National anthem of South Africa

štátna hymna Južnej Afriky

National anthem of South Africa (doslova Štátna hymna Južnej Afriky) je od roku 1997 štátna hymna Južnej Afriky. Je zložená z piesní Nkosi sikelel i'Africa a Die Stem van Suid-Afrika a v jednotlivých častiach sa postupne spieva v piatich z úradných jazykov Juhoafrickej republiky.

National anthem of South Africa
HymnaJužná Afrika
SlováEnoch Sontonga, 1897
Cornelis Jacobus Langenhoven, 1918
HudbaEnoch Sontonga, 1897
Reverend ML de Villiers, 1921
Prijaté1997
Štátne hymny sveta
Táto lišta: zobraz  diskusia  uprav
Prvý verš, prvé dva riadky - v xhoštine (s prekladom)

Nkosi Sikelel' iAfrika
Maluphakanyisw' uphondo lwayo,

Boh žehnaj Afrike,
Nech znie jej volanie,[1]

Prvý verš, posledné dva riadky - v zuluštine (s prekladom)

Yizwa imithandazo yethu,
Nkosi sikelela, thina lusapho Iwayo.

Vyslyš aj naše modlitby,
Požehnaj nám, Pane, sme jej rodina.[1]

Druhý verš v jazyku sesotho (s prekladom)

Morena boloka setjhaba sa heso,
O fedise dintwa le matshwenyeho,
O se boloke, O se boloke setjhaba sa heso,
Setjhaba sa, South Afrika, South Afrika.

Pane, žehnaj nášmu národu,
Zbav nás vojen a utrpenia,
Zachráň nás, zachráň náš národ,
Národ Južnej Afriky - Južnej Afriky.[1]

Tretí verš v afrikánčine (s prekladom)

Uit die blou van onse hemel,
Uit die diepte van ons see,
Oor ons ewige gebergtes,
Waar die kranse antwoord gee,

Z modrej našich nebies,
Z hlbín nášho mora
Cez večné hory
Kde bralá dajú odpoveď,[1]

Štvrtý verš v angličtine (s prekladom)

Sounds the call to come together,
And united we shall stand,
Let us live and strive for freedom
In South Africa our land.[1]

Znie volanie k jednote,
A jednotní budeme,
Žime a bojujme za slobodu
V Južnej Afrike, našej krajine.[1]

Referencie

upraviť
  1. a b c d e f Hymna Juhoafrickej republiky [online]. [Cit. 2019-10-05]. Dostupné online.