantská federácia · Slovenská esperantská mládež · OSIEK · Esperantské kluby · Katolícki esperantisti · Esperantské múzeum
Dejiny
L. L. Zamenhof · Boulonská deklarácia · Ido-schizma · Kríza ata/ita · Moresnet · Interhelpo · Pražský manifest · Bona Espero · Esperantské mesto
Esperantská kultúra
Esperantské stretnutia (UK – IJKSES· Finvenkizmus · Homaranizmus · Hudba · Pasporta Servo · La Espero · Symboly · Esperantista · Rodení hovoriaci · Zamenhofov deň
Esperantská literatúra
PIV · Autori · Esperantský komiks · Esperantské časopisy · Wikipédia
Uhly pohľadu
Propedeutická hodnota · Reformy · Odpor · Porovnanie s Idom, s interlinguou, s Novialom
Wikimedia
Portál · Vikipedio · Vikivortaro · Vikicitaro · Vikifontaro · Vikilibroj · Vikiversitato · Viknovaĵoj · Vikivojaĝo
Vikikomunejo · Vikidatumoj · Vikispecioj
z  d  u

Svetová esperantská mládež je kultúrnou, vzdelávacou a jazykovo politickou organizáciou, ktorá zabezpečuje stretnutia, vzdelávacie programy a ďalšie využívanie medzinárodného jazyka esperanto. Medzi jej ciele patrí obhajoba a podpora tém ako sú kultúrne bohatstvo jazykovej rozmanitosti, ľudské práva aplikované v oblasti jazykov menšín a vzájomné porozumenie s cieľom uľahčiť prístup k medzinárodným kontaktom.

Každý rok sa pod hlavičkou TEJO uskutočňuje Medzinárodný mládežnícky kongres (Internacia Junulara Kongreso), vždy v inej krajine. Každé IJK trvá približne týždeň a jeho program zahŕňa koncerty, prednášky a prezentácie, výlety a aj čas na odpočinok a neformálne rozprávanie s priateľmi. V posledných rokoch sa mládežnícke kongresy konali v poľskom Zakopanom (2005), bosnianskom Sarajeve (2006), vietnamskom Hanoji (2007) a maďarskom Szombathely (2008). Od 18. do 25. júla 2009 sa Medzinárodný kongres esperantské mládeže na návrh Českej esperantskej mládeže konal v českom Liberci.

Svetová esperantská mládež tiež od roku 1974 zabezpečuje chod služby Pasporta Servo, ktorá umožňuje používateľom esperanta cestovať po celom svete a ubytovať sa pritom u esperantistov, ktorí sa nechali zapísať do vydávaného zoznamu.

Z publikačnej činnosti je významný časopis Kontakto („Kontakt“), ktorý vychádza šesťkrát ročne a pojednáva v esperante o rôznych témach bežného života. Obsahuje tiež časť o dianí v organizácii a esperantskom hnutí, ktorá predtým vychádzala ako samostatný spravodaj TEJO Tutmonde („TEJO celosvetovo“).

V jednotlivých krajinách sveta je TEJO zastúpené svojimi krajinskými sekciami, ktoré vykonávajú činnosť na svojom území a majú právo nominovať svojich zástupcov do výboru TEJO. Na Slovensku plní túto úlohu Slovenská esperantská mládež.

Pozri aj upraviť

Externé odkazy upraviť

Zdroj upraviť