Mila Rodino

štátna hymna Bulharska

Mila Rodino je štátnou hymnou Bulharska. Hudbu aj text napísal študent Cvetan Radoslavov, keď v roku 1885 odchádzal do srbsko-bulharskej vojny. Hymna bola prijatá v roku 1964, pričom jej text bol viackrát zmenený, naposledy v roku 1990. Medzi rokmi 1886 a 1944 bola štátnou hymnou pieseň Šumi Marica.

Mila Rodino
HymnaBulharsko
SlováCvetan Radoslavov, 1885
HudbaCvetan Radoslavov, 1885
Prijaté1964
Štátne hymny sveta
Táto lišta: zobraz  diskusia  uprav
Мила Родино
(Bulharsky)
Mila Rodino
(Prepis)
Milá vlasť
(Slovenský preklad)

Горда Стара планина,
до ней Дунава синей,
слънце Тракия огрява,
над Пирина пламеней.

Припев: (2 пъти)
Mила Родино,
ти си земен рай,
твойта хубост, твойта прелест, 
ах, те нямат край.

Паднаха борци безчет
за народа наш любим,
майко, дай ни мъжка сила
пътя им да продължим.

Gorda Stara planina,
do nej Dunava sinej,
slănce Trakija ogrjava
nad Pirina plamenej.

Mila Rodino,
ti si zemen raj,
tvojta chubost, tvojta prelest,
ach, te ňamat kraj.

Padnacha borci bezčet
za naroda naš ljubim,
majko, daj ni măžka sila,
păťa im da prodălžim.

Hrdá Stará planina,
Pri nej modrý Dunaj,
slnko ohrieva Tráciu,
nad Pirinom plamene.

Refrén: (dvakrát)
Milá vlasť,
si zemský raj,
tvoja krása, tvoj pôvab,
ach, nemajú konca.

Mnoho bojovníkov padlo
za náš milovaný národ,
matka, daj nám mužskú silu
aby sme ich nasledovali.

Iné projekty upraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Mila Rodino