Kipa (hebr. כיפה, pl. כיפות - kipot) alebo jarmulka (jidiš יאַרמלקע - jarmlke) je okrúhla čiapočka, ktorú nosia praktikujúci židia, v drvivej väčšine muži. Kipa pokrýva temeno hlavy, môže byť pripnutá k vlasom kovovou sponkou. Podľa Talmudu je žid povinný nosiť kipu pri modlitbe a pri štúdiu Tóry. Neskoršie rabínske autority tento úzus rozšírili, takže od 16.-17. storočia nosia mnohí veriaci židia kipu neustále.

Kipa.
Čítanie Tóry s kipou.

História

upraviť

V Tanachu nenájdeme mnoho informácií o pokrývkach hlavy, rovnako sporé sú aj informácie zo starovekých pamiatok. Na Čiernom obelisku asýrskeho kráľa Salmanasara sú zobrazení vyslanci izraelského kráľa Jehua prinášajúci tribút (841 pred Kr.). Majú síce pokrývky hlavy, ich odev však vyzerá viac asýrsky než izraelsky. Izraeliti na neskoršom reliéfe kráľa Sinacheriba sú zobrazení bez pokrývky hlavy. Možno predpokladať, že pokrývky hlavy starých Izraelcov sa podobali tým, ktoré nosili Beduíni. Tie pozostávali z kúfíje zloženej do trojuholníka, jeden jeho roh visel vzadu na krku a chránil ho, zatiaľ čo zvyšné dva boli zviazané pod bradou. Hrubým vlneným povrazom (akal) sa táto šatka upevnila na hlave. Neskoršie začali Izraeliti oboch pohlaví používať pokrývky hlavy turbanového typu, aké dnes nosia napríklad arabskí roľníci - felahovia.

Zvyk nosiť kipu pochádza z Talmudu. V traktáte Šabat 156b sa píše: „Zakry si hlavu, aby ťa pokryla bázeň pred nebesami.“ V traktáte Kidušin 31a rabi Chuna uvádza, že rabi Jošua nikdy neprešiel viac než dva metre bez pokrývky hlavy. Vysvetľoval to: „Pretože Božia prítomnosť (šechina) je stále nad mojou hlavou.“ Väčšina halachických autorít sa zhoduje na tom, že nosenie kipy nie je prikázanie, ale len zvyk, ktorý má však platnosť zákona (Šulchan aruch, Orach chajim 2:6). Z prísne talmudického hľadiska je však židovský muž povinný zakrývať si hlavu iba počas modlitby alebo štúdia Tóry.

Etymológia

upraviť

Slovo kipa znamená v hebrejčine „kupola“. Etymológia výrazu jarmulka je jasná oveľa menej. Podľa niektorých jazykovedcov, napr. Max Vasmer, slovo jarmulka prešlo do jidiš cez ukrajinčinu alebo poľštinu z tureckého slova yağmurluk, ktoré znamená „plášť do dažďa“. Podľa iných (Herbert Zeiden) je táto hypotéza nesprávna, predsa však uvažujú o pravdepodobnom tureckom pôvode slova. Domnievajú sa, že prvá polovica môže pochádzať z výrazu yarim, tureckého adjektíva s významom „polovičný“. Druhá polovica podľa nich pochádza zo slova qap, ktoré znamená „čiapka“ alebo „uzáver“. Podľa tradičnej etymológie vznikol výraz jarmulka z aramejskej frázy jarej mej-eloka (v bázni pred Bohom) alebo jira malka (bázeň pred Kráľom). Toto vysvetlenie je v súlade s predpokladom, že jarmulka signalizuje bázeň jej nositeľa pred Bohom.

Iné projekty

upraviť
  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému kipa.

Externé odkazy

upraviť