Hebrejské písmo (novšie)

Hebrejské písmo (resp. abeceda: hebrejská abeceda; hebr. אלף-בית, alef-bet) je súbor 22 písmen, ktoré sa používajú na písanie v biblickej aj modernej hebrejčine, ako aj v biblickej a talmudickej aramejčine. V prispôsobenej forme sa používajú na písanie v jazykoch, ktoré používali a používajú Židia v diaspóre, ako sú jidiš, ladino, židovská arabčina a skôr tiež napríklad slovanský lešon Kena’an.


Hebrejské písmo
Klasifikácia
ISO 15924: 125 / Hebr

Delenie upraviť

(Novšie) hebrejské písmo sa delí na:

Dejiny upraviť

Predchodcom novšieho hebrejského písma bolo starohebrejské písmo (kanaanske písmo), ktoré bolo príbuzné s fenickým písmom.

Starohebrejské písmo je predchodcom novšieho hebrejského písma iba historicky, vývojovo s ním však nesúvisí. Dejiny novšieho hebrejského písma sa totiž začali v 6. storočí pred Kr., počas babylonského exilu, keď začali Židia používať aramejské písmo, z ktorého sa v 3. storočí pred Kr. vyvinulo hebrejské kvadrátne písmo (synonymá: kvadráta, asýrske písmo), ktoré je už priamym predchodcom dnešného hebrejského písma a často sa dnešné hebrejské písmo označuje jednoducho ako hebrejské kvadrátne písmo. Podľa židovskej tradície však hebrejská abeceda obsahovala všetky písmená už za čias Mojžiša.

Pôvodne bola hebrejská abeceda spoluhlásková, čiže nedokázala vyjadriť samohlásky. Postupne boli zavedené spôsoby, ako samohlásky v texte vyznačovať; najprv používaním niektorých spoluhlások ako tzv. matres lectionis, neskôr osobitne samohláskovou punktáciou (hebr. nikud).

Písmená hebrejskej abecedy upraviť

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené písmená hebrejskej abecedy. Ide o 22 spoluhlások. Niektoré spoluhlásky majú na konci slova odlišnú podobu. Koncová forma písmen je uvedená v druhom stĺpci. Všetky písmená hebrejskej abecedy môžu slúžiť zároveň aj ako číslice, číselná hodnota jednotlivých písmen je uvedená v treťom stĺpci. Tabuľka ďalej obsahuje mená jednotlivých písmen, rôzne druhy transliterácie a varianty výslovnosti.

Oficiálna slovenská transliterácia hebrejskej abecedy zatiaľ nebola stanovená. Transkripcia používaná pre potreby slovenskej Wikipédie je uvedená v tejto tabuľke: Wikipédia:WikiProjekt Transkripcia a transliterácia/Transkripcia hebrejčiny.

Prehľad:

Písmeno Číselná hodnota Meno Prepis Výslovnosť (IPA)
Zač., prostr. Konc. Štandardné Aškenázske Ivrit ISO 259 Hebrejská
akadémia 2006
Izraelská Aškenázska Sefardská Rekonštrukcia
Mišna Biblická
א 1 Alef Alef אָלֶף ʾ ' [ ʔ, - ] [ - ] [ ʔ, - ] [ ʔ, - ] [ʔ ]
ב 2 Bet (vet) Bejs (vejs) בֵּית b, ḇ b, v [ b, v ] [b, v~v̥ ] [ b, b~β~v ] [ b, β ] [ b ]
ג 3 Gimel Gimel גִימֶל g, ḡ g [ ɡ ] [ɡ~ɡ ̊] [ ɡ, ɡ~ɣ ] [ ɡ, ɣ ] [ ɡ ]
ד 4 Dalet Doles דָלֶת d, ḏ d [ d ] [ d~d̥ ̊] [ d̪~ð ] [ d̪, ð ] [ d ̪]
ה 5 He Hej הֵא h h [ h~ʔ, - ] [ h, - ] [ h, - ] [ h, - ] [ h ]
ו 6 Waw Vov וָו w v [ v ] [ v~v̥ ] [ v ] [ w ] [ w ]
ז 7 Zajin Zajin זַיִן z z [ z ] [ z~z̥ ] [ z ] [ z ] [ dz ]
ח 8 Chet Ches חֵית [ χ~ħ ] [ x ] [ ħ ] [ ħ, x ] [ ħ, x ]
ט 9 Tet Tes טֵית t [ t ] [ t ] [ t̪ ] [ t̪ˁ ] [ t̪ʼ ]
י 10 Jod Jud יוֹד y y [ j ] [ j ] [ j ] [ j ] [ j ]
‭כ ך 20 Kaf (chaf) Kof (chof) כָּף k, ḵ k, kh [ k, χ ] [ k, x ] [ k, x ] [ k, x ] [ k ]
ל 30 Lamed Lomed לָמֶד l l [ l ] [ l~ɫ ] [ l ] [ l ] [ l ]
‭מ ם 40 Mem Mem מֵם m m [ m ] [ m ] [ m ] [ m ] [ m ]
‭נ ן 50 Nun Nun נוּן n n [ n ] [ n ] [ n̪ ] [ n̪ ] [ n̪ ]
ס 60 Samech Somech סָמֶך s s [ s ] [ s ] [ s ] [ s ] [ ts ]
ע 70 Ajin Ajin עַיִן ` ` [ ʔ ~ ʕ, – ] [ - ] [ ʕ, ŋ, – ] [ ʕ, ɣ ] [ ʕ, ɣ ]
‭פ ף 80 Pe (fе) Pej (fej) פֵּא p, p̄ p, f [ p, f ] [ p, f ] [ p, f ] [ p, ɸ ] [ p ]
‭צ ץ 90 Cadi Codi, codik צָדִי ts [ ʦ ] [ ʦ ] [ ʦ ] [ sˁ ] [ʦʼ, ʧʼ, t͡ɬʼ]
ק 100 Kof Kuf קוֹף q k [ k ] [ k ] [ k ] [ q ] [ kʼ ]
ר 200 Reš Rejš רֵיש r r [ ʁ ] [ ʀ ] [ r~ɾ ] [ ɾ ] [ ɾ ]
ש 300 Šin (sin) Šin (sin) שִין š, ś sh, s [ ʃ, s ] [ ʃ, s ] [ ʃ, s ] [ ʃ, ɬ ] [ ʧ, t͡ɬ, s ]
ת 400 Tav Tov (sov) תָו t, ṯ t, th [ t ] [ t, s ] [ t̪, θ ] [ t̪, θ ] [ t̪ ]

Iné projekty upraviť