Kašrut (hebr. כשרות, výslovnosť v jidiš kašrus; z hebr.כשר kašer – správny, vhodný) je súbor židovských náboženských predpisov, ktoré sa vzťahujú na potraviny, prípravu a konzumáciu jedla. V judaizme je možné konzumovať iba to jedlo, ktoré bolo pripravené z vhodných potravín v súlade s predpismi kašrutu. Také jedlo sa označuje ako kóšer (po hebrejsky kašer). Jedlo, ktoré je podľa židovského práva ku konzumácii nespôsobilé sa označuje ako trefa alebo trejfe (hebr. טריפה – roztrhaný).

Židia a judaizmus
Židia · Judaizmus · Kto je židz  d  u

Základné pravidlá kašrutu sú uvedené v biblickej knihe Levitikus, boli rozpracované ďalej v Mišne a Talmude a kodifikované v rabínskych halachických kompendiách, akým je napr. Šulchan aruch.

Pravidlá kašrutu upraviť

Základom kašrutu je dodržiavanie všetkých nasledujúcich pravidiel:

  • konzumácia výhradne takého zvieraťa, ktoré patrí k povolenému druhu
  • správne rituálne usmrtenie takého zvieraťa (šchita)
  • odstránenie krvi z mäsa zabitého zvieraťa (hebr. הכשרת בשר)
  • oddelená konzumácia mliečnych a mäsitých výrobkov

Dohľad upraviť

Formálny certifikát o tom, ktoré potraviny sú kóšer vydáva dozorca zvaný mašgiach, najčastejšie je ním autorizovaný rabín. Tento certifikát sa nazýva hechšer.

Pozri aj upraviť

Iné projekty upraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Kašrut