Jakub (takisto Jákob alebo Izrael) je starozákonná biblická postava.

Ikona Jakuba (Izraela), 18. stor.

Jeho otcom bol Izák a jeho matkou Rebeka. Izák mal 40rokov, keď si vzal za ženu Rebeku, ženu Armejčana z Mezopotánie. Izák prosil za svoju ženu, lebo bola neplodná a tak Pán odpovedal Izákovi:[1]

„Dva národy sú v tvojom lone a dva kmene sa oddelia z tvojho života; národ nad národom bude prevládať a starší bude slúžiť mladšiemu.”

Jakub mal brata, Ezaua, boli dvojčatá. Jakub bol druhorodený:[2]

„Prvý sa národil červený,celý chlpatý ako kožuch, a nazvali ho Ezauom. Za ním sa zjavil jeho brat a jeho ruka držala Ezauovu pätu. Preto mu dali meno Jakub.”

Rebeka, matka Jakuba, mala radšej Jakuba. Ezau bol udatným lovcom, mužom stepi, Jakub však bol tichý človek a býval v stanoch. Ezau si nevážil svoje prvorodenstvo a tak ho predal Jakubovi za chleba a šošovicový pokrm.[3] Neskôr Jakub dostal nové meno, Izrael.[4]

Jakub mal dvanástich synov: Ruben, Simeon, Lévi, Júda, Dan, Neftali, Gad, Aser, Isachar, Zabulon, Jozef, Benjamín.[5] Mal aj dcéru Dinu.[6] Zomrel v Egypte, ale bol pochovaný v kanaanskej krajine.[7]

Referencie

upraviť
  1. Gn 25,23 (svatepismo.sk)
  2. Gn 25,26 (svatepismo.sk)
  3. Gn 25,19-26 (svatepismo.sk)
  4. Gn 32,23-33 (svatepismo.sk)
  5. Gn 35,22-26 (svatepismo.sk)
  6. Gn 46,15 (svatepismo.sk)
  7. Gn 50,1-14 (svatepismo.sk)