Mišna (po hebrejsky משנה – Opakovanie) je zbierka náboženskoprávnych ustanovení rabínskeho judaizmu. Ústna tradícia posledných storočí pred Kr. sa po zničení druhého Jeruzalemského chrámu začala postupne písomne zaznamenávať. Dokončenie Mišny sa kladie asi do roku 220 Rozšírením a okomentovaním Mišny vznikol Talmud.

Židia a judaizmus
Židia · Judaizmus · Kto je židz  d  u

Štruktúra

upraviť

Mišna sa skladá zo šiestich oddielov (sdarim, sg. seder – סדר). Každý zo šiestich oddielov obsahuje 7 – 12 traktátov, po hebrejsky masechtot (sg. masechet – מסכת). Všetkých traktátov je dokopy 63. Každý traktát je rozdelený na kapitoly (hebr. prakim, sg. perek), ktoré sa skladajú z ešte menších jednotiek zvaných mišnajot (sg. mišna – משנה). Jednu mišnu spravidla tvorí niekoľko viet. Pri písaní rozlišujeme mišnou (textovú jednotku) a Mišnu (kompletnú zbierku). Na mišnu sa odkazuje názvom traktátu, číslom kapitoly a číslom mišny. Napr. začiatok Mišny znie:

„Odkedy sa večer modlíme Šma? Od chvíle, keď kňazi vchádzajú (do svojich domov), aby zjedli svoj prídel až do konca prvej stráže – tak stanovil rabi Eliezer. Ale učenci stanovili: Až do polnoci. Raban Gamliel stanovil: Až do brieždenia.“ (Brachot 1:1)

Nie ku každému traktátu Mišny existuje v Talmude gemara. Poradie mišnaických traktátov sa v niektorých prípadoch líši v Mišne a Talmude.

Poradie oddielov a traktátov Mišny

upraviť
 1. Zra'im (זרעים, Semená)
  1. Brachot (ברכות, Požehnania)
  2. Pe'a (פאה, Okraj)
  3. Dma'j (דמאי)
  4. Kil'ajim (כלאים, Dva druhy)
  5. Švi'it (שביעית, Siedmy rok)
  6. Trumot (תרומות, Príspevky)
  7. Ma'asrot (מעשרות, Dane)
  8. Ma'aser šeni (מעשר שני, Druhá daň)
  9. Chala (חלה)
  10. Orla (ערלה)
  11. Bikurim (ביכורים, Prvotiny)
 2. Mo'ed (מועד, Stanovený čas / Sviatok)
  1. Šabat
  2. Ejruvin
  3. Pesachim
  4. Škalim
  5. Joma
  6. Suka
  7. Bejca
  8. Roš ha-šana
  9. Ta'anit
  10. Megila
  11. Mo'ed katan
  12. Chagiga
 3. Našim (נשים, Ženy)
  1. Jevamot
  2. Ktubot
  3. Nedarim
  4. Nazir
  5. Sota
  6. Gitin
  7. Kidušin
 4. Nezikin (נזיקין, Škody)
  1. Bava Kama
  2. Bava Meci'a
  3. Bava Batra
  4. Sanhedrin
  5. Makot
  6. Švu'ot
  7. Edujot
  8. Avoda zara
  9. Avot
  10. Horajot
 5. Kodašim (קודשים, Sväté veci)
  1. Zvachim
  2. Menachot
  3. Chulin
  4. Bchorot
  5. Arachin
  6. Tmura
  7. Kritot
  8. Me'ila
  9. Tamid
  10. Midot
  11. Kinim
 6. Tohorot (טהרות, Čistota)
  1. Kelim
  2. Oholot
  3. Nega'im
  4. Para
  5. Tohorot
  6. Mikva'ot
  7. Nida
  8. Machširin
  9. Zavim
  10. Tvul jom
  11. Jadajim
  12. Ukcim

Literatúra

upraviť
 • Antológia Mišny : podľa rabína Pinchasa Kehatiho. Preklad Valerian Trabalka. 1. vyd. Bratislava : Izraelská obchodná komora na Slovensku, 2017. 275 s. ISBN 978-80-971954-3-4.
 • Šest pořádků Mišny : Seder Zera’im. Preklad Jiří Blažek. 1. vyd. Praha; [Pyšely] : P3K; Jiří Blažek, 2021. 320 s. [prvý zväzok z plánovaných šiestich, ktoré by mali obsiahnuť celú Mišnu]. ISBN 978-80-7667-028-0, 978-80-906510-8-1.

Iné projekty

upraviť
 •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Mišna

Externé odkazy

upraviť