Jakub alebo Jákob alebo Izrael je starozákonná biblická postava.

Ikona Jakuba (Izraela), 18. stor.

Jakubova rodina upraviť

Jeho otcom bol Izák a jeho matkou Rebeka.

Izák mal 40rokov, keď si vzal za ženu Rebeku,ženu Armejčana z Mezopotánie.

Izák prosil za svoji ženu, lebo bola neplodná a tak Pán odpovedal Izákovi:

„Dva národy sú v tvojom lone a dva kmene sa oddelia z tvojho života; národ nad národom bude prevládať a starší bude slúžiť mladšiemu.” -Gn 25,23

Jakub mal brata,Ezaua, boli dvojčatá.

Jakub bol druhorodený: „Prvý sa národil červený,celý chlpatý ako kožuch, a nazvali ho Ezauom.Za ním sa zjavil jeho brat a jeho ruka držala Ezauovu pätu.Preto mu dali meno Jakub.” -Gn 25,26

Rebeka,matka Jakuba, mala radšej Jakuba.

Ezau bol udatným lovcom, mužom stepi,Jakub však bol tichý človek a býval v stanoch.

Ezau si nevážil svoje prvorodenstvo a tak ho predal Jakubovi za chleba a šošovicový pokrm.


[1] Neskôr Jakub dostal nové meno - Izrael.[2] Jakub mal dvanástich synov: Ruben, Simeon, Lévi, Júda, Dan, Neftali, Gad, Aser, Isachar, Zabulon, Jozef, Benjamín.[3] Mal aj dcéru Dinu.[4] Zomrel v Egypte, ale bol pochovaný v kanaanskej krajine.[5]

Referencie upraviť

  1. Gn 25,19-26 (svatepismo.sk)
  2. Gn 32,23-33 (svatepismo.sk)
  3. Gn 35,22-26 (svatepismo.sk)
  4. Gn 46,15 (svatepismo.sk)
  5. Gn 50,1-14 (svatepismo.sk)