Norma ISO 15924 z roku 2004 s názvom Kódy reprezentujúce názvy písiem (angl. Codes for the representation of names of scripts) kodifikuje názvy písiem v angličtine a francúzštine a priraďuje im štvorpísmenový a súčasne trojciferný kód, ktorý je vhodný na použitie v terminológii, lexikografii, bibliografii, lingvistike a podobne.

Zahrnuje hieroglyfické a klinové písma, abecedné písma, alfasylabické písma, slabičné písma, ideografické písma a nerozlúštené písma.

Kódy písiem

upraviť

Číselné kódy

upraviť

Trojciferné číselné kódy sú usporiadané podľa typológie a príbuznosti jednotlivých systémov zápisu. Kódy zahrnujú aj varianty písma, ktoré môžu mať natoľko rozdielne grafémy, že sa dajú považovať za samostatné písmo. Jednotlivé kódy sú usporiadané do skupín nasledovne:

Kódová skupina Názov skupiny Príklady písiem
000–099 Hieroglyfické a klinové písma egyptské hieroglyfické písmo, mayské hieroglyfické písmo, ugaritské klinové písmo
100–199 Abecedné písma písané sprava doľava arabské písmo, hebrejské písmo, fenické písmo, tifinag, semitské spoluhláskové písma
200–299 Abecedné písma písané zľava doprava latinské písmo, cyrilské písmo, grécke písmo, bopomofo, hangul
300–399 Alfasylabické písma indické alfasylabické písma
400–499 Slabičné písma lineárne písmo A, lineárne písmo B, hiragana, katakana, etiópske písmo, čerokézske písmo
500–599 Ideografické písma kandži, Braillovo písmo
600–699 Nerozlúštené písma rongorongo, harappské písmo
700–799 Stenografia a iné notácie
800–899 (nepriradené)
900–999 Súkromné použitie, aliasy, zvláštne kódy

Abecedné kódy

upraviť

Abecedné kódy sú založené na pôvodnom názve písma v jazyku, v ktorom sa písmo zvyčajne používa. Tento názov je transliterovaný alebo transkribovaný do latinského písma.

Prvé písmeno kódu je veľké, ostatné tri písmená sú malé, čo umožní rozlíšiť kódy pre písmo od kódov pre jazyk a štát. Kódy môžu byť v rozsahu AaaaZzzz. Takýto systém umožňuje definovať jazyk aj písmo textu napríklad v kóde HTML:

<META HTTP-EQUIV="Content-Language" CONTENT="ru">
<META NAME="Content-Script" CONTENT="Cyrl">

Prvé tri písmená kódu pre písmo sú podľa možnosti totožné s trojpísmenovým kódom názvu jazyka podľa normy ISO 639, v ktorom sa písmo najčastejšie používa alebo používal, takže napríklad kód ISO 15924 pre latinské písmo (Latn) má prvé tri písmená totožné s kódom ISO 639 pre latinský jazyk (lat).

Príklady

upraviť
Číselný kód Abecedný kód Názov písma
070 Egyd egyptské démotické písmo
160 Arab arabské písmo
220 Cyrl cyrilské písmo
352 Thai thajské písmo

Externé odkazy

upraviť