Lineárne písmo A alebo krétske lineárne písmo A je písmo, ktoré používala v prvej polovici 2. tisícročia pred Kr. minojská civilizácia. Je dodnes nerozlúštené.

Lineárne písmo A na hlinených tabuľkách (Santorini)

Lineárne písmo A sa pravdepodobne vyvinulo z obrázkového (piktografického) písma, ktoré sa na minojskej Kréte používalo okolo roku 1750 pred Kr. Svoje pomenovanie dostalo podľa toho, že sa jednotlivé znaky písali v riadkoch a pôvodné obrázkové znaky sa zjednodušili.

Dodnes sa našlo niekoľko tisíc tabuliek po celom Grécku a na Kréte. Odborníci odhadujú, že lineárne písmo A sa (na rozdiel od lineárneho písma B, ktoré sa používalo výhradne pre hospodárske účely) používalo na zaznamenávanie hospodárskych údajov, ale aj pre náboženské texty a pravdepodobne aj pre zaznamenávanie literárnych a iných textov.

Z lineárneho písma A sa vyvinulo lineárne písmo B, ktoré používali mykénski Achájci a ktoré v roku 1952 rozlúštil Michael Ventris a John Chadwick.

Iné projekty

upraviť

Literatúra

upraviť
  • Some preliminary remarks on the decipherment of Linear A. By Jan G. P. Best, ISBN 90-256-0625-3
  • Roger D. Woodard, Greek Writing from Knossos to Homer. New York: Oxford University Press (1997). ISBN 0-19-510520-6 (Review.)
  • G.J.K. Campbell-Dunn, Who were the Minoans, an African Answer. USA: Authorhouse Press (2006).