Nibelunská strofa alebo kürenbergovská strofa[1] je štvorveršová strofa pochádzajúca zo stredovekej nemeckej literatúry. Najvýznamnejším dielom, v ktorom je uplatňovaná je Pieseň o Nibelungoch.[2]

Manuskript Piesne o Nibelungoch

Skladá sa z troch veršov a zakončenia. Tónický verš strofy sa delí na dve časti s ustáleným počtom dôrazov. Využíva združený rým, častým prvkom je asonancia.[2]

Názov kürenbergovská strofa je odvodený od mena minnesängera Der von Kürenberga, ktorý tento typ používal vo svojich lyrických básniach už v druhej polovici 12. storočia.[1]

Príklad:[3]

Ze Wórmez bí dem Ríne || si wónten mít ir kráft.

in díente vón ir lánden || vil stólziu ríterscáft

mit lóbelíchen éren || unz án ir éndes zít.

si stúrben sit jǽmerlíche || von zwéier édelen fróuwen nít.

Referencie upraviť

  1. a b GASPAROV, Michail Leonovič. Nástin dějin evropského verše. Staré Město pod Landštejnem : Dauphin. ISBN 978-80-7272-371-3. S. 210.
  2. a b nibelunská strofa. In: ŠTRAUS, František. Príručný slovník literárnovedných termínov. Bratislava : Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2001. Dostupné online. ISBN 978-80-8061-065-4. S. 201.
  3. http://www.yorku.ca/inpar/nibelung_armour.pdf

Externé odkazy upraviť