Boží súd

rozlišovacia stránka

Boží súd môže byť:

  • v teológii: súd, ktorému bude čeliť človek po smrti, a na ktorom bude súdený za svoje skutky, pozri boží súd (teológia)
  • v práve (historicky): staroveké a stredoveké praktiky dokazovania viny na súdnom konaní, pri ktorých sa predpokladal boží zásah v prospech pravdy,[1] synonymum: ordálie, ordál, božia skúška[2][3] pozri ordálie

ReferencieUpraviť

  1. Boží soud. In STRAUS, Jiří – VAVERA, František. Slovník kriminalistických pojmů a osobností. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010. 349 s. ISBN 978-80-7380-258-5, s. 36.
  2. ordál [online]. In Balážová, Ľubica – Bosák, Ján (eds.). Slovník cudzích slov : akademický. 2. dopl. a preprac. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2005 [cit. 2019-12-24]. 1054 s. ISBN 80-10-00381-6.
  3. ordálie [online]. In Peciar, Štefan (ed.). Slovník slovenského jazyka. II. L – O. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1960. 648 s.
 

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.