Thajské písmo je abugida (alfasylabické písmo), ktorá sa používa na zápis thajčiny a niektorých menšinových jazykov v Thajsku.


Thajské písmo
Klasifikácia
ISO 15924: 352 / Thai
Ukážka
มนุษย์ทั้งหลายเกิดมาอิสระเสรีและเท่าเทียม
กันทั้งศักดิ์ศรีและสิทธิทุกคนได้รับการ
ประสิทธิประสาทเหตุผลและมโนธรรม

Má 44 spoluhláskových grafém, 15 samohláskových symbolov, ktoré sa združujú do 28 samohláskových foriem a 4 tonálne znamienka.

Externé odkazy Upraviť

  • thai2english - prepis thajského písma do latinky a slovník thajčiny (en)